Tinklalapio logotipas
Grįžti

Švietimo bendruomenės forumas „Kas aktualu šiais mokslo metais?“
event 2017-08-29 domain Ugdymo plėtotės centras

Švietimo bendruomenės forumas „Kas aktualu šiais mokslo metais?“

Švietimo ir mokslo ministerija įvairiais kanalais nuolat informuoja švietimo bendruomenę, kokios ugdymo proceso organizavimo naujovės ateina į mokyklas. Nepaisant informacijos gausos, jaučiamas didelis poreikis burtis ir palaikyti gyvą diskusiją tarp įvairių lygių švietimiečių. Daugelį metų vykusios metodinės dienos transformavosi ir išaugo į švietimo bendruomenės forumą – erdvę aktualijoms aptarti, vieningai dirbti kartu su kolegomis, pirmiems sužinoti ugdymo aktualijas.

Rugpjūčio 25 d. išsiaiškinti, kas aktualu šiais mokslo metais, susirinko per 200 miestų ir rajonų metodinių būrelių pirmininkų, mokyklų vadovų, savivaldybių švietimo skyrių ir švietimo centrų specialistų, mokytojų asociacijų atstovų.

Švietimo ir mokslo viceministras Gražvydas Kazakevičius pranešime nagrinėjo, kaip kiekybė virsta kokybe, ar viskas priklauso tik nuo mokytojo? Viceministras akcentavo Geros mokyklos koncepcijos pamatus, atsakomybės pasidalijimo svarbą, priminė, kad kiekvienas esame „ugdymo turinys“, juk jo yra daugybė skirtingų lygmenų: nuo nacionalinio iki mokinio lygmens. Abejojantiesiems dėl mokslo metų ilginimo svarbos buvo priminta, kad 10 dienų per metus gal ir neatrodo kaip reikšmingas laiko tarpas, tačiau padauginus iš visų mokykloje praleidžiamų metų skaičiaus – gauname beveik 1 mokslo metus. Vertingas patarimas, kaip prasmingai organizuoti veiklą šiuo papildomu metu, – turinys turėtų diktuoti formą.

Kaip viena iš prioritetinių sričių įvardytas mokyklų tobulinimas per investicijas į mokytojų kvalifikaciją, aukščiausio lygio lyderystę ir vadybą, tiesiogiai mokykloms skiriamas lėšas. Kaip pagrindiniai mokyklų pastiprinimo ir pagalbos vienetai buvo įvardytos savivaldybės ir Ugdymo plėtotės centro Mokyklų veiklos tobulinimo skyrius.

Vytauto Didžiojo universiteto profesorė Natalija Mažeikienė pranešime įvardijo ne tik nuolat girdimus, bet ir nutylėtus lūkesčius dėl ugdymo turinio kūrimo: „akląsias zonas“ tarp lūkesčių ir rezultatų įvertinimo. Anot profesorės, esame įsivardiję, ko tikimės iš ugdymo proceso ir kaip jį vertiname, tačiau lieka neaiškumų apie patį procesą ir jo dalyvius: pedagogus, jų kompetenciją, mokymo(si) aplinkas, metodus, strategijas, mokyklos kultūrą ir kt.

 Natalija Mažeikienė „Ugdymo turinio kūrimas: išsakyti ir nutylėti lūkesčiai“ 2017-08-29

Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos gerąją patirtį pristatė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Bardauskienė. Pavaduotoja pristatė progimnazijos patyriminio ugdymo veiklą ir su jos organizavimu susijusius iššūkius. Progimnazijoje 5–8 kl. mokiniams paruošiamos skirtingų tematikų programos, iš kurių jie pasirenka tris, tuomet rašo motyvacinį laišką. Pradinių klasių mokiniai taip pat mokosi pagal paruoštas patyriminio ugdymo programas, tačiau jiems nereikia rinktis ir rašyti motyvacinio laiško. Rengiant šias programas, kyla organizacinių sunkumų, tačiau juos atperka mokinių susidomėjimas ir įsitraukimas. Interaktyvioje apklausoje dalyvavę susirinkusieji minėjo, kad „pasiskolins“ šią gerąją progimnazijos patirtį.

 Reda Bardauskienė „Patyriminio ugdymo veikla Klaipėdos Simono Dacho progimnazijoje“ 2017-08-29

Kintant ugdymo proceso planavimui ir organizavimui, siekiama vis daugiau laisvės, o kartu ir atsakomybės suteikti mokytojams, mokyklai, steigėjams, kartu įtraukiant ir mokinių tėvus. Šiame kontekste itin aktualus tampa ir mokinių mokymosi pažangos matavimas.

Šiaulių universiteto profesorė Aušra Kazlauskienė ir docentė Ramutė Gaučaitė pagrindinį formuojamojo vertinimo herojų įvardijo besimokantįjį, kuriam reikia padėti pažinti save. Anot Šiaulių universiteto atstovių, praktikoje mes esame pripratę vertinti tai, ko nemokame, tad turime keisti įsitikinimus ir pereiti prie gebėjimų ir išmokimo vertinimo. Savo pranešime jos rėmėsi Geros mokyklos koncepcija bei pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu.

 Aušra Kazlauskienė Ramutė Gaučaitė „Formuojamasis vertinimas mokinių mokymosi pažangai“ 2017-08-29

Pranešėjų diskusijoje dalyvavo švietimo ir mokslo ministrės patarėjas Arminas Varanauskas, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros direktoriaus pavaduotoja Monika Bilotienė, Nacionalinio egzaminų centro direktorė Saulė Vingelienė, Švietimo informacinių technologijų centro direktoriaus pavaduotojas Mantas Masaitis ir Ugdymo plėtotės centro direktorius Giedrius Vaidelis. Susirinkusiuosius domino šių įstaigų svarbiausi darbai, numatyti šiems mokslo metams, pradinių klasių mokytojų trūkumo problematika ir egzaminų tvarkos pokyčiai.


Forumo metu susirinkusieji dalyvavo interaktyvioje apklausoje, su kuria susipažinti galite čia.