Tinklalapio logotipas
Grįžti

Seimas pritarė Lietuvoje studijuojančių užsieniečių teisinės padėties reglamentavimo pataisoms
event 2018-06-27 domain Švietimo informacinių technologijų centras

Seimas pritarė Lietuvoje studijuojančių užsieniečių teisinės padėties reglamentavimo pataisoms

Seimas, 89 parlamentarams balsavus už, nė vienam nebuvus prieš ir vienam susilaikius, priėmė įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ pataisas (projektas Nr. XIIIP-1754(2), įgyvendindamas direktyvos dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir gyvenimo mokslinių tyrimų, studijų, stažavimosi, savanoriškos tarnybos, mokslinių mainų programų arba edukacinių projektų ir dalyvavimo „Au Pair“ programoje tikslais sąlygų nuostatas.

Įstatymu supaprastinamos atvykimo sąlygos užsieniečiams, kurie atvyksta pagal Europos Sąjungos ir jos valstybių narių savanoriškos veiklos programas, studijų ir stažuotės tikslais, atlikti mokslinius tyrimus ar eksperimentinės plėtros darbus mokslo, studijų įstaigose.

Užsieniečiai galės atvykti stažuotis, atlikti neatlygintiną praktiką į mokslo ir studijų institucijas, įmones, įstaigas ar organizacijas Lietuvos Respublikoje. Užsieniečiai, Lietuvos Respublikoje baigę studijas ar mokslinius tyrimus, galės pasilikti dar dvylikai mėnesių, kad ieškotųsi darbo ar pratęstų veiklą kaip savarankiški darbuotojai.

Sprendimai dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo tyrėjui ar jo šeimos nariams bus priimami vienu metu, jeigu prašymai bus pateikti kartu.

Nustatyta, kad užsieniečiai, turintys kitos Europos Sąjungos valstybės narės išduotą galiojantį leidimą laikinai gyventi ar nacionalinę vizą mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų vykdymo tikslu, gali atvykti ir būti Lietuvos Respublikoje be vizos ne ilgiau negu 180 dienų per 360 dienų laikotarpį, kad vykdytų dalį savo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų mokslo ir studijų institucijoje.

Taip pat sutrumpintas leidimų išdavimų laikotarpis užsieniečiams, atvykstantiems studijų tikslais. Nustatyta, kad leidimai bus išduodami per tris mėnesius (šiuo metu galiojančiame įstatyme – per keturis mėnesius).

Įstatyme taip pat įtvirtinta, kad užsienietis studijų ar mokymosi laikotarpiu turės teisę dirbti ne daugiau kaip 20 valandų per savaitę, išskyrus švietimo įstaigos ar mokslo ir studijų institucijos nustatytą vasaros atostogų laikotarpį. Ši nuostata nebus taikoma užsieniečiams, studijuojantiems doktorantūroje.

Pataisos įsigalioja liepos 1 d.