Tinklalapio logotipas
Grįžti

Pamoka? (Ki)taip!
event 2018-09-04 domain Lyderių laikas

Pamoka? (Ki)taip!

Rugpjūčio 28 d. projekto „Lyderių laikas 3“ Kazlų Rūdos savivaldybėskūrybinės komandos nariai sukvietė švietimo darbuotojus į renginį-pamoką „Pamoka? (Ki)taip!“ Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijoje.

Vasaros įspūdžiais besidalindami, valstybės prioritetus aptardami dalyviai džiaugėsi organizatorių užsidegimu, entuziazmu ir tikėjimu, kad „Nors ir kokių sunkumų atsirastų mūsų kelyje, visi kartu galime nusimegzti sau pirštinę tokią, kad ji mums tiktų ir patiktų.“

Didelį įspūdį visiems susirinkusiems paliko buvusio mokinio, sėkmingai dirbančio JAV programavimo paslaugų įmonėje „Devbridge Group“ ir svajones įgyvendinančio Luko Jakubausko sėkmės istorija: „Turėjau tris svajones – turėti namą, nuvažiuoti į Ameriką ir pakeisti pasaulį. Jas įgyvendinau, o dabar, pasakodamas savo istoriją, tiesiog siūlau: raskime jėgų nusitraukti šiltą antklodę ir išlipti ant šaltų grindų – išeiti iš komforto zonos.“ Lukas dėkojo savo buvusiems mokytojams, nes dalį sprendimų priėmė jų padrąsintas.

Kazlu ruda pamokakitaip2 20180828

Gausus būrys susirinkusiųjų kalbėjo apie mokytojo statuso sampratos kaitą: keičiantis pedagogo vaidmenų pobūdžiui, daugėja jam keliamų reikalavimų, o nauji reikalavimai mokytojui keičia ir statuso sampratą. Tačiau visi sutarė, kad mokytojas yra sistemos „sraigtelis“, o pedagogo darbo įvairiapusiškumas ir reikšmingumas tik patvirtina jo profesijos statuso sudėtingumą. „Mokytojo kvalifikacija pasireiškia tuo, kad jis pažįsta pasaulį ir sugeba jį paaiškinti kitiems, o jo autoritetą grindžia tai, kad jis prisiima atsakomybę už pasaulį“ (Arendt, 2005, cit. Barbierato, 2015).

Kazlu ruda pamokakitaip 20180828 

Prisistatydama savivaldybės kūrybinė komanda priminė kuriamo pokyčio projekto temą – „Reguliarus bendradarbiavimas stiprinant refleksijos įgūdžius – sėkmingo mokymo(si) prielaida“ – ir sumaniai paaiškino projekto reikšmingumą: tik eidami kartu, tapdami vieni kitiems svarbūs, stiprūs kaip vienetas, siekdami užsibrėžtų visų vienodai suprantamų tikslų, turėdami savo susikurtą veiklos mechanizmą, silpnąsias vietas paversdami stipriosiomis, įgydami naujų įgūdžių, didinančių pasitikėjimą savimi, veiklas apmąstydami, mokydamiesi iš patirties, mokydami(esi) mokyti(s) galime pasiekti sėkmę.

Kūrybinių dirbtuvių metu, dirbdami grupėmis, seminaro dalyviai pasiūlė ir kūrybingai pristatė įvairius refleksijos metodus: mokinio refleksija po pamokos, po klasės valandėlės, po renginio, po išvykos, pusmečio pabaigoje, mokytojo refleksija mokslo metų pabaigoje, po seminaro, prieš trišalį (vaikas, mokytojas, tėvas) pokalbį ir po jo. Savivaldybės kūrybinės komandos nariai ragino dalintis mokinių, mokytojų mėgstamiausiais, geriausiais refleksijos įrankiais atviroje socialinio tinklo „Facebook“ Kazlų Rūdos savivaldybės LL3 pokyčio projekto grupėje.

Baigiantis renginiui susirinkusieji vieni kitiems linkėjo, kad kiekvienos švietimo įstaigos darbuotojai būtų atviri iniciatyvoms, bendradarbiautų, taptų refleksyvia bendruomene ir atrastų savo kelią į kiekvieno vaiko širdį.

Tikimės, kad teigiamos emocijos, patirtos renginio metu, lydės visus mokslo metus.

Kazlų Rūdos savivaldybės projekto „Lyderių laikas 3“ kūrybinė komanda