Tinklalapio logotipas
Grįžti

Pristatome didaktinį filmą „Ką mena senoliai“
event 2018-04-27 domain Ugdymo plėtotės centras

Pristatome didaktinį filmą „Ką mena senoliai“

Projektas „Ką mena senoliai“ skirtas Lietuvos 100-čiui paminėti. Tai – darbo ir mokymo(si) metodas, skatinantis mokinius sieti ugdymą su tikrove, ieškant reiškinių prasmių sąsajų, pratinantis dirbti grupėje su kitais, sprendžiant vieną aktualią problemą. Ugdymo plėtotės centro sumontuotas didaktinis filmas ir projekto metodo aprašymas siūlo plačiau susipažinti su šia mokymo(si) veikla.

 Projekto pristatymas 2018-04-27

Mokymo(si) metodo apžvalga  

Projektas – tai planinga, sisteminga ir organizuota veikla, nukreipta siekti unikalaus tikslo, turinti savo pradžią ir pabaigą. Projektinė veikla – tai mokymosi metodas, kurio tikslas yra rengti mokinius gyvenimui, išmokyti žiniomis naudotis praktiškai. Tai – darbo ir mokymo(si) būdas, skatinantis mokinius sieti ugdymą su tikrove, ieškant reiškinių prasmių sąsajų, pratinantis dirbti grupėje su kitais, sprendžiant vieną aktualią problemą. Projektinė veikla susitelkia į tai, kas nežinoma, ja siekiama tirti, pažinti, pasimokyti, įgyti naujų žinių. Tai ugdo mokinių savarankiškumą, žadina iniciatyvą, drąsą veikti konkrečioje situacijoje, planuoti veiklos žingsnius, juos įgyvendinti ir įsivertinti galutinį rezultatą. Šis metodas besimokantiesiems suteikia gerokai daugiau savarankiškumo negu tradiciniai mokymo metodai, o tai skatina geriau išmokti, įgyti kompetencijų.

Ugdant doriškai socialiniuose kultūriniuose projektuose svarbi moralės ir (ar) religijos požiūriu grindžiama asmens idealo samprata, kai išryškinamas žmogaus dvasinio pasaulio tobulėjimas.

Kaip veikia šis mokymo(si) metodas?

Šis projektas nėra vienkartinė mokymo(si) užduotis, todėl iš anksto susitarta dėl plano: veiklos sąlygų, priemonių, laiko, veiklos būdų, laukiamų rezultatų ir vertinimo. Tai mokymasis ne vien tradicinėje klasės erdvėje, bet ir už mokyklos sienų. Posakiai, krikštynų papročiai surinkti Ignalinos rajono Palūšės, Pavajuonio kaimuose, Švenčionių rajono Rėkučių, Reškutėnų kaimuose. Dvi etikos ir dvi dailės pamokos vyko Švenčionėlių Mindaugo gimnazijos muziejuje. Etiketo projektas formalųjį ugdymą susieja su neformaliuoju – tautosaką padėjo surinkti „Filosofija mokykloje“ būrelį lankantys mokiniai, ekskursijoje klausinėdami Aukštaitijos senolių, apmąstydami jų išmintį ir autentiškas tradicijas. Dėmesys skirtas ir krašto tautinės mažumos kultūrai: viena pamoka rusų kalbos vesta mokykloje, nes mokiniai mokėsi įvardyti įnagius ir daiktus rusų kalba, išmoko ir lygino patarlių ir posakių reikšmes, kūrė mįsles abiem (lietuvių ir rusų) kalbomis. Etikos ir rusų kalbos mokytoja Vilhelmina Urbonienė ir dailės mokytoja Alfreda Karovackienė kaip įkvėpėjos, konsultantės ir veiklos partnerės padėjo mokiniams kelti idėjas, probleminius klausimus, informacijos sraute atsirinkti tai, kas svarbiausia. Projekto rezultatai pristatyti visai mokyklos bendruomenei per projektų savaitęTikslinga projektinė veikla skatina mokėjimą mokytis – tai aktyvi, kūrybiška mokymosi forma, padedanti planuoti, organizuoti veiklą, analizuoti ir vertinti pasiektus rezultatus, galinti peraugti į nuostatą: mokytis tautos etiketo savo gyvenime, pripažinti ir laikytis vertingų šeimos ritualų, tautos tradicijų.