Tinklalapio logotipas
Grįžti

Skelbiama dalyvių atranka į pedagogų trumpąsias stažuotes Lietuvoje
event 2017-11-15 domain Ugdymo plėtotės centras

Skelbiama dalyvių atranka į pedagogų trumpąsias stažuotes Lietuvoje

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ (projekto kodas Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-02-0001), skelbia dalyvių atranką į pedagogų trumpąsias stažuotes Lietuvoje.

Stažuočių tikslas – suteikti galimybę patyrusiems mokytojams, kurie tobulino kvalifikaciją užsienyje, dalyvauja projektuose, rengia mokymo priemones, skleisti savo patirtį, o mokytojams stažuotojams įsisavinti šią patirtį. Stažuotojas, atvykęs į stažuotę organizuojančią mokyklą, turi galimybę dalyvauti mokyklos praktinėje veikloje, susipažinti su mokyklos bendruomene, lankytis atvirose pamokose, susipažinti su naujais mokymo metodais.

Dalyvauti stažuotėse bus atrinkta 180 pedagogų iš bendrojo ugdymo mokyklų.

Stažuotės trukmė – 5 nepertraukiamos dienos.

Stažuotės vyks 2018–2020 m. įvairiose mokyklose pagal parengtas programas.

Reikalavimai pedagogams, ketinantiesiems dalyvauti stažuotėse:

  • paraiškas gali teikti bendrojo ugdymo mokyklose dirbantys pedagogai, turintys pedagogo kvalifikaciją;

  • pareiškėjas turi būti motyvuotas dalyvauti stažuotėje ir paraiškoje aiškiai suformuluoti esminius dalyvavimo stažuotėje motyvus;

  • pareiškėjas turi įsipareigoti dalyvauti

  • parengti stažuotės ataskaitą per 5 dienas po stažuotės.

Stažuotės dalyviai sutinka, kad stažuotės metu būtų filmuojama / fotografuojama (esant reikalui, metodiniais tikslais), leidžia savo atvaizdą skelbti viešai (visuomenės informavimo priemonėse).

Stažuočių vykdymo laikas derinamas su programą įgyvendinančia mokykla ir stažuotoju.

Stažuotojo kelionės, maitinimo ir nakvynės išlaidos stažuotės metu apmokamos projekto lėšomis.

  • Asmenys, pageidaujantys dalyvauti trumposiose stažuotėse Lietuvoje, turi  užpildyti paraišką 2017-11-14.

  • Užpildytą paraišką atspausdinti, pasirašyti (pasirašo stažuotojas ir mokyklos vadovas), atsiųsti skenuotą elektroniniu paštu roma.sausaitiene@upc.smm.lt.

  • Paraiškos turi būti pateiktos iki 2017 m. gruodžio 1 d.

  • Jei nėra galimybės atsiųsti skenuotą, paraišką galima siųsti paštu, ant voko turi būti pašto žyma, rodanti, kad paraiška išsiųsta iki 2017 m. gruodžio 1 d.

Stažuočių programų ir jas vykdančių mokyklų sąrašas

Atranką į stažuotes vykdo Ugdymo plėtotės centras. Apie atrankos rezultatus Ugdymo plėtotės centras per 10 darbo dienų po atrankos įvykdymo informuos atrinktus kandidatus.