Tinklalapio logotipas
Grįžti

Šiaulių rajono mokytojų metodinė diena „Mano geriausia pamoka“
event 2017-01-17 domain Švietimo informacinių technologijų centras

Šiaulių rajono mokytojų metodinė diena „Mano geriausia pamoka“
<div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label" style="display:none">Puslapio turinys</div> <div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content__ControlWrapper_RichHtmlField" class="ms-rtestate-field" style="display:inline" aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_Content_label"> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><span lang="LT">Kaip kelti mokymosi motyvaciją, ką padaryti, kad mokiniai mokykloje jaustųsi saugūs, pajustų mokymosi džiaugsmą? Tokie ir panašūs klausimai kirba ne vieno mokytojo, kuriam aktualiausia ir svarbiausia jo veiklos dalis pamoka, galvoje. Šiuolaikinis modernus pasaulis diktuoja naujas sąlygas ir mokytojo veiklos organizavimui, todėl dažnai kyla klausimai: kokia turėtų būti šiuolaikinė pamoka, kaip patirti sėkmę savo veikloje. Į šiuos klausimus ir bandyta atsakyti Šiaulių rajono mokytojų metodinėje dienoje ,,Mano geriausia pamoka“, vykusioje Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijoje. Metodinės dienos organizatoriai – Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius ir Šiaulių r. švietimo centras –</span><span> kvietė </span><span lang="LT">bendrojo ugdymo mokyklų direktorius, direktorių pavaduotojus ugdymui, metodinių būrelių pirmininkus, mokytojus pasidalyti gerąja patirtimi, išsakyti savo nuomonę apie šiuolaikinę pamoką, kaip ją tobulinti, siekiant individualios kiekvieno mokinio pažangos.</span></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><span lang="LT">Renginio pradžioje Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos administracija, mokiniai ir mokytojai gražiais žodžiais, skambia daina pasveikino visus susirinkusiuosius. Sveikinimo žodį tarė Šiaulių rajono savivaldybės mero pavaduotojas Algis Mačiulis. </span></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><span lang="LT">Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos direktorė Loreta Tamulaitienė pranešime „Geros pamokos požymiai“ pasidalijo įžvalgomis apie teorines geros pamokos prielaidas, aptarė pamokos planavimo, struktūros reikšmę ugdymo procese, pamokos turinį, mokymosi pasiekimų vertinimą.</span><span lang="LT"> </span><span lang="LT">Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas Raimondas Galkus pranešime „Pamokų vadybos kokybė Šiaulių rajono bendrojo ugdymo mokyklose“ apibendrino Šiaulių rajono bendrojo ugdymo mokyklose, kartu su mokyklų vadovais, stebėtas pamokas.</span><span lang="LT"> </span><span>Išskyręs stebėtų pamokų stipriuosius ir tobulintinus aspektus, pranešėjas pateikė siūlymus: </span><span lang="LT">kurti aktualų ir prasmingą mokinių poreikiams pritaikytą ir diferencijuotą ugdymo turinį, plėtojantį praktinius ryšius, susietus su realiu gyvenimu; apibendrinamąjį ugdymo(si) rezultatų vertinimą grįsti mokinio ir mokytojo sąveika, skatinti tarpusavio bendradarbiavimą; atkreipti dėmesį į pamokos uždavinio formulavimo ir jo įgyvendinimo svarbą ir tobulinti pamokos struktūrą; skleisti gerąją mokyklų pamokų vadybos patirtį rajono mokytojų bendruomenėje ir nuolat tikslingai tobulinti mokytojų kvalifikaciją bei diegti ugdymo inovacijas; tikslingai taikyti netradicinius mokymo metodus ir informacines komunikacines technologijas pamokoje, siekiant didesnio vaizdumo.</span></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><span lang="LT">Antroji renginio dalis – stebėtų atvirų pamokų refleksija. Konferencijos dalyviai gruodžio mėnesį turėjo galimybę stebėti ir analizuoti pamokas septyniose Šiaulių rajono bendrojo ugdymo mokyklose. Stebėtas pamokas aptarė bei savo įžvalgomis apie jas pasidalijo Vaida Aleknavičienė, Raudėnų mokyklos-daugiafunkcinio centro mokytoja metodininkė, Dalia Tamoševičiūtė, Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Gita Vaitkienė, Pavenčių mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Estera Matulevičienė, Pavenčių mokyklos mokytoja metodininkė, Ligita Vestartienė, Pavenčių mokyklos mokytoja metodininkė, Sandra Miselienė, Kairių pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Liudmila Bakanauskienė, Drąsučių mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Alvydas Lukošius, Bazilionų mokyklos-daugiafunkcinio centro vyresnysis mokytojas, Elena Kalinauskienė, Pakapės mokyklos mokytoja metodininkė, Jūratė Lukošienė, Pakapės mokyklos vyresnioji mokytoja. Konferenciją apibendrino Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė.</span></p> <p class="ms-rteElement-P ms-rteFontFace-1"><span lang="LT">Asta Mazūraitė, Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos metodinės tarybos pirmininkė </span></p> </div>