Tinklalapio logotipas
Grįžti

Sam Kaner. Grupinio sprendimų priėmimo vadovas fasilitatoriams
event 2018-09-10 domain Lyderių laikas

Sam Kaner. Grupinio sprendimų priėmimo vadovas fasilitatoriams

Viena iš projekto „Lyderių laikas 3“ veiklų – aktualių švietimo vadybos bei lyderystės knygų vertimas iš užsienio kalbų bei jų pristatymas švietimo bendruomenei. 

Sam Kaner (Bendraautoriai: Lenny Lind, Catherine Toldi, Sarah Fisk, Duane Berger) „Grupinio sprendimų priėmimo vadovas fasilitatoriams“ (angl. Sam Kaner. Facilitator‘s Guide to Participatory Decision-Making) – pirmoji iš keturių numatytų įgyvendinant 2017–2021 m. projektą „Lyderių laikas 3“ išversti, išleisti ir pristatyti švietimo bendruomenei knygų.

Knyga pasirinkta versti iš ilgo užsienio autorių edukacinių knygų sąrašo atsižvelgus į jos aktualumą švietimo bendruomenei, projekto švietimo konsultantų ir partnerių rekomendacijas, projekto Valdymo grupės narių nuomonę.

„Grupinio sprendimų priėmimo vadovas falisitatoriams“ – vertinga knyga kiekvienam asmeniui, norinčiam užtikrinti veiksmingą bendradarbiavimą grupėse ir organizacijose. Ji ypač aktuali bendromis pastangomis kuriant ir įgyvendinant mažesnio ar didesnio masto projektus, nes joje siūloma priemonių ir įžvalgų, „padėsiančių sukurti sąlygas veiksmingam grupiniam darbui, pasiekti tvirtais principais grįstus rezultatus ir paskatinti pažangius socialinius pokyčius. Be to, ši puiki knyga bus naudinga visiems, norintiems geriau suprasti grupinių diskusijų raidą ir patobulinti grupinio darbo įgūdžius“ (iš Michaelio Doyle‘io PRATARMĖS pirmajam leidimui).

„Viena iš reikšmingiausių XX a. įžvalgų skamba taip: darbas akis į akį nedidelėje grupėje gali jus pakeisti. Dirbdami tokioje grupėje, galite – jei tik norite – išsakyti tikrąsias savo minti, sulaukti atsiliepimų apie tai, ką pasakėte, ir pamatyti, kaip grupė tai priima, išklausyti idėjas ir jausmus žmonių, kurių nuomonė skiriasi nuo jūsiškės, dėti pastangas ir pasidžiaugti tuo, ko pasimokėte ir kitokių nuomonių. Kiekvieną kartą, kai tiesiogiai susitikę nedidelėje grupėje, kurią sudaro penki, dešimt ar dvidešimt dalyvių, pasiraitoję rankoves drauge susėdame prie posėdžių stalo, prieš mus atsiveria galimybės patiems keistis ir vystytis, o, patys augdami ir tobulėdami, keičiame ir kitų grupės narių suvokimą ir patirtį. Taip visa grupė stiprėja, tampa išmintingesnė, ima labiau pasitikėti savo jėgomis, neretai sukaupia daugiau drąsos.

Drauge dirbdami mes įgyjame priemonių pakeisti pasaulį. <..> Šį procesą galime vadinti dalyvaujamuoju sprendimų priėmimu, socialine naujove, dialogu ir svarstymais, daugiafunkcinėmis grupėmis ar daugiašaliu bendradarbiavimu, bendru indėliu“ (iš trečiojo leidimo įvado).

„Fasilitatorius – tai žmogus, kuris žengia priekyje, nešdamas „vizijos fakelą“ ir, pasak Michaelio Doyle‘io, skatina „sąžiningą, skirtingus požiūrius apimančią ir atvirą diskusiją“. Daugelis fasilitatorių padeda grupės nariams suvokti grupinio sprendimų priėmimo eigą ir vertybes, nes puikiai žino, kad grupės nariai galės veiksmingai dirbti tik tada, kai supras svarbiausius sprendimų procesų atskaitos taškus ir prabils ta pačia kalba“ (iš pirmojo leidimo įvado).

Tikimės, kad ši knyga padės grupių nariams, vadovams ar fasilitatoriams veiksmingiau dirbti grupėje, grupių dalyviams konstruktyviau ir našiau bendradarbiauti.

Išverstos ir išleistos knygos egzemplioriai jau paskirstyti tikslinėms grupėms – savivaldybių švietimų centrams, įvairių tipų ir pavaldumo švietimo įstaigų bibliotekoms.

Švietimo bendruomenei planuojama knygą pristatyti drauge su kitomis numatytomis išversti ir išleisti knygomis.

Per pirmąjį projekto įgyvendinimo etapą (2009–2011 m.) buvo išverstos iš užsienio kalbų ir po 2000 egzempliorių išleistos šešios knygos lyderystės tema. Antrajame projekto įgyvendinimo etape (2011–2015 m.) – trys. Visos knygos buvo pristatytos švietimo bendruomenei.

Norintys perskaityti tą ar kitą knygą gali kreiptis į arčiausiai esančią, knygą turinčią instituciją. Taip pat sudaryta galimybė pasiskolinti knygas paskaityti iš Švietimo aprūpinimo centro. Taip pat sudaryta galimybė pasiskolinti knygas paskaityti iš Švietimo aprūpinimo centro. Reikia kreiptis į Rasą Šnipienę, ŠAC direktoriaus pavaduotoją, tel. 868 626 236, el. p. rasa.snipiene@sac.smm.lt arba į Simoną Tamošaitytę, projekto „Lyderių laikas 3“ administratorę, tel. (8 5) 264 94 52, el. p.simona.tamosaityte@sac.smm.lt.

Leidėjas – „eugrimas“, 2018 m.

„Lyderių laikas 3“