DUK

Esu mokytojas. Kur Švietimo portale galėčiau rasti aktualios informacijos apie konkretaus mokomojo dalyko ugdymą?

Informaciją, suskirstytą pagal dalykus, galima rasti Švietimo portalo skyrelyje „Pagalba mokytojui“. Kiekvienas dalyko skyrelio apačioje nurodytas už skelbiamą turinį atsakingas asmuo ir jo el. paštas, todėl, kilus klausimų, galima kreiptis tiesiogiai.

Kur Švietimo portale galiu rasti metodinės medžiagos, naudingos organizuojant mokymo procesą?

Metodinė medžiaga, skirta mokytojui, kaupiama Švietimo portalo metodinės medžiagos saugykloje. Metodinė medžiaga gali būti randama paieškoje pagal pavadinimą, raktinį žodį ar datą. Metodinės medžiagos saugykloje mokytojai gali rasti pamokos veiklų aprašus, rekomendacijas užduočių sudarymui ar suformuluotas užduotis, įvairius leidinius.

Kur skelbiama informacija apie vadovėlių turinio vertinimą?

Informacija apie vadovėlių turinio vertinimą ir vertinamus vadovėlius skelbiama Švietimo portalo skyrelyje „Vadovėliai“ https://duomenys.ugdome.lt/?/veikla/vadovel/med=14/472

Kokie renginiai skelbiami Švietimo portalo Renginių kalendoriuje?

Kalendoriuje skelbiami Nacionalinės švietimo agentūros organizuojami renginiai ir pedagogams skirti renginiai iš Neformaliojo švietimo programų registro.

Kokia informacija skelbiama Švietimo portalo naujienose?

Švietimo portalo naujienose po atnaujinimo skelbiamos naujienos apie ugdymo turinį: bendrąsias ugdymo programas, vadovėlius, skaitmenines mokymo priemones, metodinę medžiagą, nuotolinį ir hibridinį mokymą(si).  

 

Kodėl nepavyksta registruotis Ugdymo turinio informacinėje sistemoje?

Ugdymo turinio informacinėje sistemoje esanti informacija ir turinys palaipsniui perkeliama į Švietimo portalą https://www.emokykla.lt/. Ugdymo turinio informacinėje sistemoje nauji vartotojai neberegistruojami. 

Kur kreiptis, jei noriu gauti „Microsoft Office 365“ licenciją?

„Microsoft“ licencijas teikia tiesiogiai mokykloms. Informaciją apie mokykloms teikiamas „Office 365“ licencijas rasite čia: https://www.nsa.smm.lt/pagalba/ 

Neveikia skaitmeninė mokymo priemonė, kuri naudoja „Adobe Flash“. Ką daryti?

Siūlome mokykloms apsvarstyti galimybes vietoje „Flash Player“ naudojančių mokymosi objektų NŠA skaitmeninėse priemonėse rinktis ir kitų teikėjų panašias ar naujesnes skaitmenines mokymo priemones. Jų sąrašą rasite čia.

Apie tolesnius agentūros žingsnius dėl skaitmeninių priemonių, naudojančių „Adobe Flash Player“ įskiepį, atnaujinimo informuosime papildomai. 

Ar vaizdo pamokų rengimas „vaizdo kambaryje“ (pvz. naudojant programas„Zoom“, „Discord“) nepažeidžia vaikų ir pedagogų asmens duomenų apsaugos teisių? Bendraujant yra matomas vaiko atvaizdas, jo privati aplinka (namai). Negalime būti tikri, kad tokia pamoka nėra stebima kitų asmenų ar yra įrašoma, o vėliau panaudojama prieš mokinius ar pedagogus.

Tinkamai pasirengus vaizdo konferencijos administratoriui (mokytojui, pagalbos specialistui ir pan.) galima maksimaliai apsaugoti dalyvius nuo netinkamo elgesio. Reikia pasirinkti aplinką pagal mokinių amžių, mokytojas turi tinkamai nustatyti privatumo ir saugumo nustatymus, teisingai suteikti vaizdo konferencijos dalyviams teises, tėvai ir mokytojai turi aptarti su mokiniais vaizdo konferencijos taisykles (ugdomas mokinių sąmoningumas). Atkreipiame dėmesį, kad Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR) nėra taikomas asmens duomenų tvarkymui, kai asmens duomenis tvarko fizinis asmuo, užsiimdamas išimtinai asmenine ar namų ūkio veikla. Mokytojas, atlikdamas mokytojo pareigas (kaip mokyklos darbuotojas), nėra duomenų valdytojas, bendraudamas pokalbių (vaizdo pokalbių) svetainėse, socialiniuose tinkluose, mokymuose, konferencijose, seminaruose nuotoliniu būdu. Pažymėtina, kad juridinis asmuo, teikiantis socialinio tinklo (pvz. „Facebook“, „Messenger“), pokalbių svetainės paslaugas (pvz. „Zoom“, „Discord“, „Viber“ ir pan.), atsako už interneto svetainės turinį ir jos privatumo politiką. Atkreiptinas dėmesys, kad tėvai veikia vaiko vardu, priima sprendimus dėl vaiko teisės į privatumą tinkamo įgyvendinimo, gina susijusias vaiko, kaip duomenų subjekto, teises bei duoda (arba atsisako duoti) sutikimą dėl vaiko asmens duomenų tvarkymo tais atvejais, kai toks tvarkymas atliekamas. Daugiau informacijos galima rasti čia.

Ar tikrinamas skelbiamų skaitmeninių priemonių, nuorodų turinys? Kur kreiptis, jei skelbiamas turinys yra netinkamas?

Jei skaitmeninėje mokymo priemonėje pateikiamas netinkamas turinys, specialistai informuoja projektą „Saugesnis internetas“, kur galima užpildyti anoniminę anketą ir pranešti apie pastebėtą žalingą turinį internete. Apie pastebėtą tokio pobūdžio turinį internete pranešti privalo kiekvienas Lietuvos Respublikos pilietis. Tai galima padaryti projekto  tinklapyje www.draugiskasinternetas.lt arba tiesiogiai svetainėje https://svarusinternetas.lt/  Teikėjas, norėdamas pasiūlyti skaitmeninę mokymo priemonę, patvirtina, kad siūlomos priemonės turinys neturi diskriminacinio pobūdžio informacijos, dalyko ir kalbos klaidų, reklaminės medžiagos, priemonė veikia tiek asmeniniuose kompiuteriuose, tiek mobiliuosiuose įrenginiuose. Tik peržiūrėtos priemonės perkeliamos į „Skaitmeninių mokymo priemonių“ skyrelį. Apie neveikiančią ar netinkamą priemonę prašome pranešti el. paštu smp.pagalba@nsa.smm.lt.

Kur rasti mokomosios vaizdo medžiagos pamokoms?

Skaitmeninių išteklių ir vaizdo medžiagos galima rasti švietimo portalo skiltyje „Skaitmeninės mokymo priemonės“.