Tinklalapio logotipas
Grįžti

Seimo komisija ragina ministeriją aktyviau rūpintis smurto prevencija ugdymo įstaigose
event 2018-06-01 domain Švietimo informacinių technologijų centras

Seimo komisija ragina ministeriją aktyviau rūpintis smurto prevencija ugdymo įstaigose

2018 m. gegužės 30 d. Seimo Savižudybių ir smurto prevencijos komisija posėdyje svarstė klausimą dėl smurto atpažinimo švietimo įstaigose ir socialinių paslaugų centruose.

Komisija ragina Švietimo ir mokslo ministeriją aktyviau rūpintis, kad mokyklose būtų viešai prieinama aiški informacija smurto prevencijos klausimais – iki š. m. rugsėjo 1 d. išplatinti dar 2017 m. rugpjūčio mėn. parengtus plakatus, skirtus visų Lietuvos mokyklų, darželių, kitų ugdymo įstaigų, taip pat vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų darbuotojams.

Komisijos narių teigimu, būtina užtikrinti, kad visose šalies ugdymo įstaigose būtų lengvai prieinama ir viešai paskelbta pedagogams ir administracijai skirta informacija apie tai, kaip atpažinti smurto požymius ir kokių veiksmų turi būti imamasi įtariant, kad vaikai yra patyrę smurtą.

Kaip minėta, 2017 m. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, suderinusi su Švietimo ir mokslo ministerija, parengė ir išspausdino minėtus plakatus ir juos išdalino vaikų dienos centrams, taip pat vaikų globos ir formaliojo ugdymo institucijoms. Visgi komisijos posėdžio metu paaiškėjo, kad plakatai iki šiol yra pasiekę ne visas Lietuvos mokyklas.

Komisijos pirmininkas Robertas Šarknickas pažymėjo, kad „smurto prieš vaikus prevencija yra ypač svarbi, todėl būtina užtikrinti, kad ugdymo įstaigų personalas gebėtų atpažinti smurto požymius ir žinotų, kokių turi imtis veiksmų, siekdami padėti vaikams, patyrusiems smurtą“.

Susipažinti su plakatu ir atsiųsti jo maketą galima Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje.

Komisijos posėdžio metu akcentuota, kad smurto prevencijos priemonių turėtų būti daugiau. Komisija siūlo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai kartu su Švietimo ir mokslo ministerija parengti ir išplatinti vaikams skirtą vaizdinę medžiagą (plakatus ir lankstinukus) smurto prevencijos tema, kad vaikai geriau suprastų, kas yra smurtas ir išdrįstų informuoti suaugusiuosius apie patirtą smurtą.

Komisija taip pat svarstė klausimą dėl savižudybių ir smurto prevencijos programos diegimo į mokytojų rengimo programas. Švietimo ir mokslo viceministro Gražvydo Kazakevičiaus teigimu, Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintame pedagogų rengimo reglamente yra nurodytos bendrosios dalykinės kompetencijos, įskaitant savižudybių rizikos, smurto atpažinimo ir kitas prevencines programas, kurias turi įgyti kiekvienas asmuo, baigiantis pedagogikos studijas. Pažymėta, kad dalyko pedagogai įgyja bazines žinias, kaip atpažinti smurto prieš vaikus požymius, ir tokiais atvejais privalo kreiptis į pagalbos specialistus, kurie yra pasirengę darbui su smurtą patyrusiais vaikais ir turi žinių, kokių veiksmų reikia imtis. Taip pat akcentuota, kad seniau studijas baigusių pedagogų kompetencijų didinimas ir supažindinimas su smurto prevencijos ir kitomis prevencinėmis programomis vykdomas per nuolatinio profesinis augimo (kvalifikacijos tobulinimo) programas.