Tinklalapio logotipas
Grįžti

Vasaros kursų dienoraštis – pirmadienis, birželio 25-oji
event 2018-06-26 domain Ugdymo plėtotės centras

Vasaros kursų dienoraštis – pirmadienis, birželio 25-oji

Tęsiame vasaros kursų „Ugdymo turinio kaita: metodai, priemonės ir mokymosi aplinkos“ dienoraštį, kuriame dalyviai ir lektoriai dalijasi savo patirtimis.

Siekiant ugdymo turinio kaitos, labai svarbu mokytojo darbas, jo metodai, gebėjimas mokinius sudominti ir įtraukti. Ugdymo plėtotės centras, stiprindamas vieną iš ugdymo turinio sudėtinių dalių – kaip mokoma ir mokomasi – šiuose vasaros kursuose siekia suteikti mokytojams galimybes kurti ugdymo turinį. Šią savaitę visoje Lietuvoje mokosi net aštuonios pedagogų grupės. Jos semiasi idėjų ir įkvėpimo kurti naujas priemones ir ugdymo medžiagą ateinančiais mokslo metais!

Nors kiekvienos vasaros kursų grupės programa yra skirtinga, tačiau visas jas vienija bendros temos: bendrojo ugdymo turinio atnaujinimas, mokinių kritinio mąstymo ir bendrųjų kompetencijų ugdymas. Kursuose mokytojai ne tik klausosi įvairių pranešimų, bet ir patys atlieka praktines užduotis, keliauja į edukacines išvykas.

Gamtinis ir kultūrinis paveldas – mokinių gebėjimų ugdymui. Žagarės regioninis parkas

Viena iš ugdymo turinio atnaujinimo siekiamybių – ugdymąsi padaryti patrauklesnį, ieškoti naujų ugdymo metodų. Mokytojams svarbu pasirengti ugdyti bendrąsias ir dalykines kompetencijas kaip integralią visumą. Tiksliųjų ir gamtos mokslų mokytojai gilinosi į mokinių matematinio mąstymo ugdymo, t. y. gebėjimo logiškai ir sistemingai mąstyti, metodus. Vasaros kursų programoje Latvijos universiteto fizikos ir matematikos profesorius, matematikos mokslų daktaras Andrejs Cibulis vedė užsiėmimus „Matematinio mąstymo ugdymo galimybės žaidžiant“.

A. Cibulis populiarina matematikos dalyką, yra parengęs daugybę publikacijų apie patraukliąją matematiką, ypač domisi matematiniais žaislais ir jų naudojimu ugdant matematinį mąstymą. Pats yra sukūręs keletą originalių žaislų ir surinkęs didelę jų kolekciją.

Paprašėme profesoriaus pasidalyti savo mintimis apie matematinius žaislus ir jų taikymą ugdymo procese.

„Savo darbe su mokiniais ir mokytojais naudoju matematinius žaislus, ir to negalima pavadinti žaidimu. Matematiniai žaislai gali atnaujinti ugdymo turinį, ugdo matematinį mąstymą, padeda mokiniams lengviau suprasti vadinamąsias „didžiąsias idėjas“: simetriją, algoritmą, transformaciją, nekintamumą ir kt. Be to, mokiniai, galėdami naudotis žaislais per pamokas, išgyvena teigiamas emocijas ir pats dalyko turinys jiems tampa įdomesnis. Matematinius žaislus galima naudoti ugdant mokinių kritinį mąstymą, mokslinio tyrimo įgūdžius, jie gali padėti mokiniui suvokti savo žinojimo spragas – sako A. Cibulis.

Pasidomėjus, ar Latvijos mokytojai į ugdymą įtraukia žaidybinę veiklą, profesorius atsakė: „Latvijoje vis dažniau ugdymo procese naudojama žaidybinė veikla, bet negalima teigti, kad visi mokytojai tai daro sistemingai ar dažnai. Latvijos mokyklose dar beveik nenaudojami matematiniai žaislai. Mokyklos neturi jų pakankamai ir trūksta kompetentingų mokytojų, kurie mokėtų parengti užduočių, kurioms spręsti būtų naudojami matematiniai žaislai, komplektus.“

Parengė Irena Ramoškaitė