Tinklalapio logotipas
Grįžti

Vasaros kursų dienoraštis – ketvirtadienis, birželio 28-oji
event 2018-06-29 domain Ugdymo plėtotės centras

Vasaros kursų dienoraštis – ketvirtadienis, birželio 28-oji

Tęsiame vasaros kursų „Ugdymo turinio kaita: metodai, priemonės ir mokymosi aplinkos“ dienoraštį, kuriame dalyviai ir lektoriai dalijasi savo patirtimis.

Siekiant ugdymo turinio kaitos, labai svarbu mokytojo darbas, jo metodai, gebėjimas mokinius sudominti ir įtraukti. Ugdymo plėtotės centras, stiprindamas vieną iš ugdymo turinio sudėtinių dalių – kaip mokoma ir mokomasi – šiuose vasaros kursuose siekia suteikti mokytojams galimybes kurti ugdymo turinį. Šią savaitę visoje Lietuvoje mokosi dvi pedagogų grupės. Jos semiasi idėjų ir įkvėpimo kurti naujas priemones ir ugdymo medžiagą ateinančiais mokslo metais!

Nors kiekvienos vasaros kursų grupės programa yra skirtinga, tačiau visas jas vienija bendros temos: bendrojo ugdymo turinio atnaujinimas, mokinių kritinio mąstymo ir bendrųjų kompetencijų ugdymas. Kursuose mokytojai ne tik klausosi įvairių pranešimų, bet ir patys atlieka praktines užduotis, keliauja į edukacines išvykas.

„Nacionalinio saugumo ir pilietiškumo nuostatų stiprinimas ugdyme“ pasirenkamasis modulis „Pilietis ir šalies gynyba“. Klaipėda

Vasaros kursų grupėje dalyvaujančių mokytojų nuomone, labai svarbu, jog šalies gynybos tema būtų kuo plačiau integruota į ugdymo turinį, nes tai ne tik padėtų sudominti mokinius, bet ir prisidėtų prie šalies kariuomenės stiprinimo bei geresnio šauktinių integravimosi tarnybos pradžioje. Vasaros kursai suteikė puikią galimybę pasisemti idėjų, kaip atnaujinti kiekvieno dalyko turinį.

Mokytojai lankėsi Lietuvos kariuomenės karinėse jūrų ir oro pajėgose, išklausė pranešimų apie tai, kokiose šalies ir tarptautinėse operacijose dalyvauja jūrų ir oro pajėgos, apsilankė karo laivų flotilės laivuose, kur domėjosi karo laivų galimybėmis, esančiais įrengimais.

Oro pajėgų bazėje Nemirsetoje, apžiūrėję karinį malūnsparnį, išklausė pranešimą apie technines galimybes, išbandė malūnsparnio piloto kėdę, prisiminė ir įtvirtino savo žinias, kaip suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiesiems, kartu su kariniu greitosios pagalbos automobiliu atvykusiais paramedikais.

Mokytojai atidžiai išklausė Valstybės saugumo departamento pranešimą apie priešiškų žvalgybų veiklą Lietuvoje, piliečių verbavimo tikslus, metodus bei gavo praktinių patarimų, kaip atpažinti verbavimą bei kokių priemonių imtis.

Mokymų kulminacija tapo mokytojų išvyka į gen. Povilo Plechavičiaus poligoną. Jie išvyko dviem grupėmis, kariniais sunkvežimiais, lydimi kariškių, apsirengę karinėmis uniformomis ir ginkluoti automatais. Poligone mokytojai, padedami kariškių, mokėsi statyti palapines, atpažinti užsimaskavusį priešą, žygiuoti bei žygiuoti kovine eisena „vikšras“ link Kuršių nerijos, kur bendra dalyvių nuotrauka baigėsi įdomus žygis.

Tačiau nesibaigė įdomi diena, kurią pratęsė karinių jūrų narų veiklos bei NATO kovinio vieneto pristatymai.

Parengė Salomėja Bitlieriūtė