Tinklalapio logotipas
Grįžti

Skelbiama mokytojų atranka į pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos „Audiovizualinių medijų raštingumas: kūrybinių praktinių gebėjimų ugdymas“ mokymus
event 2018-05-08 domain Ugdymo plėtotės centras

Skelbiama mokytojų atranka į pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos „Audiovizualinių medijų raštingumas: kūrybinių praktinių gebėjimų ugdymas“ mokymus

LR švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras ir Švietimo informacinių technologijų centras kviečia bendrojo ugdymo mokyklų mokytojus dalyvauti mokymuose, skirtuose ugdymo(si) aplinkų, turinio ir situacijų įvairovės kūrimo kompetencijai tobulinti.

Programos mokymų trukmė – 40 akad. valandų (1 sesija dviejų dienų ir 1 sesija vienos dienos). Mokymų pabaigoje Jums įteiksime programos baigimo pažymėjimus.

Apie konkrečią mokymų vietą ir konkretų mokymų laiką informuosime atrinktus dalyvius. Planuojama mokymų vieta: Vilnius.

Pirmenybė dalyvauti mokymuose teikiama:

  • mokytojams, dalyvavusiems pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos „Medijos ir nacionalinis saugumas: iššūkiai ir galimybės“ mokymuose;
  • Saugesnio interneto ambasadorių lektoriams;
  • mokytojams, aktyviai veikiantiems medijų ir informacinio raštingumo srityje.

Reikalavimai mokytojams, ketinantiems dalyvauti mokymuose:

  • Paraiškas gali teikti bendrojo ugdymo mokyklose dirbantys mokytojai, turintys pedagogo kvalifikaciją.
  • Pareiškėjas turi būti motyvuotas dalyvauti mokymuose ir paraiškoje aiškiai suformuluoti esminius dalyvavimo mokymuose motyvus.
  • Pareiškėjas turi įsipareigoti dalyvauti visuose programos mokymuose.
  • Pareiškėjas įsipareigoja suderinti dalyvavimo mokymuose klausimą su mokyklos vadovu.
  • Pareiškėjas sutinka, kad per mokymus (esant reikalui, metodiniais tikslais) būtų filmuojamas, fotografuojamas, leidžia savo atvaizdą skelbti viešai (visuomenės informavimo priemonėse).

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti mokymuose, informuoja mokyklos vadovą ir, gavę pritarimą, užpildo paraiškąinternete. Paraiškos turi būti užpildytos iki 2018 m. gegužės 14 d.

Atranką į mokymus vykdo Ugdymo plėtotės centras, bendradarbiaudamas su Švietimo informacinių technologijų centru. Apie atrankos rezultatus centras per 5 darbo dienas po atrankos įvykdymo informuos atrinktus dalyvius. Neatrinkti dalyviai informuojami nebus.

Atrinktų dalyvių kelionės į / iš mokymų vietovę ir nakvynės išlaidos mokymų metu apmokamos pačių dalyvių arba juos siunčiančios mokyklos.