Tinklalapio logotipas
Grįžti

Skelbiami pirmieji 2017 metų valstybinių brandos egzaminų rezultatai
event 2017-06-29 domain Nacionalinis egzaminų centras

Skelbiami pirmieji 2017 metų valstybinių brandos egzaminų rezultatai

Nacionalinio egzaminų centro direktorės įsakymu užsienio kalbos (anglų), užsienio kalbos (prancūzų), užsienio kalbos (rusų), užsienio kalbos (vokiečių), fizikos ir geografijos valstybinių brandos egzaminų (VBE) rezultatų skelbimo data nustatyta 2017 m. birželio 28 diena.

Šiais metais visų keturių užsienio kalbų brandos egzaminai buvo vykdomi pagal 2014 m. patvirtintą egzamino programą. Užsienio kalbos egzaminą sudarė keturios dalys – balandžio mėnesį kandidatai atliko kalbėjimo dalies, gegužės mėnesį – klausymo, skaitymo ir rašymo dalių egzamino užduotis. Užsienio kalbos egzamino užduotyse buvo 100 taškų – po 25 kiekvienoje egzamino dalyje.

Pagal valstybinių brandos egzaminų kriterinio vertinimo nuostatus užsienio kalbų egzaminų išlaikymo riba yra 16 proc. visų galimų surinkti VBE užduoties taškų. VBE išlaikymo 100 balų ribos skaitinė reikšmė yra lygi 93 proc. visų galimų surinkti VBE užduoties taškų.

Užsienio kalbos (anglų) valstybinį brandos egzaminą, kuriame dalyvavo 20336 kandidatai iš 20874 užsiregistravusiųjų, išlaikė 98,51 proc. 100 balų įvertinimą gavo 866 kandidatai (4,26 proc. visų dalyvavusiųjų egzamine).

Užsienio kalbos (prancūzų) valstybinį brandos egzaminą, kuriame dalyvavo 20 kandidatų iš 24 užsiregistravusiųjų, išlaikė visi.

Užsienio kalbos (rusų) valstybinį brandos egzaminą išlaikė 99,65 proc. kandidatų. Iš 1826 užsiregistravusiųjų egzamine dalyvavo 1738 kandidatai. 100 balų įvertinimą gavo 176 kandidatai (10,13 proc. iš visų dalyvavusiųjų egzamine).

Užsienio kalbos (vokiečių) valstybinį brandos egzaminą išlaikė 98,70 proc. kandidatų. Šiame egzamine dalyvavo 77 kandidatai iš 149 užsiregistravusiųjų į egzaminą. 100 balų įvertinimą gavo 4 kandidatai (5,19 proc. iš visų dalyvavusiųjų egzamine).

Fizikos valstybinį brandos egzaminą laikė 2467 kandidatai iš 2685 užsiregistravusiųjų. Egzaminą išlaikė 97,53 proc. kandidatų. Šimto balų įvertinimą gavo 0,85 proc. kandidatų Šimtą balų gavo mokiniai, kurių 95,23 proc. mokėsi išplėstiniu kursu ir 95,23 proc. iš jų pirmame pusmetyje turėjo 9–10 balų įvertinimus.

Geografijos valstybinį brandos egzaminą laikė 3926 kandidatai iš 4367 užsiregistravusiųjų. Egzaminą išlaikė 98,42 proc. visų laikiusiųjų. Šimto balų įvertinimą gavo 0,33 proc. kandidatų – 13 mokinių. Visi šimto balų įvertinimą gavę kandidatai mokėsi išplėstiniu kursu, turėjo 9–10 balų įvertinimus pirmame pusmetyje.

Mokiniai turi galimybę internetu pamatyti valstybinių brandos egzaminų darbų įvertinimo rezultatus. Prisijungti prie rezultatų skelbimo sistemos nuo užsienio kalbos (anglų), užsienio kalbos (prancūzų), užsienio kalbos (rusų), užsienio kalbos (vokiečių), fizikos ir geografijos valstybinių brandos egzaminų rezultatų skelbimo dienos galima adresu http://rezultatai.nec.lt per elektroninės valdžios vartų portalą arba iš duomenų tvarkytojo (mokyklos) gautu kandidato kodu ir vienkartiniu slaptažodžiu, kurį privaloma pasikeisti prisijungus pirmą kartą.

Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos apraše yra apibrėžta apeliacijų dėl valstybinių brandos egzaminų rezultatų teikimo tvarka. Kandidatai apeliacijas gali pateikti savo mokyklos vadovui per tris darbo dienas nuo valstybinio brandos egzamino rezultatų paskelbimo dienos.

Rašydami prašymus dėl apeliacijų nagrinėjimo, kandidatai gali nurodyti ir savo argumentus, kodėl nesutinka su gautu egzamino įvertinimu. 

Užsienio kalbos VBE programa 2016

VBE kriterinio vertinimo nuostatai