Tinklalapio logotipas
Grįžti

Ugdymo turinio individualizavimas ir diferencijavimas naudojant virtualiąją mokymo(si) aplinką „EDUKA klasė“
event 2018-07-26 domain Lyderių laikas

Ugdymo turinio individualizavimas ir diferencijavimas naudojant virtualiąją mokymo(si) aplinką „EDUKA klasė“

Lietuvos edukologijos universiteto leidinyje „Pedagogika" 2018, t. 130, Nr. 2, p. 131–147 publikuotas Renatos Kondratavičienės, Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) Gamtos, matematikos ir technologijų fakulteto Matematikos, informatikos ir fizikos katedros edukologijos mokslo krypties doktorantės, Vilniaus kolegijos informacinių technologijų lektorės ir pedagogės straipnis „Ugdymo turinio individualizavimas ir diferencijavimas naudojant virtualiąją mokymo(si) aplinką „EDUKA klasė“.

Straipsnyje atskleidžiama ugdymo turinio individualizavimo ir diferencijavimo samprata realioje ir virtualiojoje mokymo(si) aplinkoje. Nagrinėjama, kaip virtualiosios mokymo(si) aplinkos „EDUKA klasė“ (http://www.eduka.lt) funkcijos, sudarančios galimybę individualizuoti ir diferencijuoti užduotis, naudoti skaitmeninių vadovėlių ir virtualiosios saugyklos medžiagą, teikti ir gauti grįžtamąjį ryšį, stebėti pažangą ir mokymosi rezultatus, padeda individualizuoti ir diferencijuoti pradinio ugdymo turinį mokykloje.

Mokymasis virtualiojoje mokymosi aplinkoje „EDUKA klasė“ mokinius skatina prisiimti atsakomybę už mokymosi pasiekimus, pratina savarankiškai organizuoti ir planuoti mokymosi veiklą, gilintis į rūpimus klausimus, stiprina mokymosi motyvaciją. Virtualiojoje mokymo(si) aplinkoje „EDUKA klasė“ mokytojas gali greitai parinkti mokiniams įvairaus sunkumo pamokos medžiagą iš skaitmeninių vadovėlių ir diferencijuotas užduotis pagal mokinių pasirengimo lygį, interesus, turimą patirtį ir individualias skirtybes. Mokiniai gali naudotis skaitmeniniu mokymo(si) turiniu ir įsivertinti, greitai gauti grįžtamąjį ryšį ir stebėti mokymosi pažangą.

Virtualiojoje mokymo(si) aplinkoje „EDUKA klasė“ mokytojas greitai ir patogiai suskirsto mokinius vienalytėmis grupėmis pagal gabumus, pažangumą, polinkius, interesus. Atsižvelgdamas į individualius mokinių skirtumus pedagogas kuria įvairaus sudėtingumo atvirojo tipo užduotis bei uždarojo tipo testus ir skiria grupės mokiniams, taip pat kelia savo kurtą mokomąją medžiagą (failus, nuorodas) į saugyklą ir naudoja ją ugdymo procese. Aplinka „EDUKA klasė“ palengvina mokytojo darbą diferencijuojant mokymosi turinį, stebint mokinių mokymosi rezultatus ir pažangą, teikiant mokiniams ir jų tėvams grįžtamąjį ryšį.

Renata Kondratavičienė

Straipsnį „Ugdymo turinio individualizavimas ir diferencijavimas naudojant virtualiąją mokymo(si) aplinką „EDUKA klasė“ rasite čia.

Taip pat straipsnis pateikiamas apačioje pdf formatu.

 

Atsisiųsti dokumentą:
Parsisiųsti šį dokumentą (883-1604-1-SM.pdf)883-1604-1-SM.pdf [ ] 1248 Kb