Tinklalapio logotipas
Grįžti

Vasaros kursų dienoraštis – penktadienis, birželio 22-oji
event 2018-06-25 domain Ugdymo plėtotės centras

Vasaros kursų dienoraštis – penktadienis, birželio 22-oji

Tęsiame vasaros kursų „Ugdymo turinio kaita: metodai, priemonės ir mokymosi aplinkos“ dienoraštį, kuriame dalyviai ir lektoriai dalijasi savo patirtimis.

Siekiant ugdymo turinio kaitos, labai svarbu mokytojo darbas, jo metodai, gebėjimas mokinius sudominti ir įtraukti. Ugdymo plėtotės centras, stiprindamas vieną iš ugdymo turinio sudėtinių dalių – kaip mokoma ir mokomasi – šiuose vasaros kursuose siekia suteikti mokytojams galimybes kurti ugdymo turinį. Šią savaitę visoje Lietuvoje mokosi net aštuonios pedagogų grupės. Jos semiasi idėjų ir įkvėpimo kurti naujas priemones ir ugdymo medžiagą ateinančiais mokslo metais!

Nors kiekvienos vasaros kursų grupės programa yra skirtinga, tačiau visas jas vienija bendros temos: bendrojo ugdymo turinio atnaujinimas, mokinių kritinio mąstymo ir bendrųjų kompetencijų ugdymas. Kursuose mokytojai ne tik klausosi įvairių pranešimų, bet ir patys atlieka praktines užduotis, keliauja į edukacines išvykas.

Gamtinis ir kultūrinis paveldas – mokinių gebėjimų ugdymuiAukštaitijos nacionalinis parkas

Į vasaros kursus susirinkę pradinio ugdymo, istorijos ir geografijos mokytojai kartu ugdėsi tyrinėjimo, problemų sprendimo ir bendradarbiavimo gebėjimus, pažįstant gamtinį ir kultūrinį paveldą. Mokytojai atrado veiklas, kuriose galima būtų integruoti skirtingų dalykų ugdymo turinį. Mokytojai pripažįsta, kad vasaros kursuose įgyta patirtis įkvėpė dalyko ugdymo turinio atnaujinimui.

Palūšės botaniniame take vyko kūrybiškumo ir tyrinėjimo gebėjimų ugdymo veiklos, kuriose buvo integruotai mokomasi geografijos, biologijos, matematikos ir vokiečių kalbos. Veiklas organizavo Goethe’s instituto projekto „CLILiG@Litauen. Vokiečių kalba Tavo mokykloje“ narės iš Vilniaus Trakų Vokės gimnazijos: Irina Uždavinienė (vokiečių kalbos mokytoja), Rita Bakšienė (pradinių klasių mokytoja) ir Rita Balčiūnienė (geografijos mokytoja). Stovyklą dalyviai užbaigė veikla su „Hnit-Baltic“ projektų vadove dr. Jurgita Rimkuviene ir pasitelkę geografinę informacinę sistemą (GIS) – jie kūrė pasakojimą apie Aukštaitijos nacionaliniame parke aplankytas vietas ir patirtus įspūdžius.

Parengė Ginta Orintienė

Gamtinis ir kultūrinis paveldas – mokinių gebėjimų ugdymui. Dzūkijos nacionalinis parkas

Gamtos mokslų mokytojų vasaros kursų programos turinys bus glaudžiai siejamas su ugdymo turinio tobulinimu: ugdymo integracija, visuminiu kompetencijų (bendrųjų ir dalykinių) ugdymu. Atlikdami tiriamąsias ir kūrybines užduotis, mokytojai turėjo galimybę išbandyti save netradicinėse veiklose, dalytis gerąja patirtimi, kaip ugdyti mokinių tyrinėjimo, problemų sprendimo ir bendradarbiavimo gebėjimus, pažįstant gamtinį ir kultūrinį paveldą.

Kada prasideda nauja diena? 00:00 val.? Būtent tokiu laiku Marcinkonyse gamtos mokslų mokytojai, nešini savo ir iš Molėtų observatorijos atsivežtais teleskopais, pradėjo paskutinę vasaros kursų dieną. Nerealūs Vilniaus universiteto Molėtų astronomijos observatorijos paskaitininko Saulius Lovčiko pasakojimai apie žvaigždes, žvaigždynus ir planetas, mokytojų patirtys „ištirpdė“ laiką. Niekas nepastebėjo, kai pradėjo švisti.

Po kelių valandų poilsio visi rinkosi susipažinti su IKT naudojimo galimybėmis gamtos mokslų pamokose. Lektorė Staselė Riškienė kelis kartus pabrėžė: „Galimybė stebėti gamtą – tai yra kažkas nuostabaus, o jei mes tai galime užfiksuoti technologijomis – tai yra puiku. Aš ir už tuos senus gerus metodus, ir už žaidimus, ir už rankų kišimą į smėlį, ir vabalus visokius, ir tuo pačiu – už technologijas.“

Išmėgintos papildytos realybės programėlės „Night Sky“ ir „Space“ buvo tarsi naktinio stebėjimo tęsinys. Mokytojai sutiko, kad tai būtų labai įdomu mokiniams, ir nereikėtų laukti nakties, kada galima stebėti. Išmėgindami programėles „iNaturalist“ ir „Seek“ visi buvo priversti išeiti į lauką ir fotografuoti, atpažinti netoliese augančius augalus. Užduočių kūrimo programėlės „Quizzes“, „Quizlet“, kitos papildytosios realybės programėlės „Expeditions“, „WWF Together“ ir net naujausia „WW Free Rivers“ atveria nerealias galimybes paįvairinti ugdymo procesą, o „Socrativ“ ir „Edmodo“ palengvinti darbo organizavimą klasėje.

„Tikrai išbandysiu šias programėles klasėje, jei pavyks sėkmingai jas įdiegti, nes planšetinių kompiuterių turime visą klasę. Aš tikrai už tai, kad paįvairinti mokymąsi žaidimais ir visais kitais įdomiais dalykais,“ – teigė mokytojas Gediminas. Mokytoja Irma sakė, kad dalį programėlių jau dabar naudoja savo darbe, tačiau sužinojo ir naujų, nes jų sukuriama vis daugiau ir įvairesnių. Mokytojai pripažino ir kitą IKT naudą: jos privertė pakilti nuo kėdžių, pajudėti, netgi išeiti į lauką.

Visi pripažino, kad jų kursuose išmoko daugiau negu tikėjosi, ir išsiskyrė susitarę susitikti rugpjūčio pabaigoje.

Parengė Aušra Gutauskaitė