Tinklalapio logotipas
Grįžti

Seminaras mokyklų bibliotekininkams
event 2018-02-01 domain Lietuvos mokyklų bibliotekų darbuotojų asociacija

Seminaras mokyklų bibliotekininkams

Sausio 26 dieną Vilniuje, Ugdymo plėtotės centre (UPC) rinkosi atstovės iš Lietuvos mokyklų bibliotekų į seminarą-susitikimą „Mokyklos bibliotekininko vaidmuo ugdymo turinio kaitos kontekste. Iššūkiai ir naujos galimybės“. Lietuvos mokyklų bibliotekininkų darbuotojų asociacijos (LMBDA) pirmininkė Rima Noreikienė pristatė rūpimus mokyklų bibliotekininkams klausimus, kvietė diskusijai.

  UPC direktorius Giedrius Vaidelis savo pranešime „Ugdymo turinio kaita: ką gali bibliotekininkai?“ akcentavo didėjantį mišraus mokymo poreikį, kėlė retorinius klausimus: ar perrašius mokymo programas, pakeitus ugdymo turinį, pasikeis ugdytinių mokslumas? Mokyklų bibliotekininkams patarė tapti informacinio raštingumo „ekspertais“, pagalbininkais – kaip informacijos gausoje rasti tai ko reikia.

  Ugdymo turinio kokybės  užtikrinimo skyriaus metodininkė Alvyda Lozdienė supažindino su  skaitmeninio mokymo ištekliais Ugdymo sodo tinklapyje ir jų panaudojimo galimybėmis, o Asta Birgelytė – pristatė  vadovėlių „kelią“, jų įsigijimo peripetijas: vadovėlio atsiradimą inicijuoja ne ministerija ar mokytojai, o leidyklos, todėl prieš įsigyjant būtina pasižiūrėti duomenų bazėje ar vadovėlio patikrinimas yra baigtas ir jis rekomenduotinas mokymui. Atkreiptas dėmesys, kad pritarti vadovėlio įsigijimui turi Mokyklos taryba.

Mokyklų bibliotekininkės iš visos Lietuvos dalijosi savo patirtimi, aptarta numatoma mokyklų bibliotekininkų kvalifikacijos tobulinimo programa, UPC specialistės surinko pasiūlymus.

  Renginyje dalyvavęs Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrės patarėjas Arminas Varanauskas pradžioje pristatė numatomus pokyčius Švietimo sistemoje ir svarbiausią rūpestį - kad pokytis ateitų į mokyklą neiškreiptas, toks koks buvo inicijuotas ir išties duotų realią naudą. Jis akcentavo, kad daug laisvės suteikiama pačiai mokyklai ir neturi būti siūlomas vienas modelis kaip organizuoti mokyklos bibliotekos veiklą.

 Tuo pačiu pasisakymu patarėjas sutiko su LMBDA siekiu aiškiau apibrėžti mokyklos bibliotekininko vaidmenį, funkcijas, kvalifikacijos kėlimo reikalus, nes darbas mokykloje iš esmės skiriasi nuo darbo viešojoje bibliotekoje, tiek tikslais, tiek darbo specifika. Preliminariai susitarta dėl Švietimo ministerijos ir LMBDA atstovų susitikimo ir rūpimų klausimų aptarimo.