Tyrimai/apklausos

EKSTRE - Nuotolinio darbo ir mokymo proceso organizavimo modelis
2020-11-26
Aprašas: pateikiamos tyrimo įžvalgos, rekomendacijos sėkmingam NM organizavimui.
Vykdytojas/užsakovas: KTU

Nuotolinis vaikų ugdymas pandemijos dėl Covid-19 metu: grėsmės bei galimybės ekosisteminiu požiūriu: E-VAIKAI 
2020 m. birželis - gruodis
Aprašas: projekto tikslas - visapusiškai išanalizuoti privalomo ugdymosi tik nuotoliniu būdu iššūkius priešmokyklinės ir 1–8 klasės vaikams – jų fizinei ir psichikos sveikatai, saugumui bei mokymosi sėkmei, ir parengti rekomendacijas švietimo, socialinės politikos formuotojams ir vykdytojams, mokyklų vadovams, mokytojams ir tėvams.
Vykdytojas/užsakovas: VU

Ugdymas nuotoliniu būdu pandemijos ir kt. situacijų metu
2020-09-02
Aprašas: projekto tikslas – tyrimais nustačius kokybiško ugdymo nuotoliniu būdu kriterijus ir sėkmę lemiančius veiksnius parengti rekomendacijas ŠMSM, mokykloms, jų dalininkams/steigėjams dėl ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu mokyklose pandemijos ir kitų krizinių situacijų metu.
Vykdytojas/užsakovas: VDU

Data: 2020-08-10
Aprašas: LMNŠC atliko 2020 m. pirmojo pusmečio NVŠ duomenų analizę. Sukaupti duomenys atskleidė neformaliojo vaikų švietimo tendencijas, vyravusias karantino pradžioje ir jam pasibaigus.
Vykdytojas/užsakovas: LMNŠC

Data: 2020-06-29
Aprašas: VDU atliko mokyklų vadovų apklausą dėl  reagavo į pandemijos iššūkius. Tyrime dalyvavo virš 400 įvairių mokyklų vadovų.
Vykdytojas/užsakovas: VDU

 
Data: 2020-06-12
Aprašas: Teli užsakymu  atliktoje apklausoje matoma, kad  beveik trečdalis apklaustų mokinių sako, jog patyčių lygis sumažėjo. 
Vykdytojas/užsakovas: Telia 

 
Data: 2020-06-09
Aprašas: Telia užsakymu atliktoje vaikų apklausa, matoma, kad kas antram 10–18 metų Lietuvos vaikui mokytis namuose patiko. 
Vykdytojas/užsakovas: TELIA

Data: 2020-05-19
Aprašas: 99,1 proc. Lietuvos pedagogų įsitikinę, kad nuotolinis mokslas pakeis įprastą mokymosi sistemą, rodo TAMO grupės atlikta mokytojų apklausa. 
Vykdytojas/užsakovas: TAMO

Data: 2020-05-26
Aprašas: daugiau nei 41 proc. šalies pedagogų sako, kad su tėvais bendrauja dažniau nei anksčiau. Tokius rezultatus atskleidžia TAMO grupės atlikta apklausa.
Vykdytojas/užsakovas: TAMO

 
Data: 2020-04-07
Aprašas: apklausos duomenimis, per 40 proc. yra pasirinkusios patikimas internetines platformas, vyrauja „Google“, „Microsoft“ ir „Moodle“. 26 proc. mokyklų  galutinių sprendimų nebuvo priėmę.
Vykdytojas/užsakovas: ŠMSM