Tinklalapio logotipas
Grįžti

Vasaros kursų dienoraštis – antradienis, birželio 26-oji
event 2018-06-28 domain Ugdymo plėtotės centras

Vasaros kursų dienoraštis – antradienis, birželio 26-oji

Tęsiame vasaros kursų „Ugdymo turinio kaita: metodai, priemonės ir mokymosi aplinkos“ dienoraštį, kuriame dalyviai ir lektoriai dalijasi savo patirtimis.

Siekiant ugdymo turinio kaitos, labai svarbu mokytojo darbas, jo metodai, gebėjimas mokinius sudominti ir įtraukti. Ugdymo plėtotės centras, stiprindamas vieną iš ugdymo turinio sudėtinių dalių – kaip mokoma ir mokomasi – šiuose vasaros kursuose siekia suteikti mokytojams galimybes kurti ugdymo turinį. Šią savaitę visoje Lietuvoje mokosi dvi pedagogų grupės. Jos semiasi idėjų ir įkvėpimo kurti naujas priemones ir ugdymo medžiagą ateinančiais mokslo metais!

Nors kiekvienos vasaros kursų grupės programa yra skirtinga, tačiau visas jas vienija bendros temos: bendrojo ugdymo turinio atnaujinimas, mokinių kritinio mąstymo ir bendrųjų kompetencijų ugdymas. Kursuose mokytojai ne tik klausosi įvairių pranešimų, bet ir patys atlieka praktines užduotis, keliauja į edukacines išvykas.

„Nacionalinio saugumo ir pilietiškumo nuostatų stiprinimas ugdyme“ pasirenkamasis modulis „Pilietis ir šalies gynyba“. Klaipėda

Stiprinant visuomenės ir kiekvieno piliečio vaidmenį valstybės kūrimo, šalies saugumo ir gynybos užtikrinimo procese, pilietinio ugdymo klausimai, susiję su šalies gynyba, tampa vis aktualesni. Kai kurios mokyklos jau turi patirties vykdant neformalų ir formalų mokinių pilietinį ugdymą šalies saugumo ir gynybos klausimais. Įvairių dalykų mokytojai iš visos Lietuvos susirinko pasisemti idėjų, kaip ugdymo turinį kurti įvairiose ugdymosi aplinkose ir praktiškai patirti veiklas, kurias galės panaudoti dalyko pamokose ar neformalaus ugdymo užsiėmimuose. 

Į Dragūnų batalioną Klaipėdoje renkasi istorijos, geografijos, etikos, fizikos, lietuvių kalbos, matematikos, pradinio ugdymo mokytojai. Čia jų laukia pirmosios naujos patirtys: įsikūrimas bataliono kareivinėse, pietūs kareiviškoje valgykloje ir tarpkultūrinė patirtis, nes Dragūnų batalione reziduoja sąjungininkų (amerikiečių ir portugalų) kariai, kurie drauge su lietuviais maloniai ir su nuoširdžiomis šypsenomis pasitinka mokytojus.

Bataliono pareigūnai aiškiai ir tiksliai paaiškina mokytojams, kaip jie turėtų elgtis batalione, kokie galimi pavojai ir kaip elgtis, jei jų iškiltų, nes kariuomenės dalinys, kaip ir visa kariuomenė, yra nuolatinis priešiškų tarnybų taikinys.

Bataliono Ramovėje susirinkusiems mokytojams vadas majoras Arnoldas Vasiliauskas pristatė bataliono veiklą, kurios pagrindiniai tikslai – ne tik šalies ir jos strateginių objektų gynimas, bet ir pagalba savivaldybėms ekstremalių situacijų metu, dingusių žmonių paieška ir kitos svarbios operacijos. Vadas išsamiai aptarė šauktinių tarnybos ypatumus ir galimybes jauniems žmonėms.

Vilniaus universiteto lektorius Kęstutis Kilinskas savo paskaitoje, skirtoje Lietuvos kariuomenės šimtmečiui, analizavo Lietuvos kariuomenės kūrimosi politines aplinkybes vykstant kovoms su Rusija, Lenkija ir Bermonto-Avalovo daliniais, o mokytojai pasidalijo savo kariuomenės šimtmečio minėjimo idėjomis.

Pirmosios dienos patirtis papildė ir ginkluotės bei kovinės technikos paroda ir pristatymas, kur mokytojai galėjo ne tik paimti į rankas kovinius ginklus ir juos „pasimatuoti“, sėsti už kariuomenės transporto priemonių vairo, bet ir... draugiškai pamojuoti savo buvusiems mokiniams, atliekantiems tarnybą.

Pirmajai mokymų dienai skubant į pabaigą, dalyviai reflektavo savo dienos patirtį pagal schemą „Pastebėjau. Patiko. Norėčiau pritaikyti“. Dalis mokytojų pastebėjo, kad labiausiai patiko draugiškas, šiltas, pagarbus ir tolerantiškas bataliono pareigūnų bendravimas ir galimybė patirti kitokį, naują gyvenimą. O fizikos mokytojai pabrėžė, jog jie tikrai pritaikys savo pamokose tai, ką sužinojo apie ginklus, kitą karo techniką. Savo emocinę nuotaiką mokytojai pavaizdavo gyvosiomis skulptūromis.

Jau tradicine tapusioje regionų vakaronėje mokytojai, atvykę iš Klaipėdos, Telšių, Mažeikių, Joniškio, Vilniaus, Molėtų, Šiaulių ir kitų regionų, įdomiai ir kūrybingai supažindino kolegas su savo vietovės ypatumais, kalba, tradicijomis, geografine aplinka.

Diena baigėsi saulės palydėjimu pajūryje ir naujų patirčių ir žinių laukimu.

Parengė Salomėja Bitlieriūtė