Tinklalapio logotipas
Grįžti

Nauja Europos Komisijos ataskaita apie informatinio mąstymo ugdymą
event 2017-01-11 domain Ugdymo plėtotės centras

Nauja Europos Komisijos ataskaita apie informatinio mąstymo ugdymą
<div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label" style="display:none">Puslapio turinys</div> <div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content__ControlWrapper_RichHtmlField" class="ms-rtestate-field" style="display:inline" aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label"> <p class="ms-rteElement-P">Europos Komisija paskelbė ataskaitą „<a href="http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC104188/jrc104188_computhinkreport.pdf">Informatinio mąstymo gebėjimų ugdymas bendrajame ugdyme – strategijos ir praktikos gairės</a>“ (angl. Developing Computational Thinking in Compulsory Education – Implications for policy and practice). Ugdymo plėtotės centras kartu su 18-a kitų Europos Sąjungos šalių švietimo institucijų dalyvavo tyrime ir teikė medžiagą ataskaitai.</p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Per paskutinį dešimtmetį informatinio mąstymo ir kitos susijusios sąvokos (pvz., kodavimas, programavimas, algoritminis mąstymas) sulaukė daug dėmesio iš švietimo bendruomenės. Tuo pat metu augo akademinių ir neakademinių bei privačiomis iniciatyvomis išleistų publikacijų šia tema skaičius. Nepaisant didelio sukauptos medžiagos ir literatūros pasirinkimo, informatinio mąstymo ugdymas ir integravimas vis dar susiduria su iššūkiais ir trikdžiais įgyvendinimo procese.</p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Šioje Europos Komisijos parengtoje ataskaitoje išsamiai apžvelgta moksleivių informatinio mąstymo ugdymo situacija, apimanti naujausius mokslinius tyrimus, iš apačios kylančias iniciatyvas, švietimo strategijas beveik visoje Europoje. Ataskaitoje apžvelgiamos pagrindinės sąvokos, informatinio mąstymo charakteristikos bei reikšmė bendrajam ugdymui.</p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Ataskaitą sudaro sisteminė kokybiniais metodais išanalizuota medžiaga: antriniai šaltiniai (atlikti tyrimai, sukaupta informacija), švietimą kuruojančių įstaigų apklausos ir pusiau struktūruoti interviu su ekspertais, praktikais ir politikos formuotojais. Taip pat ataskaitoje aptariami ir reikšmingiausi informatinio mąstymo ugdymo pokyčiai bendrajame ugdyme Europos šalyse ir pateikiami išsamūs atlikto tyrimo rezultatai ir poveikis informatinio mąstymo ugdymo teorijai bei praktikai.</p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1">Kviečiame susipažinti su <a href="http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC104188/jrc104188_computhinkreport.pdf">ataskaita</a>.</p> </div>