Tinklalapio logotipas
Grįžti

Seminaras mokyklų vadovams ir lyderiams, mokyklos administracijai „Bendruomeninis strateginis planavimas“
event 2018-01-22 domain Lyderių laikas

Seminaras mokyklų vadovams ir lyderiams, mokyklos administracijai „Bendruomeninis strateginis planavimas“

XX a. mokyklos modelis suformuotas pramoninio amžiaus, ir noras šį modelį pakeisti yra visuotinis. Mokykla nebėra vieta, kurioje ateiname gauti vien standartizuotų žinių. Akivaizdi tendencija – judėjimas nuo švietimo visiems prie švietimo kiekvienam pripažįstant, kad žmonių patirtys, poreikiai, siekiai skiriasi, mokomės skirtingais tempais ir būdais. Mokymasis „socialėja“ – mokomės grupėse, komandose, el. erdvėse: socialiniuose ir virtualiuose tinkluose. Keičiasi ugdymo organizavimas – mažiau paisoma tam tikram amžiaus tarpsniui numatytų pasiekimų normų (standartų), lanksčiau grupuojama, individualizuojama.

Tai skatina ir kitaip organizuoti darbą mokyklos viduje – reikia daugiau kalbėtis, dalintis patirtimi ir žiniomis, bendradarbiauti vardan bendro tikslo. Apie bendruomeniškumą, kaip vieną pamatinių savybių, rašoma ir „Geros mokyklos“ koncepcijoje: „Mokyklos bendruomenė: besimokanti organizacija. Ją apibūdina šie bruožai: mokymasis su kitais ir iš kitų (bendruomenės mokymasis – dirbant su kolegomis, dalijantis patirtimi, atradimais, sumanymais ir kūriniais, stebint kolegų pamokas, drauge studijuojant įvairius šaltinius, mokantis iš mokinių); sutelktumas (mokytojų ir kito personalo telkimasis į pasidalijusias pareigomis, vienos kitoms padedančias ir bendrų profesinių tikslų siekiančias grupes); refleksyvumas (mokyklos bendruomenės diskusijos, veiklos apmąstymas, įsivertinimas, jais pagrįsti susitarimai dėl ateities ir planavimas); mokymosi ir asmeninio tobulėjimo skatinimas (personalo tobulinimosi paskatos ir jo organizavimo sistema); organizacijos atvirumas pasauliui (partnerystės, bendri projektai, absolventų pasitelkimas, tinkliniai ryšiai ir kt.).“

Bendradarbiavimas tarpusavyje svarbus ne tik kasdieniniuose dalykuose, bet ir kuriant mokyklos kaip organizacijos kryptį: „Mokykloje skatinama įgalinanti lyderystė. Mokyklos vizija ir strategija kuriama visos mokyklos bendruomenės, yra aiški bei įkvepianti. Vadovavimas ir lyderystė mokykloje pasidalinti: didelę dalį sprendimų priima mokyklos bendruomenė, veikloms vadovauja įvairūs jos nariai, skatinama asmeninė iniciatyva. Nuomonių įvairovė ir diskusijos yra neatsiejama mokyklos gyvenimo dalis. Mokykloje vertinamas kūrybiškumas ir naujos idėjos, turima drąsos rizikuoti ir priimti sunkius sprendimus.“

Šie mokymai tiems švietimo organizacijų lyderiams, kurie nori rasti atsakymus į klausimus: kaip pakviesti ir įtraukti bendruomenę dalyvauti procesuose, kuriuose ne visi buvo kviečiami dalyvauti? kaip kartu kalbėtis apie svarbius būsimus pokyčius? kaip veikiant kartu pasiekti daugiau nei galėtumėm po vieną? Ateities paieškų (angl. Future Search) bendruomeninio strateginio planavimo metodas, praktikuojamas jau apie 50 metų visame pasaulyje. Švietimo srityje yra daugiau kaip 100 atvejų, kuomet šis metodas padėjo susitelkti įvairioms interesų grupėms ir tapo ryškių pokyčių katalizatoriumi.

Uždaviniai

 • Mokymų dalyviai žinos bendruomeninio strateginio planavimo metodą „Ateities paieškos“ (angl. the Future Search) ir jo naudą bendruomenės sutelkimui sprendžiant svarbius strateginius klausimus;
 • Mokymų dalyviai žinos bendruomeninio strateginio planavimo proceso etapus, dizaino elementus, reikalingus dalyvius ir jų atsakomybes procese, priemones;
 • Mokymų dalyviai žinos bendruomeninio strateginio planavimo proceso sėkmės veiksnius, rizikas bei rizikų valdymo priemones.

Plėtojamos kompetencijos

 • Strateginio mąstymo ir pokyčių valdymo;
 • Vadovavimo žmonėms;
 • Bendravimo ir bendradarbiavimo;
 • Švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo.

Turinys:

 • Pažintis su „Ateities paieškų“ metodu
  Įžanga apie metodą, skirtą bendruomeniniam strateginiam planavimui 
  „Ateities paieškų“ metodo pritaikymo švietimo aplinkoje atvejo analizė mažose grupėse
 • Bendruomeninio strateginio planavimo proceso dizainas: 
  Etapai, jų rezultatai, sėkmės veiksniai; 
  Dalyviai ir jų vaidmenys; 
  Proceso rizikos ir kaip jas suvaldyti; 
  Ką geriausia pasidaryti patiems ir kur verta pasitelkti konsultantus. 

 • Refleksija 
  Kilę klausimai, atsiradusios įžvalgos, ketinimai ateičiai.

LektorėEglė Daunienė – „Talent Safari“ savininkė, konsultuojanti organizacijų valdymo ir pokyčių klausimais, diegiant dinamiško valdymo stilių, modernius savivaldos ir savi-organizavimosi metodus. Tai patirtiniais metodais organizuotos mokymosi programos darbo vietoje: produktyvumas susirinkimuose per fasilitavimo įgūdžius, lyderystės gebėjimai pokyčiuose ir vidinės intuicijos įdarbinimas veiklos rezultatams gerinti. Praktinę patirtį Eglė sukaupė dirbdama „Ernst&Young“, finansų audito ir organizacijų vystymo srityje, vėliau – vadovaujamąjį ir mokymo darbą verslo organizacijose. Eglė aktyviai dalyvauja pasaulinėse profesinėse bendruomenėse: „The Future Search network“, „The Sociocratisch Centrum“ (Olandija), „Focusing Resources“ (JAV).Eglė Daunienė – projekto „Lyderių laikas 3“ savivaldybių konsultantė ir dėstytoja, fasilitatorė.

Data ir vieta
2018 m. kovo 8 d. 12.00–17.40 val., Mokyklų tobulinimo centras, Vilniaus g. 39, Vilnius, LT-01119, Lietuva.

Registracija ir kaina 
Užpildyti registracijos duomenis ir patvirtinti dalyvavimą renginyje galima tik prisijungus prie svetainės. Seminaro kaina dalyviui – 45 € (apmokėjimas iš mokinio krepšelio lėšų grynaisiais arba pavedimu). 
REKOMENDUOJAMA: kad dalyvautų bent du-trys vadovaujančias pareigas užimantys žmonės iš vienos organizacijos.

Seminaro dalyviai gaus kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus.

Išsamesnė informacija 
Daugiau infomacijos galite rasti: https://mtc.lt/lt/renginiai/450/bendruomeninis-strateginis-planavimas

MTC inf.