Tinklalapio logotipas
Grįžti

Skelbiama papildoma mokytojų atranka į bendrųjų kompetencijų tobulinimo mokymus
event 2018-08-28 domain Ugdymo plėtotės centras

Skelbiama papildoma mokytojų atranka į bendrųjų kompetencijų tobulinimo mokymus

Šiandien mūsų mokykla sparčiai keičiasi. Mokytojas tampa lyderiu ir įkvėpėju, kurio pedagoginė veikla nukreipta sąmoningai siekti ugdymo tikslų. Todėl mokytojas turi rūpintis nuolatiniu asmeniniu tobulėjimu, tikslingai tobulinti turimas kompetencijas ir įgyti naujų.

Kviečiame bendrojo ugdymo mokyklų mokytojus dalyvauti Ugdymo plėtotės centro (UPC) organizuojamuose mokymuose, skirtuose bendrosioms kompetencijoms tobulinti.

Mokymai vyks pagal šias programas:

 • „Bendrojo ugdymo mokytojų bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijos tobulinimas“ (programą sudaro 3 moduliai: 1. Bendravimo įgūdžių tobulinimas. 2. Bendradarbiavimo įgūdžių tobulinimas. 3. Sudėtingų situacijų mokytojo darbe sprendimo įgūdžių tobulinimas.);
 • „Komunikacinės ir informacijos valdymo kompetencijos tobulinimas“ (programą sudaro 2 moduliai: 1. Skaitmeninis raštingumas ir technologijų taikymas. 2. Informacijos valdymas.);
 • „Bendrakultūrinės ir pilietinės visuomenės kūrimo kompetencijos tobulinimas“ (programą sudaro 2 moduliai: 1. Mokymo turinio aktualizavimas atsižvelgiant į pasaulinę problematiką. 2. Tarpkultūrinis pažinimas.);
 • „Organizacijos tobulinimas bei pokyčių valdymas mokykloje“ (programą sudaro 2 moduliai: 1. Organizacijos tobulinimas. 2. Asmeninis lyderiavimas.);
 •  „Bendrojo ugdymo mokyklose dirbančių mokytojų tiriamoji veikla“ (programą sudaro 2 moduliai: 1. Mokymas ir mokymasis tyrinėjant. 2. Faktais ir duomenimis grįstas profesinės veiklos tobulinimas.).

Visų programų mokymų trukmė − 40 akad. valandų (2 sesijos po 2 dienas ir 1 sesija vienos dienos). Dalyvis galės dalyvauti mokymuose tik pagal vieną pasirinktą mokymo programą.

Apie konkrečią mokymų vietą ir konkretų mokymų laiką informuosime atrinktus dalyvius.

Reikalavimai mokytojams, ketinantiems dalyvauti mokymuose:

 • Paraiškas gali teikti bendrojo ugdymo mokyklose dirbantys mokytojai, turintys pedagogo kvalifikaciją.
 • Pareiškėjas turi įsipareigoti dalyvauti visuose pasirinktos programos mokymuose.
 • Pareiškėjas įsipareigoja suderinti dalyvavimo mokymuose klausimą su mokyklos vadovu.
 • Pareiškėjas sutinka, kad per mokymus (esant reikalui, metodiniams tikslams) būtų filmuojamas, fotografuojamas, leidžia savo atvaizdą skelbti viešai (visuomenės informavimo priemonėse).

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti mokymuose, informuoja mokyklos vadovą ir, gavę pritarimą, užpildo paraišką. Paraiškos turi būti užpildytos iki 2018 m. rugsėjo 10 d.

Atranką į mokymus vykdo UPC. Apie atrankos rezultatus centras per 7 kalendorines dienas po atrankos įvykdymo informuos atrinktus dalyvius. Neatrinkti dalyviai informuojami nebus.

Atrinktų dalyvių kelionės į / iš mokymų vietovę, maitinimo ir nakvynės išlaidos mokymų metu apmokamos Europos socialinio fondo ir valstybės finansuojamo projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ (projekto kodas Nr. 09.4.2.-ESFA-V-715-02-0001) lėšomis.

Paraiškos į mokymų programas:

 1. Programa „Bendrojo ugdymo mokytojų bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijos tobulinimas“;
 2. Programa „Komunikacinės ir informacijos valdymo kompetencijos tobulinimasׅ“;
 3. Programa „Bendrakultūrinės ir pilietinės visuomenės kūrimo kompetencijos tobulinimas“;
 4. Programa „Organizacijos tobulinimas bei pokyčių valdymas mokykloje“;
 5. Programa „Bendrojo ugdymo mokyklose dirbančių mokytojų tiriamoji veikla“.
Daiva Drungilienė
Ugdymo plėtotės centro
projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ metodininkė
El. paštas Daiva.Drungiliene@upc.smm.lt