Tinklalapio logotipas
Grįžti

Programa „Mokome sėkmei“ – reflektuojančiam praktikui
event 2018-02-19 domain Ugdymo plėtotės centras

Programa „Mokome sėkmei“ – reflektuojančiam praktikui

Vasario 22–23 d. vyks baigiamasis Britų Tarybos ir Ugdymo plėtotės centro įgyvendinamos tęstinės kvalifikacijos tobulinimo programos „Mokome sėkmei“ (angl. Teaching for success) seminaras.

2017 m. rugpjūčio pabaigoje vyko įvadiniai šios programos mokymai, kuriuose dalyvavo 180 įvairių dalykų mokytojų. Vėliau dalyviai persikėlė į virtualią aplinką – išklausė nuotolinių internetinių kursų modulių medžiagą, atliko lektorių skirtas užduotis.

Vasario mėnesį visi dalyviai kviečiami į baigiamąjį programos seminarą, kurio metu planuos pamokas ir įvairias klasės veiklas, apibendrins programoje įgytą patirtį, bendraus su programos koordinatoriumi Britų Taryboje – Paulu Braddocku.

Seminarą sudarys 3 dalys. Pirmojoje dalyje lektorius Jame Keddie dalyviams papasakos 3 istorijas internetinės etikos ir elgesio internete tema, parodys, kaip užduodant tinkamus klausimus galima paskatinti mokinių mąstymą ir diskusijas šia tema. Vėliau dalyviai bus kviečiami į darbą grupėse, kuriose planuos pamokas ir įvairias veiklas. Antrojoje seminaro dalyje dalyviai aptars savo patirtį programos „Mokome sėkmei“ metu, atliks refleksiją. Trečiojoje dalyje – lektorių ir kolegų padedami, sudarys asmeninį profesinio tobulėjimo planą, kaip tapti reflektuojančiu praktiku. Praktinių užsiėmimų metu seminaro dalyviams talkins dar vasaros įvadiniame programos susitikime pamėgti lektoriai: Chrisas Thornas, Teodora Naiba ir Cristiana Osan. Seminaro pabaigoje dalyviams bus įteikti programos baigimo pažymėjimai.

Programa „Mokome sėkmei“ (angl. Teaching for success) – tai akredituota mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programa įvairių dalykų mokytojams, siekiantiems pagerinti naujųjų technologijų ir informacijos valdymo bei ugdymo(si) aplinkų, ugdymosi turinio ir situacijų įvairovės kūrimo kompetencijas. Ši programa unikali tuo, kad kontaktiniai užsiėmimai derinami su nuotoliniu mokymu, – tai nedažnai Lietuvoje taikoma pedagogų kvalifikacijos tobulinimo mokymų struktūra.

Tokia pati programa rugpjūčio–vasario mėnesiais įgyvendinama ir Latvijoje bei Estijoje. Kokie dalyvių įspūdžiai, lektorių įžvalgos ir programos įgyvendinimo ypatumai Baltijos šalyse –pasiteirausime susitikę su lektoriais.

Kol kas plačiau apie programą bei dalyvių įspūdžius iš įvadinių vasaros mokymų galite pasiskaityti čia.