Tinklalapio logotipas
Grįžti

Stažuotė Lenkijos ir Čekijos ugdymo įstaigose
event 2018-10-29 domain Lyderių laikas

Stažuotė Lenkijos ir Čekijos ugdymo įstaigose

Projekto „Lyderių laikas 3“ savivaldybių atstovai spalio 15 – 19 d. lankėsi Lenkijoje ir Čekijoje. Stažuotėje dalyvavo 26 Alytaus miesto, Birštono, Druskininkų, Kauno miesto, Kauno r. ir Varėnos r. savivaldybių švietimo darbuotojai.

Stažuotės metu lankyta Punsko Dariaus ir Girėno pagrindinė mokykla, Punsko vaikų darželis, Punsko savivaldybė, Varšuvos Jokūbo Jasinskio LXXII licėjus, Prahos Londynska ir Pagrindinė mokykla Prahos Vyšehrade, dvi mokyklos Karlovy Varuose. Įvyko stažuotės dalyvių susitikimas su Punsko viršaičiu, Karlovy Varų savivaldybės švietimo skyriaus vedėju, lankyto Varšuvos rajono savivaldybės atstovais.

Vizitų metu stažuotės dalyviai susipažino su Lenkijos ir Čekijos švietimo sistemomis, ugdymo procesų ypatumais, mokyklų lyderyste ir vadyba, gilinosi į mokyklų ir savivaldybių bendradarbiavimo pobūdį ir savivaldybių įtaką mokyklų veiklai. Stažuotės dalyviams beveik visose lankytose mokyklose buvo sudaryta galimybė apžiūrėti ugdymo aplinkas, stebėti procesus, pasikalbėti su mokytojais. Daugiausia dėmesio sulaukė lankytų mokyklų vadovai ir pavaduotojai – delegacijos nariai uždavė labai daug klausimų.

stazuote lenkcek1 20181017

stazuote lenkcek2 20181017                                   

Stažuotės metu stebėta, kad Lenkijos savivalda itin rūpinasi savo įsteigtomis mokyklomis, aprūpina ištekliais, prižiūri veiklą, glaudžiai su jomis bendradarbiauja. Darytina prielaida, kad tai turi įtakos mokyklų veiklos kokybei. Kita galima gerų pasiekimų priežastis- ankstyvas (nuo ikimokyklinės įstaigos) anglų k. mokymas, IT (programavimo) integravimas į ugdymo turinį nuo 1 klasės. Kiek kitokia situacija Čekijoje – švietimo skyriai čia daugiau rūpinasi mokyklų finansiniais reikalais. Apskritai tenka pripažinti, kad savo pasiekimais ir nuostatomis daugiau panašumų turi Lietuvos ir Čekijos švietimas, Lenkija yra pasiekusi akivaizdų proveržį.                           

stazuote lenkcek3 20181017

stazuote lenkcek4 20181017                                         

Itin geras emocijas ir įspūdžius stažuotės dalyviai išsivežė iš Punsko – geriausiąja prasme tiesiog stebino nuoširdus priėmimas, atvirumas, geranoriškumas ir, aišku, lietuvybės puoselėjimas šiame krašte.

Malonu pripažinti, kad delegacijos nariai buvo aktyvūs, smalsūs, uždavė daug klausimų, buvo itin korektiški ir pan. Pastebėta, jog stažuotės dalyviai ne tik sėmėsi patirties iš Lenkijos ir Čekijos ugdymo įstaigų, bet ir vieni iš kitų – reflektuodami jie pripažino, kad tai buvo puiki galimybė geriau pažinti, sužinoti apie kaimyninių savivaldybių patirtį, užmegzti naujas pažintis, susitarti dėl būsimų dalykinių susitikimų ir patirties sklaidos.

stazuote lenkcek5 20181017

stazuote lenkcek6 20181017

Refleksijos metu savivaldybių atstovai vardijo didžiausią stažuotės naudą šiais aspektais:

- Lenkijos savivaldybių ir mokyklų bendradarbiavimas; 
- Lenkijos ugdymo turinys; 
- Lenkijos ir Čekijos mokyklų vadovų savarankiškumas; 
- Čekijos mokyklų vadovų siekis kurti unikalias, savitas ugdymo turinio požiūriu įstaigas; 
- Čekijos pedagogų motyvavimas gerai dirbti; 
- Lenkijos ir Čekijos mokyklų atmosfera; 
- Prahos Londynska pagrindinės mokyklos unikali individualios pažangos stebėsenos sistema; 
- Pagalbos mokiniui galimybės (mokytojo asistentų gausa); 
- Mokyklos savivaldos įtaka ir vaidmuo priimant svarbiausius sprendimus ir kt.

 

Stažuotės dalyviai, be kita ko, pabrėžė, kad stažuotė buvo puikiai organizuota, sudarytos sąlygos mokytis, pažinti ir komfortiškai, saugiai keliauti. Kiekviena stažuotėje dalyvavusi savivaldybė išskyrė bent kelis aspektus, kuo stažuotė prisidės prie jų įgyvendinamo pokyčio projekto bei pristatė, kokia naudinga patirtimi galėtų dalintis, sulaukę stažuočių dalyvių iš Lietuvos ar kitų šalių.

Olivija Saranienė
projekte dalyvaujančių savivaldybių kuratorė