Tinklalapio logotipas
Grįžti

Atnaujinta mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rodiklių sistema: galimybės adaptuoti ikimokyklinio ugdymo įstaigoje
event 2017-01-10 domain Lyderių laikas

Atnaujinta mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rodiklių sistema: galimybės adaptuoti ikimokyklinio ugdymo įstaigoje

Kiekvienai švietimo įstaigai nuolat besikeičiančioje aplinkoje reikalingas veiklos kryptingumas, reaguojant į nuolat besikeičiančios aplinkos iššūkius. Ikimokyklinių įstaigų veiklos kokybės įsivertinimo metodika patvirtinta seniai ir nebuvo atnaujinama, tačiau šio tipo įstaigų vadovams, valdant veiklos kokybę ir renkantis jos gerinimo kryptis, atsakymus gali padėti rasti bendrojo lavinimo mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo metodika.

Pastaroji atnaujinta 2016 m., orientuojantis į Geros mokyklos koncepcijos nuostatas, kurios aktualios kiekvienai švietimo įstaigai, orientuojančiai savo veiklą į pažangą ir nuolatinį ugdymo proceso tobulinimą.

Seminaro tikslas – suteikti žinių apie veiklos kokybės įsivertinimo metodikos pokyčius bei ugdyti klausytojų gebėjimus apmąstyti švietimo įstaigos veiklos kokybės įsivertinimo paskirtį, analizuoti jo naudas ir sunkumus, veiklos kokybės įsivertinimo reikšmę vadybinių sprendimų priėmimo procesuose.

Uždaviniai:

  1. Aptarti Geros mokyklos koncepciją kaip galimą ikimokyklinio ugdymo įstaigos veiklos tobulinimo pagrindą.

  2. Supažindinti su mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo metodikos pokyčiais.

  3. Formuoti vadybinius gebėjimus organizuoti veiklos kokybės įsivertinimą ikimokyklinėje įstaigoje, orientuojantis į Geros mokyklos koncepcijos nuostatas.

Turinys

  • Seminaro uždavinių ir programos pristatymas, dalyvių patirties ir lūkesčių identifikavimas.

  • Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimo teorinis pagrindas: veiklos kokybės vertinimo strategijos ir metodologijos.

  • Geros mokyklos koncepcija kaip kokybės siekiančių švietimo įstaigų veiklos orientyras.

  • Atnaujintas Bendrojo ugdymo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo modelis ir rodiklių sistema: adaptacijos galimybės.

  • Bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo rekomendacijos: kokybinio įsivertinimo link. Galimybės taikyti ikimokyklinio ugdymo praktikoje.

  • Originalių vertinimo tyrimo instrumentų poreikis ir kūrimo galimybės.

  • Seminaro užbaigimas: individualaus ir bendro mokymosi refleksija, būsimų mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo procedūrų planavimas.

Seminaro lektorė – Dr. Jūratė Valuckienė yra atnaujintos Bendrojo ugdymo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rodiklių sistemos ir metodinių rekomendacijų (2016) kūrėja. Programos autorė dalyvavo kuriant ir išbandant Bendrojo ugdymo mokyklos išorinio vertinimo metodiką, yra Bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo instrumentų koncepcijos ir instrumentų (2010) rengėja, nacionalinių tyrimų: „Mokyklų vadovų ir mokytojų nuomonė bei nuostatos apie vidaus audito paskirtį ir organizavimą“ (2008); „Mokyklos bendruomenės narių nuomonės apie mokyklos veiklą matavimo metodikos ir instrumentų atnaujinimas” (2009); projekto „Lyderių laikas“ ilgalaikio švietimo lyderystės raiškos kaitos Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose trečiojo etapo (2015) – tyrėjų grupių narė ir vadovė, projekto „Lyderių laikas 2“ išleisto leidinio „Lyderystė mokymuisi: teorija ir praktika mokyklos kaitai“ viena iš autorių.

Data ir vieta

2017 m. lsausio 31 d. 12.00–16.40 val., Mokyklų tobulinimo centras, Vilniaus g. 39, Vilnius, LT-01119, Lietuva.

Registracija ir kaina

Patvirtinti dalyvavimą renginyje galima tik prisijungus prie svetainės. (Prisijungimo lentelė yra viršuje, dešinėje svetainės pusėje).

Neturintys prisijungimo prie MTC svetainės registruojasi ČIA.

Seminaro kaina dalyviui - 45 € (apmokėjimas iš mokinio krepšelio lėšų grynaisiais arba pavedimu). Apmokėti galima po seminaro.

Seminaro dalyviai gaus kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus.

Seminaro tikslinė auditorija – ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovai, mokyklų - darželių vadovai.

Išsamesnė informacija

Daugiau infomacijos galite rasti čia.

MTC inf.

MTC2015