Aplinkos ir įrankiai

VIRTUALIOSIOS MOKYMOSI APLINKOS / ĮRANKIAI 

Kviečiame susipažinti su virtualių mokymosi aplinkų bei pagal funkcijas ir mokinių veiklas suskirstytų įrankių sąrašu, rekomenduojamu nuotoliniam mokymui organizuoti.

Norėdami papildyti aplinkų ir įrankių sąrašą ar pranešti apie neveikiančią nuorodą kreipkitės el. paštu vma.sklaida@nsa.smm.lt

Mokyklos, norinčios pradėti nuotolinį mokymą, turėtų priimti sprendimus dėl virtualios mokymosi aplinkos naudojimo. Patartina įsivertinti esamas galimybes (patirtis, kompetencijas, finansines galimybes), aptarti pasirinkimą su bendruomene. Svarbu mokykloje sutarti dėl vienos aplinkos, nekurti įvairovės. Ugdymą organizuojant hibridiniu būdu, galima pritaikyti daugumą nuotolinio mokymo principų, atkreipiant dėmesį į hibridinio ugdymo proceso ypatumus „Hibridinio ugdymo virtualiosios mokymosi aplinkos ir įrankiai. Rekomendacijos pedagogams“.

 

Funkcijos / Veiklos Moodle* Google Suite for Education Microsoft for Education Papildomų įrankių pavyzdžiai**
El. mokymosi turinio valdymo priemonės
  Moodle Google Classroom Microsoft Teams

   nsa.vma.lm.lt

   El. dienynai:

  Virtuali profesinio mokymo aplinka

  Go-Lab 

Ugdymo turinio tvarkymo priemonės
Skaidrių rengimas Interaktyvus turinys H5P Google Slide PowerPoint, Sway, SharePoint
Dokumentų kūrimas Moodle teksto redaktorius, veiklos „Vikis“, „Duomenų bazė Google Sheets, Google Docs Word, Excel, Access
Knygų kūrimas Moodle įrankis „Knyga“, „Interaktyvi knyga“ H5P Google Sites OneNote, Publisher
Kitos turinio kūrimo ir tvarkymo priemonės

Moodle įrankis „Pamoka“, teksto redaktoriaus įrankiai „Garso įrašas“, „Vaizdo įrašas“, URL, H5P 

YouTube Microsoft Visio
Užduočių rengimo ir apklausų organizavimo priemonės
  Moodle apklausų įrankis („Testas“, „Game*“). Užduočių įrankis, H5P, „Seminaras“ Google Form, Assigments Microsoft Forms, Microsoft Teams
Mokinių mokymosi ir pažangos stebėjimas ir vertinimas
  Moodle pažangos stebėjimo sistema, įverčiai, pasiekimų skyrimas Google Classroom MS Teams įverčiai

Plagiato tikrinimo įrankiai: 

Bendravimo priemonės
Sinchroninis bendravimas Moodle įrankis „Pokalbių kambarys“,
„Vebinaras“*, „BigBlueButton“*
 Google Meet Microsoft Teams, Kaizala
Asinchroninis bendravimas Moodle įrankiai „Pranešimų sistema“, forumas, įrankis „Greitasis paštas“ (Quickmail)  Gmail, Google Chat Outlook mail,
Yammer
Bendradarbiavimo priemonės
Keitimasis failais Moodle įrankis „Duomenų bazė“, „Diskusijos“, „Aplankas“, „Tinklaraštis“ Google Drive Onedrive
Bendras darbas Moodle įrankiai „Wiki“, užduotis su nustatymais:  online tekstas, grupinė užduotis Google Jamboard, Google Doc, Google Sheets M365
Mokinių ir mokytojo asmeninės sritys
  Naudotojo profilis, tinklaraštis, nuostatos. Naudotojo pagrindinis puslapis (kursai, kalendorius, įvykiai, pranešimai).
Asmeninių failų blokas
Google Calendar, Google Keep, Google vartotojo prisijungimo valdymas Outlook calendar, Microsoft vartotojo prisijungimo valdymas  
Naudotojų registracija
  Moodle Admin; integracija su išorinėmis sistemomis: Litnet (https://epaslaugos.lm.lt/), Microsoft, Google Google Admin Microsoft Admin  
Daugiau virtualių mokymosi aplinkų pavyzdžių
Moodle bendrasisugdymas.lt M365

Bendra nacionalinės švietimo agentūros virtualioji mokymosi aplinka Moodle nsa.vma.lm.lt

Teminiai Moodle:

Kiti:

 

* Praturtintos Moodle galimybės, kurios yra VMA Moodle siūlomoms Lietuvos švietimo institucijoms https://vma.lm.lt.

** Pateikiami pavyzdžiai neapima visumos. Įvairių priemonių sąrašų galima rasti įvairiose interneto svetainėse, pvz., https://www.toptools4learning.com/ppl100/.