Tinklalapio logotipas

Nuotolinis mokymas(is)

Kviečiame susipažinti su Nuotolinio mokymo(si) / Ugdymo(si) vadovu. Pateikiama skirtingais formatais:

 
Švietimo ir mokslo ministerijos ketvirtadieninis pasitarimas
2020 gruodžio 17 d.
Aprašas: pristatyti nuotolinio mokymo vadovo (nuotolinio mokymo) pokyčiai: infrastruktūros. naujos skaitmeninės mokymo priemonės, tiriamieji mokslo tyrimai...
Medžiaga

Paroda „Mokykla 2020“. Nuotolinio ugdymo vadovas
2020 m. lapkričio 20–21 d.
Aprašas: Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) mokiniams, mokytojams ir mokyklų vadovams parengė nuotolinio mokymo vadovą. Šia priemone siekta apibendrinti įvairias rekomendacijas ir metodinius siūlymus, kad mokyklos būtų pasirengusios galimiems naujiems COVID-19 protrūkiams, taip pat galėtų ateityje tinkamai diegti ir taikyti mišrųjį mokymą, naujus mokymo metodus. Su vadovu galite susipažinti ir atsisiųsti iš Švietimo portalo svetainės, skirtos nuotoliniam mokymu.
Rengėjas: NŠA„Litexpo"