Tinklalapio logotipas
Grįžti

Skelbiami pirmieji valstybinių brandos egzaminų rezultatai
event 2018-06-15 domain Nacionalinis egzaminų centras

Skelbiami pirmieji valstybinių brandos egzaminų rezultatai

Nacionalinio egzaminų centro direktorės įsakymu užsienio kalbos (rusų), užsienio kalbos (prancūzų), užsienio kalbos (vokiečių), ir fizikos valstybinių brandos egzaminų (VBE) rezultatų skelbimo data nustatyta 2018 m. birželio 15 diena.

Šiais metais užsienio kalbų brandos egzaminai buvo vykdomi pagal 2014 m. patvirtintą egzamino programą. Užsienio kalbos egzaminą sudarė keturios dalys – balandžio mėnesį kandidatai atliko kalbėjimo dalies, gegužės mėnesį – klausymo, skaitymo ir rašymo dalių egzamino užduotis. Užsienio kalbos egzamino užduotyse buvo 100 taškų – po 25 kiekvienoje egzamino dalyje.

Pagal valstybinių brandos egzaminų kriterinio vertinimo nuostatus užsienio kalbų egzaminų išlaikymo riba yra 16 proc. visų galimų surinkti VBE užduoties taškų. VBE išlaikymo 100 balų ribos skaitinė reikšmė yra lygi 93 proc. visų galimų surinkti VBE užduoties taškų.

Užsienio kalbos (rusų) valstybinį brandos egzaminą, kuriame dalyvavo 1723 kandidatai iš 1807 užsiregistravusiųjų, išlaikė 99,65 proc. 100 balų įvertinimą gavo 250 kandidatų (14,51 proc. visų dalyvavusiųjų egzamine).

Užsienio kalbos (prancūzų) valstybinį brandos egzaminą, kuriame dalyvavo 25 kandidatai iš 28 užsiregistravusiųjų, išlaikė visi.

Užsienio kalbos (vokiečių) valstybinį brandos egzaminą išlaikė 97,59 proc. kandidatų. Šiame egzamine dalyvavo 83 kandidatai iš 148 užsiregistravusiųjų į egzaminą. 100 balų įvertinimą gavo 10 kandidatų (12,05 proc. iš visų dalyvavusiųjų egzamine).

Fizikos valstybinį brandos egzaminą laikė 2506 kandidatai iš 2697 užsiregistravusiųjų. Egzaminą išlaikė 97,81 proc. kandidatų. 100 balų įvertinimą gavo 16 kandidatų (0,64 proc. iš dalyvavusiųjų egzamine).

Mokiniai turi galimybę internetu pamatyti valstybinių brandos egzaminų darbų įvertinimo rezultatus. Prisijungti prie rezultatų skelbimo sistemos nuo užsienio kalbos (prancūzų), užsienio kalbos (rusų), užsienio kalbos (vokiečių) ir fizikos valstybinių brandos egzaminų rezultatų skelbimo dienos galima adresu http://rezultatai.nec.lt per elektroninės valdžios vartų portalą arba iš duomenų tvarkytojo (mokyklos) gautu kandidato kodu ir vienkartiniu slaptažodžiu, kurį privaloma pasikeisti prisijungus pirmą kartą.

Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos apraše yra apibrėžta apeliacijų dėl valstybinių brandos egzaminų rezultatų teikimo tvarka. Kandidatai apeliacijas gali pateikti savo mokyklos vadovui per dvi darbo dienas nuo valstybinio brandos egzamino rezultatų paskelbimo dienos.

Rašydami prašymus dėl apeliacijų nagrinėjimo, kandidatai gali nurodyti ir savo argumentus, kodėl nesutinka su gautu egzamino įvertinimu.

http:/www.nec.lt/failai/5007_UZSIENIO_KALBOS_VBE_PROGRAMA_2016.pdf

http://www.nec.lt/failai/3422_VBE_kriterinio_vertinimo_nuostatai.pdf