Tinklalapio logotipas
Grįžti

Vilija Targamadzė: Ar Lietuvoje ir toliau leisime griauti mokyklą?
event 2018-10-10 domain 15min.lt

Vilija Targamadzė: Ar Lietuvoje ir toliau leisime griauti mokyklą?

Ugdymo plėtotės centras (UPC), būdamas atsakingas už bendrojo ugdymo mokyklų bendrojo ugdymo programas (BUP), klimpsta vis giliau. Neužtenka to, kad daugelį metų nemaža dalis BUP buvo kosmetiškai atnaujinama, jos eklektiškai pateikiamos, bet ir dabar, kai išaiškėjo ne tik įdomūs procedūriniai viešųjų pirkimų dalykai, bet ir mokslininkai atkreipė dėmesį į turinį bei programų rengimo metodologiją.

Jie savo svetainėje rašo: Ugdymo plėtotės centras paskelbė 1,3 mln. eurų vertės viešąjį pirkimą bendrosioms ugdymo programoms parengti. Šis pirkimas vykdomas įgyvendinant 7,8 mln. eurų vertės projekto, finansuojamo valstybės biudžeto ir ES struktūrinių fondų lėšomis, vieną iš veiklų. Ne mažiau kaip 84 ekspertai atnaujins 8 bendrąsias programas ir parengs lydinčiąją medžiagą.

Įsigilinus į visą pateiktą tekstą, aiškėja, kad UPC iš tiesų trūksta profesionalumo – BUP turinys yra ypatingai svarbus ir jis turi būti projektuojamas tam tikru metodologiniu pagrindu. Šis ugdymo turinys programuoja, ko mes mokysime vaikus, kokios vertybės ir kompetencijos yra svarbios. Kaip pastebi UNESCO nacionalinės komisijos ekspertė dr. Laima Galkutė, pirkimo dokumentuose nesuformuluoti aiškūs reikalavimai būsimoms bendrosioms programoms – jų turinio, ugdymo proceso ir aplinkos, mokinių pasiekimų vertinimo ypatumai. Šie aspektai yra reglamentuoti „Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų apraše“, kuris buvo patvirtintas rengiantis Bendrųjų programų pertvarkai. Tačiau programų rengėjai kažkodėl bus pasirenkami pagal kitus kokybinio (!) vertinimo kriterijus: autoriai turėtų vadovautis aštuoniais principais, kurių Lietuvoje niekas neskelbė, nesvarstė ir neaprobavo. Jie paimti iš Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) įgyvendinamo projekto, kurio apimtyje vyksta diskusijos dėl švietimo politikos perspektyvos.

Daugiau skaitykite čia.