Tinklalapio logotipas
Grįžti

Tegu mokyklų šventinės nuotaikos neužgožia nerimas dėl moksleivių duomenų
event 2018-06-01 domain Švietimo informacinių technologijų centras

Tegu mokyklų šventinės nuotaikos neužgožia nerimas dėl moksleivių duomenų

Pastarosiomis dienomis kilo diskusijų, kai keletas Lietuvos mokyklų kreipėsi į moksleivių tėvus, kad gautų sutikimus šventiniame renginyje pakviesti jų atžalas vardu ir pavarde atsiimti diplomų. Sunerimusios neformaliojo švietimo įstaigos dvejoja, ar gali skelbti savo koncertuojančių auklėtinių vardus ir pavardes renginių plakatuose. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija pateikia informacijos apie tinkamą moksleivių duomenų tvarkymą tėvams, mokytojams ir švietimo įstaigų administracijoms nuraminti, kad mokyklų šventinės nuotaikos neužgožtų nerimas dėl netinkamo moksleivių duomenų tvarkymo.

Mokyklos organizuoja įvairius renginius, kuriuose neretai moksleiviams už tam tikrus nuopelnus gali būti įteikiami įvairūs apdovanojimai, diplomai. Mokyklos baigimas dažniausiai vainikuojamas šventiniu renginiu, kurio vienas iš pagrindinių elementų – mokyklos baigimo atestatų, diplomų įteikimas. Visuomenėje plinta informacija, kad kai kurios mokyklos prašo tėvų sutikimo leisti savo atžalas pakviesti vardu ir pavarde atsiimti diplomo. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad sutikimas gali būti išreiškiamas ne tik raštu, bet taip pat ir poelgiu, iš kurio matyti atitinkame kontekste, kad duomenų subjektas sutinka su siūlomu jo asmens duomenų tvarkymu. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos nuomone, pats asmenų dalyvavimas šventiniame renginyje, kurio neatsiejama dalis yra mokyklos baigimo atestatų įteikimas, yra pakankamas siekiant įsitikinti, kad asmenys sutinka, jog būtų pakviesti atsiimti minėto dokumento ir atskirų rašytinių sutikimų rinkti nereikėtų.

Kita vertus, reikėtų atkreipti dėmesį, kad tuo atveju, kai mokinys ar jo tėvai nepageidauja dalyvauti oficialiame renginyje, kiekviena mokymo įstaiga turi gerbti tokį jo sprendimą ir suteikti galimybę diplomą atsiimti paprastai, atvykus į švietimo įstaigos administraciją ir padaryti tai be oficialių ceremonijų. Ceremonijoje nedalyvaujančio vaiko vardas ir pavardė neturėtų būti skelbiami.

Iš neformaliojo švietimo įstaigų yra tekę išgirsti dvejonių, ar galima baigiamųjų koncertų plakatuose pateikti savo mokyklos auklėtinių vardus ir pavardes, kurie pasirodys organizuojamuose renginiuose. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos nuomone, renginių informacinėje medžiagoje vardai ir pavardės gali būti skelbiami teisėto intereso pagrindu, nes tiek renginio dalyviai, tiek renginio organizatoriai turi teisėtą interesą tokius asmens duomenis skelbti.

Svarbu atkreipti dėmesį dėl vaikų atvaizdų naudojimo įvairiuose plakatuose, skrajutėse ar kitose informacinėse priemonėse. Sutikimai naudoti vaiko atvaizdą galėtų būti surenkami įforminant santykius tarp mokyklos ir mokinio tėvų. Sutikimas gali būti atšauktas, jeigu vis dėlto konkrečiu atveju mokinys ar jo tėvai pageidauja, kad tam tikra vaizdo medžiaga nebūtų naudojama, ir į tokį prašymą turėtų būti atsižvelgta.

Norėtume paskatinti mokyklas, mokinius ir jų tėvelius puoselėti draugiškus dalykinius santykius sprendžiant įvairias problemas, formuoti tinkamą pagarbos privatumui ir duomenų apsaugai kultūrą, o kilusius klausimus dėl asmens duomenų apsaugos aiškintis kartu su mokyklose paskirtais duomenų apsaugos pareigūnais.