Tinklalapio logotipas
Grįžti

Skelbiamos 2015 metų Filosofijos olimpiados I turo užduotys
event 2014-12-13 domain Lietuvos Filosofijos Mokytojų Asociacija

Skelbiamos 2015 metų Filosofijos olimpiados I turo užduotys
2015 m. Lietuvos mokinių filosofijosolimpiados I turo užduotys XVIII Lietuvos mokinių filosofijos olimpiada2015 metais vyks dviem turais. I olimpiados turas vyksta neakivaizdiniu būdu.Lietuvos filosofijos mokytojų asociacijos parengtas užduotis ir informacijąapie olimpiadą Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras pateikiasavivaldybių administracijų švietimo padaliniams. Švietimo padaliniospecialistas, kuruojantis filosofijos mokymą, pasirūpina, kad informacijapasiektų mokyklas, o mokinių atliktos užduotys būtų iki 2015 m. sausio 30 d.išsiųstos adresu: Lietuvos edukologijos universitetas, Istorijosfakultetas, Filosofijos katedra, T. Ševčenkos g. 31 - 228 kab., LT-03111Vilnius, Lietuvos mokinių filosofijos olimpiadai (data ant voko(pašto spaudas) turi būti ne vėlesnė kaip galutinė atliktų užduočių teikimodata). II olimpiados turas vyks 2015 m. kovo 6 - 7d. Lietuvos edukologijos universiteto, Istorijos fakultete, T. Ševčenkos g. 31,Vilnius. Bus rašoma filosofinė esė. Olimpiadoje dalyvauja 10–12 klasių mokiniai.Informacija dėl užduočių atlikimo teikiama el. paštu jurabara@gmail.com. Mokiniai, atvykę į II turą, aprūpinami nakvyneir maistu. Mokinių kelionės ir mokytojų komandiruotės išlaidas apmokasavivaldybių švietimo skyriai. UžduotysI olimpiados ture mokiniams siūloma atlikti keturiasužduotis. Kiekviena užduotis bus vertinama nuo 0 iki 10 balų . Didžiausiasgalimas surinktų balų skaičius atlikus penkias užduotis yra 40 balų. Parašyti rašto darbą (esė, rašinį), pasirenkant vieną temą iš pasiūlytų Atlikti užduotį Atsakyti į klausimus Interpretuoti I.Rašto darbas. Rašiniai rašomine laisva tema. Jie rašomi perskaičius ir apmąsčius filosofinius tekstus.Skatinamedėmesingai perskaityti ir suprasti vadovėlio tekstus.Laukiamefilosofinių tekstų analizės ir interpretacijos. Pasirinkti vienąesė temą iš trijų siūlomų temų alternatyvų: I.1. Išstudijuokiteir apmąstykite skyrių ”Darbas” iš vadovėlio Baranova J., Sodeika, T. Filosofja:žmogus, XII kl. V.:Tyto alba, 2007,p. 168- 182.Esėtema:„Gamtos objektai egzistuoja tik netarpiškai ir vienkartinai,tuo tarpu žmogus, kaip dvasia, susidvejina,mat jis egzistuoja ir kaip gamtosobjektai, bet jis taip pat egzistuoja ir saupats save mato, pats save daro savo vaizdinių bei minčių objektu ir kaip tikdėl šios aktyvios būties sau jis yra dvasia” (Georgas Hegelis)I.2.Išstudijuokite ir apmąstykite skyrių ”Vienatvė”iš vadovėlio Baranova J. Filosofinė etika: aš ir tu, X kl. V.: Alma littera, 2004, p. 18-38. Esėtema: „Didelioproto žmogui vienatvė – dvejopai naudinga: pirma, jis gali būti pats su savimi,ir, antra, jam nereikia būti su kitais. Antroji galimybė ypač vertinga: tikprisiminkime, kiek prievartos, sunkumų ir net pavojų slypi kiekvienamebendravime” (Arthuras Schopenhaueris) Kas svarbu rašant filosofinę esė?Vertinimo kriterijai: Teksto supratimas bei panaudojimas (rašant rašinį bei atliekant užduotis būtina naudotis tekstu). Savarankiška filosofinė interpretacija. Mokiniai turi parodyti savo kritinio mąstymo gebėjimus Problemos kėlimas, formulavimas, pagrindimas. Minčių vientisumas. Mokiniai turi nuosekliai nagrinėti ir plėtoti problemą Mokiniai turi pagrįsti savo mintis ir jas argumentuoti Kompetencija. Filosofinių žinių pritaikymas. Būtina cituoti. Logiška struktūra. Rekomenduojama logiškai padalinti darbą į įvadą, atskiras smulkesnes temas. Svarbus yra išvadų formulavimas II. Atlikti užduotįAtlikiteužduotį suradę ją Ritos Šerpytytės vadovėlyje Religija ir filosofija. VadovėlisXI klasei – V.:Tyto alba, 2003. Perskaitykitep. 31-108 skyrių „Dievas ir filosofija“.Tada puslapiuose34-44 suraskite klausimus ir į juosraštu išsamiai atsakykite. III. Atsakyti į klausimus Iš vadovėlioBaranova J. Istorijos filosofija. V.:Alma littera, 2000,perskaityti skyrių „Istorija kaip pasaulinės dvasios raida. Georgas VilhelmasFriedrichas Hegelis“, p.155-186”. Tada atsakyti įklausimus: Kuo Hegelio istorijos samprata panaši į Kanto istorijos sampratą ir kuo gi, vis dėlto šios sampratos skiriasi? Kaip supratote sąvoką „proto klasta‘? Kodėl tautos, nesukūrusios valstybės, anot Hegelio, neįeina į istoriją? Kokias tris pakopas pereina pasaulinė istorija? Kur ir kada pasaulinė istorija pasiekia, anot Hegelio, aukščiausią laisvės momentą? Ar sutiktumėte su Karlo Raimundo Popperio teiginiu, kad Hegelis – totalitarizmo pirmtakas? IV. Interpretacija Perskaitęšį skyrių parašykite Hegelio minties „Nieko didinga pasaulyje neįvyko beaistros“ interpretaciją.