Tinklalapio logotipas

GEROSIOS PATIRTYS

 

Lietuvių kalbos mokytojams

 

Nacionalinės švietimo agentūros organizuotos mokymo nuotoliniu būdu refleksijos „Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams“ medžiaga.

Susitikimo tikslas - pasidalinti nuotolinio ugdymo patirtimis, aptarti pasiekimus ir stiprinti mokytojų bendradarbiavimą.

Dalyvavo 112 dalyvių. (2020.04.07)

https://www.youtube.com/watch?v=yb4qMm-ctlI

Lietuvių kalba ir literatūra“ 

Konsultacijų pateiktis (2020.03.25) - parengė NSA atstovai. (pdf. formatu)

Interaktyvio svetainės 5-8 kl.

Interaktyvios svetainės 5-8 kl. aprašas - parengė NSA atstovai. (pdf. formatu)

Idėjos nuotolinės pamokoms

Idėjos nuotolinėms pamokoms - parengė NSA atstovai. (pdf. formatu)

Rodyti daugiau

Matematikos mokytojams

 

2020 kovo 26d. vykusių virtualių konsultacijų „Pasirengimas nuotoliniam mokymui“ medžiaga, skirta matematikos mokytojams.

Lektoriai: LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM), Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) atstovai ir kiti specialistai.

https://www.youtube.com/watch?v=Jq4ISaxfQYc&feature=youtu.be

 

Nacionalinės švietimo agentūros organizuotos mokymo nuotoliniu būdu refleksijos „Matematikos mokytojams“ medžiaga.

Susitikimo tikslas - pasidalinti nuotolinio ugdymo patirtimis, aptarti pasiekimus ir stiprinti mokytojų bendradarbiavimą.

Dalyvavo 77 dalyviai.

Susitikimas vyko 2020 balandžio 8 d.

https://www.youtube.com/watch?v=2tffS2cdb7U

Matematikos nuotolinio mokymo patirtis“ 

Konsultacijų pateiktis (2020.03.26)  - parengė matematikos mokytoja V. Raugalienė. (pdf. formatu)

Nuotolinis mokymas(is). Matematika

Pateiktis - parengė NŠA atstovė A.Zdanevičienė. (pdf. formatu)

Rodyti daugiau

 Užsienio kalbų mokytojams

Nuotolinio mokymo pavyzdžiai/ Moodle

https://www.youtube.com/watch?v=vvthncGMJi8

Užsienio kalbos: nuotolinis mokymas(is). Esminės nuostatos

Konsultacijos pateiktis (2020.03.26) - parengė NŠA atstovė D. Povilaitienė. (pdf. formatu)

Rodyti daugiau

Gamtos mokslų mokytojams

Nacionalinės švietimo agentūros organizuotos mokymo nuotoliniu būdu refleksijos „ Gamtamokslinio ugdymo mokytojams “ medžiaga.

Susitikimo tikslas - pasidalinti nuotolinio ugdymo patirtimis, aptarti pasiekimus ir stiprinti mokytojų bendradarbiavimą.

Dalyvavo 112 dalyvių.

Susitikimas vyko 2020 balandžio 8 d.

https://www.youtube.com/watch?v=FyusCIOH0-E

2020 kovo 26 d. vykusių virtualių konsultacijų „Pasirengimas nuotoliniam mokymui“ medžiaga gamtos mokslų mokytojams.

https://www.youtube.com/watch?v=QQiTim7hZDo&feature=youtu.be

Nuotolinio mokymo patirtis Kauno Jėzuitų gimnazijoje

Konsultacijų pateiktis (2020.03.26) - parengė fizikos mokytoja ekspertė R. Skorulskienė. (pdf. formatu)

Nuotolinis mokymas „Saulės“ privačioje gimnazijoje

Pateiktis - parengė fizikos mokytoja A. Kynienė. (pdf. formatu)

Rodyti daugiau

Socialinių mokslų mokytojams

2020 kovo 27 d. įvykusių virtualių konsultacijų „Pasirengimas nuotoliniam mokymui“ medžiaga Socialinių mokslų mokytojams.

Lektoriai NŠA atstovai.

https://www.youtube.com/watch?v=htFeJOyDqIc&feature=youtu.be

Nacionalinės švietimo agentūros organizuotos mokymo nuotoliniu būdu refleksijos „Geografijos mokytojams“ medžiaga.

Susitikimo tikslas - pasidalinti nuotolinio ugdymo patirtimis, aptarti pasiekimus ir stiprinti mokytojų bendradarbiavimą.

Dalyvavo 60 dalyvių.

Susitikimas vyko 2020 balandžio 9 d.

https://www.youtube.com/watch?v=pclm5KtMpdY

Mokytojų patirtis

Konsultacijų pateiktis (2020.03.27) - parengė NSA atstovai. (pdf. formatu)

Geografijos mokymas(sis) nuotoliniu būdu

Konsultacijų pateiktis (2020.03.27) - parengė NSA atstovai. (pdf. formatu)

Istorijos mokymas(sis) nuotoliniu būdu

Konsultacijų pateiktis (2020.03.27) - parengė NSA atstovai. (pdf. formatu)

Pilietinio ugdymo mokymas(sis) nuotoliniu būdu

Konsultacijų pateiktis (2020.03.27) - parengė NSA atstovai. (pdf. formatu)

Rodyti daugiau

Pradinių klasių mokytojams

2020 balandžio 2 d. įvykusių virtualių konsultacijų „Pasirengimas nuotoliniam mokymui“ medžiaga, skirta pradinio ugdymo pedagogams.

Lektoriai: LR Švietimo, mokslo ir sporto ministras A. Monkevičius ir kiti ministerijos bei Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) atstovai.

https://www.youtube.com/watch?v=7hw1LdkJHaM&feature=youtu.be

Švenčionių pradinės mokyklos patirtis

Konsultacijų pateiktis (2020.04.02) - parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rima Misiūnienė. (pdf formatu)

„X klasės savaitės planai“

„Y klasės savaitės planai“

„Q klasės savaitės planai“

„Savaitės planai“ - parengė dir. pav. ugdymui R. Misiūnienė. (pdf formatu)

Pavyzdys. Ketvirtoko dienos planas (mokantis nuotoliniu būdu)

Pavyzdys - parengė pradinių klasių mokytoja V. Subačienė. (pdf formatu)

Nuotolinis mokymas(is). Pradinis ugdymas

Konsultacijų pateiktis - parengė NŠA atstovė A. Zdanevičienė. (pdf formatu)
Rodyti daugiau

Dorinio ugdymo mokytojams

 

Nacionalinės švietimo agentūros organizuotos mokymo nuotoliniu būdu refleksijos „Dorinio ugdymo mokytojams“ medžiaga.

Susitikimo tikslas - pasidalinti nuotolinio ugdymo patirtimis, aptarti pasiekimus ir stiprinti mokytojų bendradarbiavimą.

Dalyvavo 101 dalyvis.

Renginio data: 2020.04.08

 

2020 m. balandžio 28 d. Nacionalinės švietimo agentūros (toliau NŠA) Kvalifikacijos tobulinimo skyrius organizavo vaizdo konferenciją-refleksiją „Dorinio ugdymo dalykų integracija nuotoliniame mokyme".

Refleksiją vedė NŠA metodininkai Vytautas Andrėkus ir Julija Sinicienė.Refleksijoje dalyvavo 92 dorinio ugdymo mokytojai.

https://www.youtube.com/watch?v=Dk_MBxViQhc

Nuotolinis dorinis ugdymas

 Konsultacijų pateiktis (2020.03.27) - parengė NŠA atstovė J. Sinicienė. (pdf formatu)

Dorinio ugdymo (tikyba) integracija nuotolinio mokymo laikotarpiu"

Mokymo nuotoliniu būdu refleksijos pateiktis (2020.04.28) - parengė Rasa Mardosaitė, Vilniaus krikščionių gimnazijos tikybos mokytoja. (pdf formatu)

Integruotos pamokos planavimas, praktiniai pavyzdžiai (katalikų tikyba literatūra)"

Praktiniai pavyzdžiai - parengė Danutė Kratukienė, Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos tikybos mokytoja. (pdf formatu)

III-IV klasių etikos nuotolinio mokymosi užduotys"

 Užduotys - parengė Meilė Platūkienė, Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos etikos mokytoja. (pdf formatu)

Rodyti daugiau

Fizinio ugdymo mokytojams

Nacionalinės švietimo agentūros organizuotos mokymo nuotoliniu būdu refleksijos „Fizinio ugdymo mokytojams“ medžiaga.

Susitikimo tikslas - pasidalinti nuotolinio ugdymo patirtimis, aptarti pasiekimus ir stiprinti mokytojų bendradarbiavimą.

Dalyvavo 133 dalyviai.

Renginio data: 2020.04.07

https://www.youtube.com/watch?v=H9HMDnxlJp0&t=175s

Fizinis ugdymas nuotoliniu

Konsultacijų pateiktis (2020.03.26) - parengė NŠA atstovas M. Briedis. (pdf formatu)

Rodyti daugiau

Informatikos mokytojams

2020 kovo 27 d. įvykusių virtualių konsultacijų „Pasirengimas nuotoliniam mokymui“ medžiaga informatikos mokytojams.

Lektorius: Povilas Leonavičius, Nacionalinės švietimo agentūros atstovas.

https://www.youtube.com/watch?v=8TdBJGM1l2g&feature=youtu.be

Nacionalinės švietimo agentūros organizuotos mokymo nuotoliniu būdu refleksijos „Informacinių technologijų mokytojams“ medžiaga.

Susitikimo tikslas - pasidalinti nuotolinio ugdymo patirtimis, aptarti pasiekimus ir stiprinti mokytojų bendradarbiavimą.

Dalyvavo 31 dalyvis.

Susitikimas vyko 2020 balandžio 9 d.

https://www.youtube.com/watch?v=3D0O8r8NP3w

Nuotolinis mokymas(is). Informatika

Konsultacijų pateiktis (2020.03.27) - parengė NŠA atstovas P. Leonavičius. (pdf formatu)

Skaitmeniniai mokyklos mokymosi įrankiai

Konsultacijų pateiktis - parengė informacinių technologijų vyresnioji mokytoja R. Mažeikienė. (pdf formatu)

Rodyti daugiau

Ikimokyklinio ugdymo mokytojams

2020 balandžio 2 d. įvykusių virtualių konsultacijų „Pasirengimas nuotoliniam mokymui“ medžiaga, skirta ikimokyklinio ugdymo pedagogams.

Lektoriai: LR Švietimo, mokslo ir sporto ministras A. Monkevičius ir kiti ministerijos bei Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) atstovai.

https://www.youtube.com/watch?v=oS-XRORf1A8&feature=youtu.be

Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro pagalba įstaigoms ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančioms nuotoliniu būdu

Konsultacijos pateiktis (2020.04.02) - parengė Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro direktorė R. Stirbienė. (pdf formatu)

Rodyti daugiau

Meninio ugdymo mokytojams

Nacionalinės švietimo agentūros organizuotos mokymo nuotoliniu būdu refleksijos „Meninio ugdymo (šokio, teatro) mokytojams“ medžiaga.

Susitikimo tikslas - pasidalinti nuotolinio ugdymo patirtimis, aptarti pasiekimus ir stiprinti mokytojų bendradarbiavimą.

Dalyvavo 60 dalyvių.

Susitikimas vyko 2020 balandžio 6 d.

https://www.youtube.com/watch?v=so-IH2y0xfk

Meninio ugdymo dalykai nuotoliniu būdu

Konsultacijų pateiktis (2020.03.25) - parengė NŠA atstovė Žydrė Jankevičienė.

Konsultacija dailės mokytojams

Mokymo nuotoliniu būdu refleksijos pateiktis (2020.04.06) - parengė NŠA atstovė Žydrė Jankevičienė.

Kaip vyksta ugdymas daile nuotoliniu būdu

Patirtis - parengė Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinės gimnazijos, dailės mokytojos Vilma Kaplanovskienė, Gintė Mažiulienė ir Irena Staknienė.

Rodyti daugiau

Švietimo pagalbos specialistams

Nacionalinės švietimo agentūros atstovų 2020 kovo 27 d. organizuotos virtualios konsultacijos-diskusijos „Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymo nuotoliniu būdu galimybės“ medžiaga, skirta Švietimo pagalbos specialistams.

Medžiaga tinkama nuotoliniam mokymui(si).

https://www.youtube.com/watch?v=QNs2QTfAbek&feature=youtu.be

2020 balandžio 3 d. įvykusios virtualios gerosios patirties sklaidos medžiaga.

Susitikimas vyko su specialiųjų mokyklų, daugiafunkcinių ir ugdymo centrų administracijų atstovais, švietimo pagalbos specialistais.

Organizatorius: Specialiosios pedagogikos skyrius.Lektoriai: Savo įžvalgomis pasidalino Vilniaus „Vilties“ specialiosios mokyklos-daugiafunkcinio centro ir Kauno Prano Daunio ugdymo centro atstovai.

https://www.youtube.com/watch?v=ATMA3avl7CI&feature=youtu.be

2020 balandžio 24 d. įvyko virtuali refleksija-internetinis seminaras, skirtas Specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinių būrelių pirmininkams ir Pedagoginių psichologinių tarnybų/Švietimo pagalbos tarnybų specialiesiems pedagogams ir logopedams.

Internetinio seminaro „Švietimo pagalbos užtikrinimas ir švietimui skirtų išteklių valdymo ir sisteminimo galimybės nuotolinio darbo metu“ metu darbo patirtimi ir įžvalgomis pasidalino 12 įvairių specialistų.

Virtualiame susitikime dalyvavo 198 dalyviai.

https://www.youtube.com/watch?v=pn3F6Mo-CDc

2020 balandžio 28 d. Nacionalinės švietimo agentūros Specialiosios pedagogikos skyriaus atstovų organizuotos konferencijos - refleksijos „Prioritetinės veiklos pasibaigus karantinui.

Nuotolinio darbo patirčių pritaikymas tolesnėje Pedagoginės psichologinės tarnybos veikloje" medžiaga.Susitikime, skirtame refleksijai ir darbų planavimui po karantino, dalyvavo Pedagoginių psichologinių tarnybų vadovai ir švietimo pagalbos specialistai, o patirtimis ir įžvalgomis dalijosi 7 pranešėjai.

Internetiniame susitikime dalyvavo 134 dalyviai.

https://www.youtube.com/watch?v=DwRgY7hIj-k&feature=youtu.be

Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo nuotoliniu būdu galimybės

Konsultacijų pateiktis (2020.03.27) - parengė NŠA atstovė A. Pavilovič-Jančis. (pdf formatu)

Mokytojų padėjėjų darbo organizavimo galimybės, dirbant su didelių SUP turinčiais mokiniais

Mokymo nuotoliniu būdu refleksijos pateiktis (2020.04.24) - parengė Kristina Stankutė-Matė, Klaipėdos Vitės progimnazijos specialioji pedagogė metodininkė. (pdf formatu)

Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos logopedų ir specialiųjų pedagogų veikla karantino laikotarpiu

Mokymo nuotoliniu būdu refleksijos pateiktis (2020.04.24)  - parengė Aušra Baublytė, Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos logopedė. (pdf formatu)

Nuotolinio ugdymo sėkmės ir tobulintinos sritys 

Mokymo nuotoliniu būdu refleksijos pateiktis (2020.04.24) - parengė Miglė Rovė, Šiaulių lopšelio - darželio "Saulutė" logopedė. (pdf formatu)

,,Bendradarbiavimo patirtis nuotolinio darbo metu

Mokymo nuotoliniu būdu refleksijos pateiktis (2020.04.24) - parengė Eglė Račienė, logopedė metodininkė, Kristina Stonytė - Bidvienė, vyresnioji logopedė, Daina Jucikaitė, specialioji pedagogė, logopedė metodininkė, Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyba. (pdf formatu)

Švietimo pagalbos teikimas nuotoliniu būdu: iššūkiai ir džiaugsmai

Mokymo nuotoliniu būdu refleksijos pateiktis (2020.04.24) - parengė Audronė Vadakojienė, Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos specialioji pedagogė, Joniškio švietimo centro PPT. (pdf formatu)

Nuotolinis ugdymas. Logopedo darbas su ikimokyklinio amžiaus vaikais

Mokymo nuotoliniu būdu refleksijos pateiktis (2020.04.24) - parengė Rima Daukantaitė Baltakienė, Vilniaus lopšelio-darželio „Rūta“ logopedė metodininkė. (pdf formatu)

Būdai, formos nuotoliniu būdu ugdant mokinius, turinčius įvairiapusių raidos sutrikimų 1 spec. klasėje“ 

Mokymo nuotoliniu būdu refleksijos pateiktis (2020.04.28) - parengė A. Kriščiūnienė, Panevėžio Beržų progimnazijos vyr. spec. pedagogė-logopedė, pradinių klasių mokytoja. (pdf formatu)

„Pedagoginės – psichologinės tarnybos specialiojo pedagogo funkcijų tęstinumas nuotoliniu būdu“

Mokymo nuotoliniu būdu refleksijos pateiktis (2020.04.28) - parengė D. Balčiūnienė. (pdf formatu)

„Mokinių, turinčių nežymų intelekto sutrikimą, nuotolinis mokymas(is)“

Mokymo nuotoliniu būdu refleksijos pateiktis (2020.04.28)- parengė D. Trinkūnienė, Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo centras. (pdf formatu)

„Specialiojo pedagogo darbas jaunimo klasėse. Emocinio ryšio palaikymas“ 

Mokymo nuotoliniu būdu refleksijos pateiktis (2020.04.28) - parengė specialioji pedagogė E. Petrauskė, Panevėžio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras. (pdf formatu)

„Komandinis darbas, ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus, nuotoliniu būdu“ 

Mokymo nuotoliniu būdu refleksijos pateiktis (2020.04.28) - parengė vyr. mokytoja, logopedė, spec. pedagogė M. Medeckienė. (pdf formatu)

„Nuotolinio ugdymo iššūkiai, džiaugsmai ir patirtys“

Mokymo nuotoliniu būdu refleksijos pateiktis (2020.04.28) - parengė M. Vaicekauskienė, Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja, spec. pedagogė. (pdf formatu)

„Nuotolinio ugdymo iššūkiai ir galimybės lavinamojoje klasėje“

Mokymo nuotoliniu būdu refleksijos pateiktis (2020.04.28) - parengė R. Asminavičienė, Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo centras, lavinamosios klasės mokytoja. (pdf formatu)

Darbas su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais nuotoliniu būdu" 

Mokymo nuotoliniu būdu refleksijos pateiktis (2020.04.28) - parengė E. Geštautienė, Panevėžio "Vyturio" progimnazijos specialioji pedagogė - logopedė. (pdf formatu)

Rodyti daugiau

Technologijų mokytojams

Nacionalinės švietimo agentūros organizuotos mokymo nuotoliniu būdu refleksijos „Technologijų (tekstilės, mitybos) mokytojams“ medžiaga.

Susitikimo tikslas - pasidalinti nuotolinio ugdymo patirtimis, aptarti pasiekimus ir stiprinti mokytojų bendradarbiavimą.

Dalyvavo 48 dalyviai.

Susitikimas vyko 2020 balandžio 6 d.

https://www.youtube.com/watch?v=t37AcBVp290&t=1397s

Nacionalinės švietimo agentūros organizuotos mokymo nuotoliniu būdu refleksijos „Technologijų mokytojams (Konstrukcinės medžiagos, elektronika)“ medžiaga.

Susitikimo tikslas - pasidalinti nuotolinio ugdymo patirtimis, aptarti pasiekimus ir stiprinti mokytojų bendradarbiavimą.

Dalyvavo 50 dalyvių.

Susitikimas vyko 2020 balandžio 7 d.

https://www.youtube.com/watch?v=oPiDtnB-SG4&t=254s

Nuotolinis technologinis ugdymas

Konsultacijų pateiktis (2020.03.25) - parengė NŠA atstovė E. Vaivadienė. (pdf formatu)

Elektronikos mokymas/įrankiai

Konsultacijų pateiktis (2020.03.25) - parengė M. Narvilas, menų ir technologijų mokytojas. (pdf formatu)

Šventinio vainiko karkasas. Pristatymas

Šventinio vainiko karkasas. Kortelė

Mokymo nuotoliniu būdu refleksijos (2020.04.29) pateiktys - parengė R. Daužvardis, Šiaulių „Romuvos“ gimnazija. (pdf formatu)

Nuotolinis mokymas(is). Technologijos - mityba, tekstilė

Mokymo nuotoliniu būdu refleksijos (2020.04.29) pateiktis- parengė I. Hokušienė, Šeduvos gimnazija. (pdf formatu)

Nuotraukos nuotolinei konsultacijai

Mokymo nuotoliniu būdu refleksijos (2020.04.29) nuotraukos - parengė A. Kvietkauskas, Ukmergės „Šilo“ progimnazija. (pdf formatu)

Marginimas

Mokymo nuotoliniu būdu refleksijos (2020.04.29) pateiktis - parengė V. Gailiūnienė, Vilniaus Žirmūnų gimnazija. (pdf formatu)

Nuotolinis ugdymas. Nauja patirtis

Mokymo nuotoliniu būdu refleksijos (2020.04.29) pateiktis - parengė A. Ronkus, Klaipėdos „Versmės“ progimnazija. (pdf formatu)

Rodyti daugiau

Tautinių mažumų kalbų mokytojams

Nacionalinės švietimo agentūros organizuotos mokymo nuotoliniu būdu refleksijos „Tautinių mažumų gimtosios kalbos (lenkų k.) mokytojams“ medžiaga.

Susitikimo tikslas - pasidalinti nuotolinio ugdymo patirtimis, aptarti pasiekimus ir stiprinti mokytojų bendradarbiavimą.

Dalyvavo 39 dalyviai.

Susitikimas vyko 2020 balandžio 8 d.

https://www.youtube.com/watch?v=8XnIne3Mloc

Tautinių mažumų gimtųjų kalbų (baltarusių, rusų) mokytojams

Konsultacijos (2020.03.25) pateiktis - parengė NŠA atstovė D. Szejnicka. (pdf formatu)

Rodyti daugiau