Tinklalapio logotipas

MOKYMOSI APLINKŲ KŪRIMAS MOKYKLOSE

Mokyklos, norinčios pradėti nuotolinį mokymą, turėtų priimti sprendimus dėl mokymosi aplinkos naudojimo. Tam siūlome įsivertinti esamas galimybes (patirtis, kompetencijas, finansines galimybes), aptarti pasirinkimą su bendruomene. Svarbu mokykloje sutarti dėl vienos aplinkos, nekurti įvairovės. Siūlome keletą variantų.

  1. Minimalus,kai nuotoliniam darbui naudojamos mokinių ir mokytojų jau turimos ryšio priemonės: el. paštas ir kitos (pvz., „Mesenger“, „Skype“ ir pan.). Šį sprendimą galėtų rinktis mokyklos, kuriose nėra IT specialistų, mokytojai neturi IKT priemonių taikymo patirties.
  2. Vidutinis(MIDI), kai mokykla greta minimalaus varianto panaudoja ir savo turimą el. dienyną, visi mokytojai kartu atrenka savo naudojamas ar žinomas priemones, kaip organizuoti apklausas, kurti ugdymo turinį ir pan.
  3. Maksimalus(MAX). Naudojama pasirinkta viena iš toliau (priedas) pateiktų virtualių mokymosi aplinkų, dažnu atveju su el. dienynu. Kadangi aplinkos turi gana daug įvairių įrankių, nesiūlome naudoti keletą jų vienoje mokykloje.
  4. Reikėtų atkreipti dėmesį, jog aplinkos neapima turinio, jį parenka ir į aplinkas kelia mokytojas. Galima naudoti nuorodas į įvairias platformas (EDUKA klasė, EMA pamokos, vaizdo pamokos, LRT mediateka ir pan.) ar kelti savo dokumentus (vaizdo įrašus, tekstus, skaidres), kurti užduotis.

VIRTUALIOS MOKYMO APLINKOS

MOODLE

Atviro kodo mokymosi valdymo sistema leidžianti kurti mokymosi procesui skirtas virtualias aplinkas, kur mokytojas gali talpinti mokymosi medžiagą, pateikti užduotis, kurti testus savikontrolei ar žinių patikrinimui, inicijuoti bendravimą bei kitas veiklas. Lietuvoje naudojasi apie 200 mokyklų.

Paslaugos teikėjai:

Mokyklos tipas: labiau profesinės, gimnazijoms

Mokėjimas: Nemokama

Kalba: LT, užsienio kalba

Turinys: neturi, pasidalijimas su kitomis mokyklomis, mokytojais

Sudėtingumas pradėti: ***

Draugiškumas: ***

EDMODO

Populiari bendravimo, bendradarbiavimo platformą mokykloms. Panaši į Facebook. Lengvai suderinama su MS Office 365. Virš 100 mln. vartotojų visose pasaulio šalyse, kurie tarpusavyje dalijasi virš 700 mln. objektų.

Paslaugos teikėjas:

Daugiau informacijos:

Mokyklos tipas: visos

Mokėjimas: Nemokama, dalis papildomų paslaugų gali būti ateityje mokama

Kalba: LT, užsienio kalba

Turinys: neturi, pasidalijimas su kitomis mokyklomis, mokytojais

Sudėtingumas pradėti: *****

Draugiškumas: **

BITDEGREE

Blockchain technologija paremta sužaidybinta skaitmeninio mokymosi platforma. Turi tarptautinių apdovanojimų. Bendrojo ugdymo mokyklose Lietuvoje mažai paplitusi

Paslaugos teikėjas

Mokyklos tipas: Aukštasis

Mokėjimas: Nemokama (laikinai)

Kalba: užsienio kalba

Sudėtingumas pradėti: ****

Draugiškumas: *****

Turinys: neturi

VERSLO PROGRAMŲ RINKINIAI PRITAIKYTI MOKYKLOS VIRTUALIAI APLINKAI

GOOGLE FOR EDUCATION

„Google for Education“ yra nemokamas nuotolinio ugdymo procesui užtikrinti reikalingų programų rinkinys. „Google for Education“ sudaro sąlygas nuolatiniam mokytojo, studentų ir tėvų bendradarbiavimui ir yra naudojamas daugiau nei 80 milijonų vartotojų visame pasaulyje. Kaip Google G Suite for Education dalis, suderinama su Gmail paštu, Google disku, Google dokumentais, Youtube ir kitais Google įrankiais

Paslaugų teikėjas:

Google for Education įrankių naudojimo gidas:

Daugiau bendros informacijos:

Edukateka https://www.youtube.com/watch?v=bkJv0LhLI4w

NŠA www.bendrasisugdymas.lt

Mokyklos tipas: visos

Mokėjimas: Nemokama

Kalba: LT, užsienio kalba

Turinys: neturi, pasidalijimas su kitomis mokyklomis, mokytojais

Sudėtingumas pradėti: ***

Draugiškumas: *****

MICROSOFT OFFICE 365 FOR EDUCATION

Microsoft Office 365 pritaikyta švietimo poreikiams, apima ir bendravimo įrankį Microsoft teams, Onenote ir kitus

Paslaugų teikėjas

Diegimas

Emokykla https://grupes.emokykla.lt/grupes/-microsoft-365-a3-licencijos/pradzia

NŠA https://www.nsa.smm.lt/pagalba/microsoft-education/

Daugiau informacijos

Mokyklos tipas: visos

Mokėjimas: Nemokama

Kalba: LT, užsienio kalba

Turinys: neturi, pasidalijimas su kitomis mokyklomis, mokytojais

Sudėtingumas pradėti: ***

Draugiškumas: *****

KITOS NAUDINGOS APLINKOS, PORTALAI, TINKLAPIAI...

Vyturys.lt 

400 svarbiausių el. knygų mokyklai.

Eduka klasė

yra galimybė jungtis prie skaitmeninių aplinkų, kurti tas pačias mokinių grupes, nusiųsti užduočių įvertinimą, namų darbą ar kitą informaciją į Eduką dienyną.

Ema

tai elektroninė mokymosi aplinka, kuri leidžia diferencijuoti ir individualizuoti mokymo(si) procesą ir suteikia interaktyvią motyvavimo sistemą. Elektroninė mokymosi aplinka skirta mokiniams, besimokantiems matematikos, lietuvių kalbos, anglų kalbos, gamtos ir žmogaus, pasaulio pažinimo, biologijos, istorijos bei geografijos dalykų.

Discord 

pašnekesių ir žinučių programa žaidėjams, viskas yra saugu ir nemokama, bei veikia kompiuteriuose ir telefonuose.

GoHisto

puikus sprendimas istorijos egzaminui besiruošiantiems Lietuvos moksleiviams. Šioje internetinėje mokymosi platformoje galima spręsti valstybinius egzaminus rengiančių specialistų siūlomas užduotis. Platformoje taip pat pateikiama medžiagos tolesniam mokymuisi.

Egzaminatorius

internetinio mokymo aplinka, suteikianti mokiniams galimybę efektyviai rengtis egzaminams. Platformoje siūloma įvairių dalykų mokomoji medžiaga, vaizdo pamokos, patarimai, kaip pasiekti kuo geresnių mokymosi rezultatų. Naudojantis platforma, galima rinktis vieną iš dviejų režimų: spręsti testus su pateikta reikalinga informacija arba tikrinti savo žinias.

Ifprofs

platforma prancūzų k. mokytojams dėl nuotolinio mokymo. Platformoje dalijamasi vaizdo konferencijomis, aplikacijomis, žaidybiniu, ugdomuoju ir kultūriniu turiniu: didaktizuota pedagogine medžiaga (5830), metodologiniais dokumentais (1525), pedagogų atrinktais ir patikrintais šaltiniais (3050). Visoms amžiaus grupėms, visiems kalbos lygiams.

Pearson

nuotolinio mokymo/si platforma. Lietuvos pradinio, vidurinio bei aukštojo ugdymo pakopų pedagogams suteikiama galimybė 60 dienų nemokamai prisijungti ir naudotis. Prisijungus prie platformos, mokytojai gali naudotis mokinio, pratybų, mokytojo knygomis skaitmeniniu pavidalu bei rasti visą kursų video ir audio medžiagą, tinkamą naudotis planšetėje, išmaniajame telefone arba kompiuteryje.

MyEnglishLab

tai interaktyvių audio, video užduočių portalas skirtas pedagogams ir besimokantiesiems, leidžiantis prisijungti bei atlikti užduotis patogiu laiku ir būdu. Ypatingai vertinga pagalba mokymo/si proceso dalyviams yra šios platformos automatinė atliktų užduočių patikra, rezultatų analizė, dalyvių tarpusavio susirašinėjimo galimybė virtualioje aplinkoje. Šios funkcijos netik užtikrina grįžtamąjį ryšį, bet ir padeda aktyviai lavinti besimokančiųjų autonomiškumo įgūdžius.

Pearson English Portal

tai plačios įvairovės nuotolinio mokymo/si aplinka kuri skatina besimokančiųjų įsitraukimą, sustiprina mokymo ir mokymosi procesą ir pagerina pasiekimų rezultatus.

Storyweaver

 knygų biblioteka anglų kalba, prancūzų. Nuotolinio mokslo laikotarpiu visos knygos prieinamos nemokamai.

Education-nation 99 math

 mokymui ir mokymuisi tapus nuotoliniu, Šiaurės šalys nemokamai pristato savo e-mokymosi sprendimus pasauliui. Pateiktoje aplinkoje sukaupta daugiau nei 40 nuotolinio mokymosi sprendimų iš Estijos, Suomijos, Danijos, Islandijos, Latvijos, Lietuvos, Norvegijos ir Švedijos, kuriais galima naudotis. Informacija nuolat papildoma.

My House of European History

 Mano Europos istorijos namai - tai unikalus, visus suburiantis projektas. Svetainėje rasite archyvą, talpinantį papasakotų istorijų įrašus ir rašytinius liudijimus apie svarbiausius Europos kūrimosi įvykius. Užduočių rinkiniai (3 pasakojimai, klausimai ir tekstas) gali būti skirti istorijos (pilietinio ugdymo) ir užsienio kalbų ar integruotam šių dalykų mokymui.

Teachmillions

 80 švietimo technologijų startuolių iš Lietuvos bei kitų Šiaurės Europos šalių susivienijo projektui „Teach Millions, kuriame nemokamai pasiūlė savo įrankius ir paslaugas moksleiviams, studentams, mokytojams, nevyriausybinėms organizacijoms ir valstybinėms institucijoms visos pandemijos metu.

Virtuali pamoka

 aplinkoje galima rasti tinkamą pamoką pagal klasę arba dalyką, o kiekvienas vartotojas, prisiregistravęs platformoje, gali susidėlioti savo mėgstamų pamokų sąrašą. Turinį prižiūri Vilniaus švietimo pažangos centras.

Imokytojai

 inovatyvių, išradingų ir iniciatyvių mokytojų bendruomenė. Šioje bendruomenėje mokytojai dalinasi savo jau išbandytomis inovatyviomis idėjomis, kaip praturtinti ugdymo procesą naujais IT įrankiais ir kaip kurti jaukią bei prasmingą aplinką klasėje bei mokykloje, puikiais metodais, išradinga veikla ir smagiais projektais.

Video paskaitos ir įrašai

Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) bendruomenės nariai dalinasi sukaupta patirtimi vykdant ugdymo procesą nuotoliniu būdu ir kviečia naudotis susistemintomis video paskaitomis ir įrašais. Sukaupta informacija naudinga tiek Lietuvos mokytojams, norintiems medžiagą įtraukti į pamokas, tiek mokiniams, besidomintiems konkrečia tema ir norintiems praplėsti savo akiratį.

Classdojo

Classcraft

klasės valdymo aplinkos.

Rodyti daugiau