Tinklalapio logotipas
Grįžti

Pokyčio projektas – tai investicija!
event 2018-03-15 domain Lyderių laikas

Pokyčio projektas – tai investicija!

Marijampolės savivaldybės kūrybinė projekto „Lyderių laikas 3“ komanda save apibūdina taip: „Gyvename lėtai skubėdami, žinodami, kad žmogus yra didžiausia vertybė ir kad tai, kas mums reikalinga, yra šalia mūsų, o meilė ir optimizmas mus nuolat varo pirmyn.“ Komandai vadovauja Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausiasis specialistas Saulius Druskis.

Pokyčio projekto tema – „Savanoriškų mokinių bei mokytojų veiklų modelis, grįstas savanoriška socialine veikla ugdymo įstaigose ir už jų ribų“.

Kas tai yra?

Tai savanoriškų mokinių ir mokytojų veiklų modelis, grįstas socialine veikla ugdymo įstaigose, tarpusavio pasitikėjimu, bendradarbiavimu, laisva valia ir apimantis organizacines ir teisines priemones. Įvairiomis savanoriškomis socialinėmis veiklomis ugdymo įstaigose bus ugdomos visų bendruomenės narių bendrosios kompetencijos, bendruomenės nariai įsitrauks į mokinių ugdymą ir bendravimą su jais, dalinsis patirtimi siekdami geresnės jų mokymosi ir gyvenimo kokybės. Esame numatę plėtoti savanoriškas socialines mokinių veiklas ir ne mokyklinėje aplinkoje, siekiant kurti bendrąjį gėrį bendruomenėje ir už jos ribų.

Kodėl būtent savanorystė?

Mintis apie savanorystę kilo po pirmųjų „Lyderių laiko 3“ komandos diskusijų apie aktualias problemas savivaldybės švietimo organizacijose. Daugelis komandos narių užsiminė apie tai, kad kiekvienoje Marijampolės mokykloje supratimas apie socialinės veiklos valandų organizavimą ir panaudojimą skiriasi ir visa mokinių veikla neretai vyksta tik mokyklos erdvėje (aplinkos tvarkymas, pagalba organizuojant renginius, budėjimas mokykloje ar pan.). Pagal pagrindinio ugdymo programą socialinė veikla yra privaloma, siejama su pilietiškumo ugdymu, mokyklos bendruomenės tradicijomis, vykdomais projektais, kultūrinėmis ar socializacijos programomis ir pan. Pastebėta, kad mokiniai dažnai nežino, kur ir ką galėtų daryti per socialinės veiklos valandas, arba nėra patenkinti gana menku veiklų pasirinkimu, vis pasyviau prisideda prie mokyklos bendruomenės veiklų, neįsilieja į platesnes – miesto – veiklas.

Visi kalbame apie pilietinės visuomenės formavimą, vaikų pilietiškumo ugdymą. O savanoryste grindžiama veikla tikrai gali motyvuoti, uždegti.

Savanorystės pagrindais, remiantis elgesio modeliavimo teorija, gali būti suteikiama žinių, ugdomi gebėjimai, formuojami įgūdžiai, padedama jaunam žmogui atrasti savąjį kelią, motyvuojama tolesniems pasirinkimams.

Marijampoles sav kurybkomanda

Marijampoles sav Druskis

Pernai Varėnoje vykusiame savivaldybių bendradarbiavimo renginyje projekto strategiją pristatėte lakoniškai: Kur esame? Kokie norime būti? Kaip tai pasieksime? Taigi, kokie norite būti ir kaip ketinate tai pasiekti?

Mūsų tikslas – visaip skatinti sąmoningą savanorišką jaunų žmonių veiklą, siekiant, kad tai taptų įpročiu ir gyvenimo dalimi. Stengsimės, kad savivaldybėje būtų sukurtas socialinės veiklos, pagrįstos savanorystės principais, tinklas, besiremiantis švietimo lyderių, visos švietimo bendruomenės ir kiekvieno jos nario iniciatyvomis, kad būtų įtraukiami socialiniai partneriai. Norime sukurti bendrą foną, kur įvairiais lygiais būtų skatinama ir palaikoma jaunimo pilietinė saviraiška, socialinė empatija, diegiamas supratimas, kad ne vien žinios lemia jauno žmogaus galimybes. Taip pat norime, kad vaikai pamatytų tėvelių ir mokytojų savanorystės pavyzdžių.

Modelis grindžiamas tarpinstituciniu bendradarbiavimu: mokykla – savivaldybė – socialiniai partneriai. Socialinių partnerių būrys gana nemenkas – pradedant seniūnijomis, savivaldybės įmonėmis ir baigiant nevyriausybinėmis organizacijomis. Ar Jūs jau tikri dėl partnerių? Ar jie pasirengę bendradarbiauti neformaliai? Juk tam reikės skirti nemažai laiko...

Modelis turėtų apimti ne tik mokyklą, bet ir ikimokyklinio ugdymo įstaigas. Pirmieji savanorystės žingsneliai pradėti Marijampolės vaikų lopšeliyje-darželyje „Pasaka“: čia nuo 2017 m. spalio su vaikais aktyviai netradiciniu vaikų futbolu užsiima Marijampolės „Sūduvos“ futbolo klubo trenerė savanorė Jurgita Lazauskienė. Vaikai tikrai nekantriai laukia futbolo treniruočių, o per jas formuojami sveikos gyvensenos įgūdžiai, vaikai mokosi žaidimo ir gyvenimo taisyklių.

Dėl socialinių partnerių mes nesame tikri, todėl stengsimės išsiaiškinti, kurios savivaldybės įstaigos yra pasirengusios bendradarbiauti ir priimti jaunų žmonių pagalbą. Daug diskutuojame apie tai, kaip turėtų veikti mūsų įsivaizduojama sistema, kaip teikti informaciją apie galimybes padėti kitiems.

Regis, esate susipažinę su projekto „Lyderių laikas 2“ metu Šiaulių savivaldybės sukurtu modeliu. Jeigu taip, kokia jo patirtis labiausiai pravertė?

Domimės įvairių Lietuvos savivaldybių patirtimi. Apie Šiaulių modelį sužinojome jau subrandinę savo pokyčių idėją. Akivaizdu, kad šiauliečių ketinimai buvo labai panašūs – sukurti efektyviai veikiančią socialinių kompetencijų ugdymo sistemą Šiaulių miesto savivaldybės mokyklose. Džiugu, kad yra daugiau panašiai nusiteikusių žmonių, norinčių skatinti jaunimą imtis neatlygintinų veiklų ir padėti kitiems, laikyti tai savaime suprantama gyvenimo dalimi. Reikalui esant, turėsime galimybę konsultuotis su jau panašų kelią nuėjusia komanda. Malonu, kad jaučiame ir savo savivaldybės vadovų palaikymą ir pagalbą. Apie finansinius reikalus kalbėti, manyčiau, dar anksti, tačiau esu tikras, kad ne finansinės injekcijos lemia sėkmę...

Savanorystė mokykloje. Papasakokite apie tai, ką esate sumanę...

Labai džiaugiamės, kad į mūsų kūrybinę komandą, galbūt pirmą kartą, yra suburta žmonių iš visų ugdymo pakopų. Jie visi atėję su savomis idėjomis, savomis problemomis ir kiekvienas savaip matantis problemų sprendimo būdą.

Kūrybinės komandos nariai per diskusijas kviečia vieni kitus į savo įstaigas – darželius, mokyklas – vesti renginių, dalyvauti šventėse, tik labai gaila, kad veiklą stabdo teisiniai apribojimai. Tikimės, kad pokyčio projekto grupei pasiseks „išjudinti ledus“.

Ketiname sukurti sistemą, kur mokyklos bendruomenės nariai galės kreiptis vieni į kitus pagalbos, norėdami sklandžiau organizuoti renginius, užimti mokinius prasminga laisvalaikio veikla (pavyzdžiui, gražinti ir pritaikyti ugdomąją aplinką įdomesnei pažintinei veiklai), vesti įdomias pamokas, kuriose dalyvautų ne tik mokytojas ir mokiniai, bet ir tėvai, aukštesniųjų klasių mokiniai ar įvairių profesijų žmonės.

O koks numatomas pokyčio rezultatas?

Norime pasiekti, kad savivaldybės švietimo organizacijose sąmoninga savanoriška jaunų žmonių veikla būtų visaip skatinama ir taptų įpročiu. Tokia veikla pripažinta privaloma ir ugdymo programoje. Visi švietimo organizacijų nariai turėtų žinoti, kad gali rasti konkrečios, lengvai prieinamos informacijos apie socialinei veiklai tinkamas vietas. Neužtenka vien į pažymius orientuoto ugdymo. Reikėtų, kad mokiniai pamatytų įvairių dalykų. Tai nebūtinai turi reikšti, kad savanorystė taps nuolatine gyvenimo dalimi, tačiau mokiniai pamatys kitokį pasaulį, įvairių socialių grupių ar įvairiose gyvenimo situacijose atsidūrusių žmonių, ugdysis empatijos, tolerancijos jausmus.

Šio pokyčio rezultato, jeigu bus įgyvendintas modelis, nepamatysime ryt, poryt ar po pusmečio. Tačiau labai tikimės, kad užaugs savimi ir aplinka pasitikinčių jaunuolių karta.

O apie ką ketinate diskutuoti kovo 22 d. vyksiančioje konferencijoje?

2018 m. kovo 22 d. Marijampolėje vyks konferencija tema „Savanorystė: daryti gera yra gera“. Svarstysime savanorystės idėjas, atveriamas galimybes, sėkmės istorijas siekdami sutelkti savivaldybės institucijas (švietimo įstaigų bendruomenes, jaunimo, nevyriausybines, verslo organizacijas, vietos bendruomenes ir pan.) plėtoti savanorystę Marijampolės savivaldybėje ir sudaryti sąlygas mokiniams, jaunimui, tėvams, įvairių organizacijų nariams pradėti savanorišką veiklą.

Numatytas platus konferencijos dalyvių ratas, kviestinių svečių būrys. Ar todėl, kad tai jau apibendrintos patirties pristatymas?

Dalyviai – Marijampolės savivaldybės vadovai, savivaldybės tarybos švietimo komiteto nariai, Druskininkų, Lazdijų, Varėnos savivaldybių kūrybinių komandų atstovai, Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų atstovai, mokiniai, tėvai, jaunimo, verslo, nevyriausybinių organizacijų, vietos bendruomenių, organizacijų, priimančių savanorius, atstovai ir visi kiti, kuriems nesvetima savanorystės idėja.

Apibendrinta patirtis bus pristatyta įgyvendinus LL3 pokyčio projektą. Šiuo kartu siekiame paskleisti idėją, parodyti galimybes, įkvėpti, rasti socialinių partnerių, kurie prisidėtų įgyvendinant būsimą pokytį.