Tinklalapio logotipas
Grįžti

Vasaros kursų dienoraštis – trečiadienis, birželio 27-oji
event 2018-06-28 domain Ugdymo plėtotės centras

Vasaros kursų dienoraštis – trečiadienis, birželio 27-oji

Tęsiame vasaros kursų „Ugdymo turinio kaita: metodai, priemonės ir mokymosi aplinkos“ dienoraštį, kuriame dalyviai ir lektoriai dalijasi savo patirtimis.

Siekiant ugdymo turinio kaitos, labai svarbu mokytojo darbas, jo metodai, gebėjimas mokinius sudominti ir įtraukti. Ugdymo plėtotės centras, stiprindamas vieną iš ugdymo turinio sudėtinių dalių – kaip mokoma ir mokomasi – šiuose vasaros kursuose siekia suteikti mokytojams galimybes kurti ugdymo turinį. Šią savaitę visoje Lietuvoje mokosi dvi pedagogų grupės. Jos semiasi idėjų ir įkvėpimo kurti naujas priemones ir ugdymo medžiagą ateinančiais mokslo metais!

Nors kiekvienos vasaros kursų grupės programa yra skirtinga, tačiau visas jas vienija bendros temos: bendrojo ugdymo turinio atnaujinimas, mokinių kritinio mąstymo ir bendrųjų kompetencijų ugdymas. Kursuose mokytojai ne tik klausosi įvairių pranešimų, bet ir patys atlieka praktines užduotis, keliauja į edukacines išvykas.

„Gamtinis ir kultūrinis paveldas – mokinių gebėjimų ugdymui“. Plateliai

Dvidešimt septyni Lietuvos technologijų, profesinio mokymo, dailės ir pradinių klasių mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai jau antra diena semiasi idėjų bei dalijasi patirtimi kūrybinėje stovykloje Žemaitijos nacionaliniame parke. Intensyvi dienotvarkė bei aktyvus judėjimas dalyvius tik įkvepia veiklai. Mokytojai diskutuoja technologinio ugdymo turinio atnaujinimo, patirtinio ir įtraukiojo ugdymo organizavimo, naujausių technologijų tendencijų klausimais, dalijasi kūrybinėmis idėjomis, turima patirtimi. Mokytojai atkreipė dėmesį, jog atnaujinant technologinio ugdymo programas aktualu, kad į technologinio ugdymo temas būtų įtraukiamos svarbiausios technologijų naujovės ir tendencijos, kiekvienai klasei būtų aiškiai apibrėžtos privalomosios ir pasirenkamosios technologijos, technikos bei operacijos, kad mokiniams keičiant ugdymo įstaigas mokymasis turėtų tęstinumą bei vyktų nuosekliai.

Per dvi dienas mokytojai dalyvavo net devyniose praktinėse patirtinėse veiklose, kūrybinių dirbtuvių metu praktiškai susipažino su Žemaitijos tradiciniais amatais. Užgavėnių kaukes, vadovaujami Antano Vaškio, liaudies menininko, skulptoriaus ir restauratoriaus, specialiais įrankiais skaptavo iš medienos. Kitomis kaukių gaminimo technikomis veiklas organizavo technologijų mokytojos: Lina Ruginienė (papjė mašė) ir Eglė Vaivadienė (vėlimas iš vilnos). Senovinius žaislus iš gamtinių medžiagų kurti mokė Petras Jurkus, dailės bei technologijų mokytojas. Įkvėpti Linos Bulavienės, technologijų mokytojos, gipso antspauduose įamžino žolynų pasakojimus.

Nuoširdus Platelių dvaro sodybos Tradicinių amatų centro kolektyvas įtraukė į vilnos verpimo, grindų takų audimo, pynimo iš popieriaus veiklas, kurias, nuolat pašmaikštaudami, organizavo: verpėja Eugenija Buožienė, audėjai Laimutė Puidokienė ir Valdas Balvočius. Su Platelių istorija, etnokultūros papročių ir apeigų kultūriniu paveldu supažindino Aldona Kuprelytė – etnografė, Žemaitijos nacionalinio parko Kultūros paveldo skyriaus vedėja, Platelių meno mokyklos dailės, technologijų mokytoja. Žemaičių kulinarinio paveldo paslaptimis dalijosi bei visus gaminti mokė Daiva Vaškienė. Vasaros kursų dalyviai mėgavosi žemaitiško sūrio, kastinio, spirginės, cibulynės, silkės su karštomis bulvėmis skoniais, krosnyje keptą pyragą pasigardinę sviestu bei aviečių uogiene užsigėrė mėtų ir melisų arbata. Kursų dalyviai, susipažinę su gaminimo specifika, patirtį fiksavo technologinėse kortelėse, apskaičiavo gaminamo patiekalo energinę ir maistinę vertes, remdamiesi sveikatos / racionalios mitybos principais, aptarė pritaikymą ugdymo procese.

Žemaitijos nacionalinio parko folkloro ansamblis „Platelē“, vadovaujamas Aivaro Almino, visus įsuko į aktyvią edukacinę programą „Žemaičių tradicijos. Platelių krašto savitumai“. Aktyvios dienos pabaigoje gerą nuotaiką palaikė bendravimas su Platelių bendruomene, įsitraukimas į žemaitiškus žaidimus, ratelius, dainas, autentiškų istorijų klausymas. Kursų dalyvius žavėjo lektoriai, kurie visas edukacijas vykdė gražia žemaitiška kalba (tarme). Ši patirtis ypač svarbi formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigų įvairių dalykų mokytojams, etninę kultūrą integruojantiems į ugdymo procesą.

Parengė Eglė Vaivadienė ir Alė Vilutienė