Tinklalapio logotipas
Grįžti

Suderinus turinį ir mokymąsi galima nuveikti didelius dalykus
event 2017-09-11 domain Lyderių laikas

Suderinus turinį ir mokymąsi galima nuveikti didelius dalykus

Jeigu esate kalbos mokytojas, galbūt jau žinote santrumpą CLIL, kuri reiškia integruotą dalyko ir kalbos mokymą (anglų k. – Content and Language Integrated Learning).

Šios koncepcijos autorius Davidas Marshas pasakojo, kai CLIL apima „dviejų dėmesio sričių požiūrį“, kuriuo siekiama tuo pat metu gerinti ir kalbos mokėjimą, ir pateikti turinį. Be to, sąvoka CLIL dažnai vartojama kaip skėtinis terminas, apimantis daug įvairių mokymo strategijų, kuriose tikruoju pagrindiniu veikėju dažnai tampa besimokantysis.

Naujausia „Eurydice“ ataskaita atskleidžia, kad CLIL metodas sparčiai plinta Europoje, be to, CLIL nauda besimokantiesiems akcentuojama ankstesnėje Europos Komisijos ataskaitoje. Aš tyrinėjau CLIL kelerius metus ir žinau, kad šis požiūris gali turėti ypač teigiamą poveikį ir mokytojams. Pavyzdžiui, įtraukus jį į mokymo programą Italijos mokyklose, tai nepaprastai pagerino mokymo praktiką, o Italijos nekalbinių dalykų mokytojams atvėrė visiškai naują medžiagos ir išteklių pasaulį.

CLIL strategijos ir gilus mokymasis

Taikant CLIL metodą, dėmesys sutelkiamas ne tik į kalbos mokėjimą ir nekalbinio dalyko mokymą – tai gali padėti tobulinti ir tokius bendruosius įgūdžius kaip bendradarbiavimas, kūrybiškumas, pilietiškumas, kritinis mąstymas ir pan. – esminius XXI a. besimokančiųjų ir piliečių įgūdžius.

Stebėdama praktiškai dirbančius mokytojus supratau, kad CLIL pamokose galima pritaikyti skirtingas strategijas. Tokios strategijos gali apimti projektais grindžiamą mokymąsi, mokymąsi pagal užduotis, užduotis porose ir grupėse, mokymąsi vieniems iš kitų ir tarpusavio vertinimą, darbą laboratorijose, modeliavimą ir „įtraukiantį“ mokymąsi.

Dėl tokių interaktyvių žinių gilinimo ir praktinio taikymo procesą CLIL savaime tampa gilaus mokymosi skatinimo priemone. Matomo mokymosi metastudija, kurią parengė Johnas Hattie‘as, atskleižia, kad gilų mokymąsi galima įgyvendinti taikant kai kuriais didelio poveikio duomenimis grindžiamo mokymo strategijas, tokias kaip tiesioginiai nurodymai, kartojimas su tam tikrais intervalais, įsisavinimo mokymasis, koncepcijų planavimas ir kartu su sprendimais pateikiami uždaviniai. Ataskaitoje jau pateikta informacijos apie šių mokymo strategijų naudojimą, be to, atskleidžiama ir patvirtinama, kad jomis naudojasi nemažai CLIL mokytojų, su kuriais bendravau pastaraisiais metais.

Technologijomis sustiprintas CLIL

Ar jūsų mokiniai turi išmaniuosius telefonus? Ar jie naudojasi „Facebook“, „Instagram“, „WhatsApp“ arba kitais socialiniais tinklais? Esu įsitikinęs, kad jie tai daro. XXI a. mokiniai, dar vadinami „ekrano karta“, nuolat žiūri į išmaniųjų įrenginių ekranus, kuriuose gali rasti informacijos ir bendrauti su kitais. CLIL, kaip ir kitose švietimo srityse, vis labiau įsitvirtina tokios mokymosi technologijos kaip interneto priemonių, programų, multimedijos, socialinės žiniasklaidos ir tinklų integracija bei kitos skaitmeninės priemonės, kurios gali sustiprinti mokinių motyvaciją ir prisidėti prie geresnių tiek kalbų, tiek kito turinio mokymosi rezultatų. Ypač naudinga CLIL priemonė gali būti vaizdo įrašai, ypač taikant „atvirkščias“ pamokas. Mokiniams patinka patiems kurti vaizdo įrašus ir dalytais jais socialiuose tinkluose, taigi pamokose gali taip pat būti naudinga atlikti praktines, prasmingas ir įdomias kūrybines užduotis. Mokytojų sukurti vaizdo įrašai taip pat gali padėti labai veiksmingai apmąstyti mokymo strategijas ir ištaisyti bet kokius pamokų metu nustatytus galimus trūkumus.

CLIL pamokoms galima naudoti daug įvairių internetinių priemonių, tokių kaip saugyklos (pavyzdžiui, „Khan Academy“, TED pokalbiai, „Tes“); CLIL pamokų duomenų bazės (pavyzdžiui, „CLILstore“, „TigTag CLIL“); internetinės rašto darbų planų sudarymo priemonės (pavyzdžiui, „Instagrok“, „Snappy Words“); mokymosi planavimo priemonės (pavyzdžiui, „Learning Designer“) ir vertinimo priemonės (pavyzdžiui, „Rubistar“).

Ką reiškia būti CLIL praktikuojančiu mokytoju

Mokytojų rengimas ypatingai svarbus tiek kabant apie kalbos mokėjimą, tiek apie metodiką. Profesinio CLILC mokytojų ugdymo programos sudarymo principai ir idėjos pateikti Europos CLIL mokytojų rengimo plane. Kai kuriose šalyse taip pat nustatyti CLIL mokytojo profesiniai standartai. Pavyzdžiui, Italijoje nuo 2010 m. CLIL privaloma taikyti aukštesnėse vidurinės mokyklos klasėse, o CLIL mokytojai turi turėti C1 kategoriją pagal Bendrą Europos kalbų mokėjimo orientacinę sistemą ir privalo būti baigę 20 kreditų universitetinius CLIL metodikos taikymo kursus.

Mano nuomone, geriausias CLIL išteklius yra skatinti sinergiją tarp užsienio kalbos, nekalbinio dalyko ir gimtosios kalbos mokytojų, ir, žinoma, kitus su kalbų mokymu susijusius specialistus. Taip pat galim būti naudinga „CLIL“ komanda, sudaryta iš CLIL mokymo programos specialistų, kurios nariai gali pasinaudoti vienas kito skirtingu išsilavinimu, žiniomis ir patirtimi.

CLIL mokytojai taip pat gali rasti draugiją internete, kuriame veikia nemažai CLIL mokytojų bendruomenių ir siūloma susijusios veiklos. Kaip pavyzdį galima paminėti tūkstančius mokytojų vienijančią bendruomenę „Techno-CLIL“, kurią koordinuoju aš pati ir Daniela Cuccurullo. Šiuo metu „Techno-CLIL Facebook“ grupei priklauso daugiau negu 6500 narių, ir ji nuolat yra aktyvi dėl tų narių, kurie dalijasi mintimis, medžiaga, gerąja patirtimi ir informacija apie renginius. Toks oficialaus, neoficialaus ir socialinio mokymosi patirties derinys padeda gilinti žinias.