Tinklalapio logotipas
Grįžti

Papildyta IQES online Lietuva sistemos biblioteka
event 2018-06-25 domain Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra

Papildyta IQES online Lietuva sistemos biblioteka

IQES online Lietuva sistemos biblioteka papildyta naujais Lietuvos mokyklų ir mokytojų patirties aprašais. Savo patirtimi dalijasi Kauno Kovo 11-osios gimnazija (aprašą parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolanta Lokienė), Utenos Krašuonos progimnazija (aprašą parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Viktorija Vilūnienė) ir Kėdainių rajono Šėtos gimnazijos mokytojos Vaidutė Kleivienė ir Ledina Marozienė.

Kauno Kovo 11-osios gimnazijos ir Utenos Krašuonos progimnazijos pavaduotojos pristato ir aprašo savo mokyklų patirtį, diegiant mokytojų kolegialaus grįžtamojo ryšio (KGR) metodus ir kultūrą mokyklose. Aprašomi diegimo etapai, sėkmės, problemos ir rūpesčiai, su kuriais susidūrė mokyklų bendruomenės, diegdamos ir įtvirtindamos kolegialų grįžtamąjį ryšį. Aprašymuose pateikiami mokyklų pažangos duomenys, įrodantys kolegialaus grįžtamojo ryšio veiksmingumą ir jo poveikį mokinių ugdymo(si) rezultatams.

Kėdainių rajono Šėtos gimnazijos matematikos ir istorijos mokytojos dalijasi savo patirtimi, taikant mokinių grįžtamojo ryšio ir skaitymo strategijas savo dalykų pamokose. Aprašuose pateikiami konkretūs žingsniai, taisyklės, taikant minėtus metodus, jie iliustruojami konkrečiais pavyzdžiais.

Pateikti aprašai yra priemonė ir galimybė mokytis iš kolegų patirties, kurti besimokančią bendruomenę, diegti refleksijos kultūrą mokyklose ir tokiu būdu siekti nuolatinio profesinio tobulėjimo.