Tinklalapio logotipas
Grįžti

Prasidėjo tarptautinis projektas TIWI
event 2018-10-25 domain Ugdymo plėtotės centras

Prasidėjo tarptautinis projektas TIWI

Vis daugiau Europos šalių skiria dėmesio informatinio mąstymo ugdymo stiprinimui. Atnaujindamos ugdymo programas šalys pastebi, kad skaitmeninio raštingumo ugdymas yra iššūkis mokiniams ir mokytojams. Mokiniai ne visada pastebi sąsajas su kasdieniu gyvenimu ir būsimu karjeros keliu, o mokytojams trūksta įrankių ir įgūdžių, kurie padėtų ugdyti informatinį mąstymą. Mokymas(is) tyrinėjant yra šiuolaikiškas požiūris į mokymo(si) procesą, leidžiantis mokiniams veikiant rasti atsakymus į sudėtingus klausimus, o mokytojui – tapti mokinio pagalbininku. Šis požiūris gali reikšmingai prisidėti prie informatinio mąstymo ugdymo. Siekiant pradinių ir pagrindinių klasių mokytojams suteikti reikalingų įgūdžių ir įrankių, inicijuotas tarptautinis projektas TIWI (Informatinio mąstymo ugdymas mokant(is) tyrinėjant, angl. Teaching ICT with inquiry).

2 metus truksiantį projektą TIWI įgyvendins didelę patirtį švietimo inovacijų kūrimo, sklaidos ir tarptautinio bendradarbiavimo srityje turintys partneriai: daugiau nei 30 švietimo ministerijų Europoje jungiantis tinklas – „European Schoolnet“ (Belgija), universitetai – Kipro universitetas (Kipras), Le Mans universitetas (Prancūzija), Deusto universitetas (Ispanija). Projektą koordinuoja Ugdymo plėtotės centras, aktyviai dalyvaujantis „European Schoolnet“ kuruojamuose „Erasmus+“ STEM krypties projektuose ir šiuo metu vykdantis informatikos pradiniame ugdyme išbandymą 100 atrinktų mokyklų.

Projekto TIWI metu bus sukurta:

  • masinis atviras internetinis kursas (MAIK, angl. MOOC), skirtas mokytojams tobulinti programavimo mokant ir mokantis tyrinėjant organizavimo įgūdžius, susipažinti su mokinių karjeros perspektyvomis informacinių technologijų (IT) srityje;
  • metodinė medžiaga mokytojams, kurioje bus pateikta ugdymo veiklų pavyzdžių ir detalūs jų aprašymai;
  • pagalbinė medžiaga mokytojams apie ateities profesijas, susijusias su informacinėmis technologijomis;
  • įsivertinimo klausimynas, kuris leis į(si)vertinti mokymo(si) tyrinėjant taikymą mokant programavimo ir ugdant informatinį mąstymą.

Iš kiekvienos projekte dalyvaujančios šalies bus atrinkta po 20 mokytojų, kurie bus kviečiami išbandyti sukurtus intelektinius produktus (ugdymo veiklas) ar prisidėti juos kuriant. Mokytojų atsiliepimų pagrindu bus parengta ataskaita švietimo politikos formuotojams, kurioje bus pateikta sėkmingų mokymo(si) tyrinėjant taikymo informatinio mąstymo ugdymo srityje patirčių ir atvejų analizė bei rekomendacijos. Tikimasi, kad ataskaita padės priimant sprendimus, susijusius su informatinio mąstymo ugdymu.

Spalio 17–18 d. Ugdymo plėtotės centre vyko pirmasis tarptautinio projekto TIWI partnerių susitikimas, kurio metu aptarti projekto prioritetai, strateginiai projekto metu rengiamų intelektinių produktų planai ir kiti vadybiniai klausimai, padėsiantys partneriams užtikrinti sklandžią projekto eigą. Drauge su partneriais kurdamas intelektinius produktus, Ugdymo plėtotės centras remsis informatikos pradiniame ugdyme išbandymo metu įgyta patirtimi bei sukurta medžiaga Lietuvos mokytojams.