Tinklalapio logotipas
Grįžti

Susipažinkite – Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Lietuvos bibliotekininkų draugijos skyrius
event 2018-02-12 domain Lietuvos bibliotekininkų draugija

Susipažinkite – Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Lietuvos bibliotekininkų draugijos skyrius

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje Draugijos skyrius įsteigtas 1990 m. spalio 19 d.
Šiuo metu skyrius jungia 34 narius. 2017 m. prie skyriaus prisijungė 8 nauji nariai, o 2018 m. buvo priėmtas dar vienas naujas narys.
Skyriaus tikslai:
• Aktyviai dalyvauti bibliotekos profesiniame ir visuomeniniame gyvenime;
• Bendradarbiauti su kitomis bibliotekoje veikiančiomis organizacijomis;
• Burti ir stiprinti bibliotekos bendruomenę.
Skyrius siekia pritraukti į savo gretas daugiau jaunų specialistų, perteikti jiems profesinę patirtį ir Bibliotekos tradicijas, nes į biblioteką ateina dirbti kitų sričių specialistai (ne bibliotekininkai). 
Skyriaus nariai dalyvauja respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose, Nacionalinės bibliotekų savaitės renginių, parodų, ekskursijų, išvykų, paskaitų, švenčių, talkų organizavime, lanko mirusių bibliotekos darbuotojų kapus Vilniaus kapinėse per Vėlines, prižiūri Bibliotekos įkūrėjo Tado Stanislovo Vrublevskio (1858–1925) ir Vrublevskių šeimos kapavietę, dalyvauja įvairiose akcijose (dėl bibliotekininkų atlyginimų, dėl bibliotekos rekonstrukcijos).
2008-2010 m. skyrius buvo atstovaujamas LBD taryboje (dr. Birutė Railienė), konkurse Metų geriausias LBD skyrius gavo padėką už 2007–2009 m. veiklą, bibliotekos darbuotojai A.Ubeikaitei 1995 m. skirta konkurso Metų bibliotekininkas 1995 – speciali premija.
Buvę Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos vadovai ir darbuotojai : Danutė LABANAUSKIENĖ, dr. Juozas MARCINKEVIČIUS ir Povilas SAUDARGAS yra LBD garbės nariai.

LBD pirmininkė Jolita SteponaitenėGeroji patirtis : 2017 m. lapkričio 17 d. LMA Vrublevskių bibliotekoje vyko mokslinis–praktinis seminaras „Biblioteka ir šimtmetis: kodėl ir kaip turėtume minėti?“, skirtas Lietuvos valstybės šimtmečiui. Seminarą organizavo Biblioteka kartu su LBD skyriumi. Iš skirtingų Lietuvos miestų susirinkę jaunieji bibliotekininkai savo pranešimuose aptarė tarpukario Lietuvos politinio, socialinio bei kultūrinio gyvenimo aspektus. Seminaro metu taip pat buvo skiriamas dėmesys šiandieninėms aktualijoms ir iniciatyvoms.
Šių metų vasario 1 d. skyrius organizavo susitikimą su LBD pirmininke Jolita Steponaitiene. Kalbėta apie 2018 metai numatomas LBD veiklas, renginius, kaip gerinti komunikaciją tarp Draugijos narių.