Tinklalapio logotipas
Grįžti

Socialiniai pedagogai ieškos būdų užtikrinti vaiko ir šeimos gerovę Lietuvoje
event 2018-10-10 domain Švietimo informacinių technologijų centras

Socialiniai pedagogai ieškos būdų užtikrinti vaiko ir šeimos gerovę Lietuvoje

Lietuvos socialiniai pedagogai bei kiti vaiko gerovės profesionalai šiemet spalio 10 d., trečiadienį, dalyvaus sueigoje – kūrybinėse dirbtuvėse „Vaiko ir šeimos gerovė – visų rankose“.

Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Švietimo akademijoje Vilniuje (buvusiame Lietuvos edukologijos universitete) vyksiančiame renginyje ketina dalyvauti apie 300 socialinių pedagogų ir kitų vaiko gerovės profesionalų.

„Vykstančios švietimo reformos bei augantys iššūkiai mokyklose, daugėjant socialiai ir emociškai apleistų, specialiųjų poreikių bei sudėtingas situacijas išgyvenančių vaikų skaičiui lemia vis didesnį socialinio pedagogo vaidmenį mokykloje“, – sakė viena iš socialinės pedagogikos profesijos pradininkių Lietuvoje, VDU profesorė Giedrė Kvieskienė.

Lietuvos socialinių pedagogų asociacijos direktorė Auksė Petruškevičiūtė tikina, kad itin svarbu analizuoti socialinių pedagogų poreikių tendencijas, aptarti darbo sąlygas ir krūvius, kurie dabartinėje situacijoje neramina šiuos specialistus.

Nuo 2018 m. sausio 1 d. maksimalus mokinių skaičius vienam socialiniam pedagogo etatui turėtų būti iki 400 mokinių, tikėtasi, kad bus steigiami papildomi etatai kur šis skaičius viršijamas. Tačiau, pasak A. Petruškevičiūtės, šiuo metu daugėja informacijos iš skirtingų Lietuvos vietovių apie tai, kad rengiamasi mažinti ar net naikinti socialinių pedagogų etatus dėl lėšų švietimo pagalbai stygiaus, o jų atlygis už darbą yra visiškai apgailėtinas ir labai skiriasi nuo mokytojų.

Švietimo valdymo informacinės sistemos 2018 metų duomenimis, bendrojo ugdymo mokyklose pagrindinėse pareigose dirbo 904, ikimokyklinio ugdymo įstaigose – 112 socialinių pedagogų.

Socialinės pedagogikos pradžia – 1989 metai. Tuometiniame Vilniaus pedagoginiame institute (dabar – VDU Švietimo akademijoje) profesoriaus Bronislovo Bitino iniciatyva buvo įkurta Socialinės pedagogikos katedra, 1999 m. pradėtas leisti mokslinis žurnalas „Socialinis ugdymas“.

Socialiniai pedagogai dirba mokyklose, darželiuose, vaikų dienos centruose, pedagoginėse psichologinėse tarnybose, ligoninėse, vaiko teisių apsaugos tarnybose ir kitose įstaigose. Socialiniai pedagogai dažnai dar vadinami „vaikų advokatais“, teikia socialinę pedagoginę pagalbą vaikams bei jų tėvams, mokytojams, siekia užtikrinti pozityviąją vaikų socializaciją.

2014 m. Švietimo ir mokslo ministerijoje, minint socialinės pedagogikos Lietuvoje 25-metį,  apdovanoti 73 geriausieji šalies socialiniai pedagogai ir socialinės pedagogikos mokslui nusipelnę mokslininkai.