Tinklalapio logotipas

Projekto „Media Lab for Bridging Cross-Border Gaps“ gerosios patirties sklaida

Organizatorius: Nacionalinė švietimo agentūra - projekto „Media Lab“ vykdytojas.

Data: 2020-06-30

Renginio rūšis: vaizdo konferencija.

 

Konferencijoje dalyvavo švietimo politikos formuotojai, mokytojai ir medijų raštingumo tematika susidomėję specialistai, dirbantys jaunimo švietimo srityje. 

Tarptautinės konferencijos tikslas – pristatyti projekto „Media Lab“ metu sukurtą metodinę medžiagą, skirtą medijų raštingumui plėtoti.

Projekto „Media Lab“ organizuotame tarptautiniame renginyje dalyvavo projekto partnerių atstovaujamų šalių – Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, Kipro, Graikijos ir Šiaurės Makedonijos – universitetų mokslininkai ir žurnalistai, pedagogai.

Jie pasidalijo patirtimi medijų edukacijos srityje, kuri tampa ypač aktuali nuotolinio mokymo(si) kontekste. „Erasmus+“ projektas „Media Lab“ yra Europos Sąjungos finansuojamas projektas, kurio tikslas – padėti sukurti inovatyvius medijų raštingumo ugdymo įrankius, atrasti priemones ir būdus jaunimo medijų raštingumo lygiui kelti.

Projektą koordinuoja Nacionalinė švietimo agentūra.

https://www.youtube.com/watch?v=iCdN_gOPbG8

Rodyti daugiau

„Mokyklų atradimai reaguojant į COVID-19 iššūkį“

Organizatorius: LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kartu su Nacionalinės švietimo agentūros atstovais.

Data: 2020-06-17

Renginio rūšis: vaizdo konferencija - refleksija.

10-oje vaizdo konferencijoje, skirtoje mokyklos direktorių pavaduotojams, buvo kalbama apie tai, kas svarbu švietime šiandien (aptarti EBPO tyrimo rezultatai), ieškota geros mokyklos aspektų raiškos organizuojant ugdymą karantino laikotarpiu.

Mokyklų direktorių pavaduotojai panelinėje diskusijoje dalinosi įžvalgomis, kokią gerąją patirtį iš vykusių vaizdo konferencijų pavyko pritaikyti ugdymo procese, o švietimo ekspertai apibendrino mokyklų atradimus reaguojant į COVID-19 iššūkį. NŠA ir ŠMSM atstovai dalijosi įžvalgomis, susitarimais ateičiai.

Vaizdo konferencijoje, kuri transliuota ŠMSM „YouTube“ kanalu, dalyvavo 190 asmenų.

https://www.youtube.com/watch?v=oiFDMs2nRfA&feature=youtu.be

EBPO tyrimo ataskaita EN kalba

- susitikime naudota pateiktis (pptx formatu).

Rodyti daugiau

„Projektas TIWI – tyrinėjimu grįsto mokymosi patirtis integruojant programavimą“

Organizatorius: Nacionalinės švietimo agentūros atstovai.

Data: 2020-06-16

Renginio rūšis: vaizdo konferencija.

 

Vaizdo konferencijos tikslas – pristatyti TIWI projekto patirtį ir aptarti mokymosi tyrinėjant aplinkų (angl. ILS, Inquiry Learning Space) panaudojimo galimybes mokant(is) nuotoliniu būdu.

Gerosios patirties sklaidos renginyje mokymosi tyrinėjant (inquiry) esmę pristatė ir jo galimybės mokant(is) nuotoliniu būdu aptarė Deusto (Ispanija) universiteto mokslininkė, patirtimi dalinosi Lietuvos TIWI projekto Focus mokytojai, konkurso laimėtojai, kalbėjo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir NŠA atstovai.

Vaizdo konferencijoje dalyvavo mokyklų direktorių pavaduotojai, pradinio ugdymo, STEM (gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos) dalykų ir IT mokytojai, 136 asmenys.

https://www.youtube.com/watch?v=yJcKLFhNGSM

TIWI projektas Lietuvoje nuotolinio mokymo(si) kontekste: rezultatai ir galimybės 

Susitikime naudotą pateiktį – parengė dr. Natalija Ignatova, NŠA metodininkė, projekto TIWI vadovė (pdf formatu).

Mokymosi tyrinėjant (inquiry) esmė ir jo galimybės mokant(is) nuotoliniu būdu“ 

Susitikime naudotą pateiktį – parengė dr. Olga Dziabenko, Deusto universiteto (Ispanija) tyrėja ir projektų vadybininkė (pdf formatu).

Mokymosi tyrinėjant aplinkos „Fizika kelyje“ pristatymas. Graasp ir Golabz aplinkų pristatymas

Susitikime naudotą pateiktį – parengė Rigonda Skorulskienė, Kauno jėzuitų gimnazijos fizikos mokytoja ekspertė, TIWI projekto Focus mokytoja (pdf formatu).

Rodyti daugiau

 „Kaip sėkmingai pasiruošti 2020–2021 mokslo metams?“

Organizatorius: LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kartu su Nacionalinės švietimo agentūros atstovais.

Data: 2020-06-10

Renginio rūšis: vaizdo konferencija - refleksija.

 

Susitikimas buvo skirtas mokyklos direktorių pavaduotojams.

Vaizdo konferencijoje aptarti klausimai: patirtys iki nuotolinio ir mokant nuotoliniu būdu: idėjos kitiems mokslo metams, duomenys reikalingi ugdymo procesui tobulinti, kaip atsižvelgti į mokinių poreikių įvairovę, kaip stiprinti mokėjimą mokytis.

Vaizdo konferencijoje, kuri transliuota ir ŠMSM „YouTube“ kanalu, dalyvavo 250 dalyvių.

https://www.youtube.com/watch?v=xIv_BhesthM&feature=youtu.be

Rodyti daugiau

Vaizdo konferencija-refleksija „Kaip organizuojame ugdymo procesą birželio mėnesį?“

Organizatorius: LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kartu su Nacionalinės švietimo agentūros atstovais.

Data: 2020-06-03

Renginio rūšis: vaizdo konferencija - refleksija.

 

 

Susitikimas buvo skirtas mokyklos direktorių pavaduotojams.

Vaizdo konferencijoje aptarti klausimai: ugdymo veiklų įvairovė, kaita ir mokinio motyvacija baigiantis ugdymo procesui.

Vaizdo konferencijoje, kuri buvo buvo transliuota ir ŠMSM „YouTube“ kanalu, dalyvavo 190 dalyvių.

https://www.youtube.com/watch?v=Cw4PTaDFB2k 

Rodyti daugiau

„Projektinės veiklos organizavimas mokantis nuotoliniu būdu“

Organizatorius: LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kartu su Nacionalinės švietimo agentūros atstovais.

Data: 2020-05-27

Renginio rūšis: vaizdo konferencija - refleksija.

Susitikimas buvo skirtas mokyklos direktorių pavaduotojams.

Vaizdo konferencijoje aptarti klausimai: projektinės veiklos organizavimo ypatumai nuotolinio ugdymo(si) procese ir šios veiklos vertinimo kriterijai.

Vaizdo konferencijoje dalyvavo 180 dalyvių, ji buvo transliuota ir ŠMSM „YouTube“ kanalu.

https://www.youtube.com/watch?v=8PYTezocsgs&feature=youtu.be

„Projektinės veiklos organizavimas mokantis nuotoliniu būdu Susitikime naudotą pateiktį - parengė Tauragės Žalgirių gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui L. Trijonienė, E. Butkienė, mokinių projektinės veiklos koordinatorė, anglų k. mokytoja ekspertė J. Pukelienė ir rusų kalbos mokytoja metodininkė Rita Krasauskienė.
Rodyti daugiau

„Refleksija mokantis nuotoliniu būdu: iššūkiai ir galimybės“ 

Organizatorius: LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kartu su Nacionalinės švietimo agentūros atstovais, VŠĮ „Mokyklų tobulinimo centru“ ir programa „Renkuosi mokytis“.

Data: 2020-05-20

Renginio rūšis: vaizdo konferencija.

Susitikimas buvo skirtas mokyklos direktorių pavaduotojams.

Vaizdo konferencijoje aptarti klausimai: refleksijos reikšmė ir svarba nuotolinio ugdymo(si) procese, kaip panaudoti refleksiją kokybiškam grįžtamajam ryšiui ir kryptingam mokinių ugdymui, kaip ir kokius pokyčius mokykloje sukuria reflektuojantys mokytojai.

Vaizdo konferencijoje dalyvavo 290 dalyvių, ji buvo transliuota ir ŠMSM „YouTube“ kanalu.

https://www.youtube.com/watch?v=gR4e3hU3Szo&feature=youtu.be

Rodyti daugiau

„Ugdymo organizavimo klausimai grįžtant dirbti įprastu būdu“

Organizatorius: LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kartu su Ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų asociacija.

Data: 2020-05-15

Renginio rūšis: vaizdo konferencija.

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų asociacijos organizuotoje vaizdo konferencijoje aptariami aktualiausi ikimokyklinio ir priešmokyklinio, grįžtant dirbti įprastu būdu, ugdymo organizavimo klausimai.

https://www.youtube.com/watch?v=T_87oNF2UXQ

Rodyti daugiau

„Patyriminis ugdymas mokantis nuotoliniu būdu“

Organizatorius: LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kartu su Nacionaline švietimo agentūros atstovais.

Data: 2020-05-13

Renginio rūšis: vaizdo konferencija.

Susitikimas buvo skirtas mokyklos direktorių pavaduotojams.

Vaizdo konferencijoje aptarti klausimai: patyriminio ugdymo poreikis mokiniui mokantis nuotoliniu būdu, kaip organizuojamas patyriminis ugdymas ir kokie pagrindiniai kriterijai formuluojami įsivertinant patyriminio ugdymo veiksmingumą.

Vaizdo konferencijoje, kuri buvo transliuota ir ŠMSM „YouTube“ kanalu, dalyvavo 330 dalyvių.

https://www.youtube.com/watch?v=C1MxZf6XH6I

Patyriminio ugdymo veikla Klaipėdos Simono Dacho progimnazijoje

Susitikime naudotą pateiktį - parengė direktoriaus pavaduotojos ugdymui Reda Bardauskienė ir Vaida Žilinskienė (pdf formatu).

Rodyti daugiau

„Mokymosi pagalba mokiniui mokantis nuotoliniu būdu“

Organizatorius: LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kartu su Nacionaline švietimo agentūros atstovais.

Data: 2020-05-06

Renginio rūšis: vaizdo konferencija.

 

Susitikimas buvo skirtas mokyklos direktorių pavaduotojams.

Vaizdo konferencijoje aptarti klausimai: mokymosi pagalbos poreikis mokiniui mokantis nuotoliniu būdu, kaip organizuojamas mokymosi pagalbos teikimas mokiniui, kokie sprendimai reikalingi savivaldybės ir nacionaliniu lygmeniu.

Vaizdo konferencijoje, kuri buvo transliuota ir ŠMSM „Youtube“ kanalu, dalyvavo 350 dalyvių.

https://www.youtube.com/watch?v=9lZJL06-u6o

Rodyti daugiau

„Mokyklos kuriamas ir įgyvendinamas ugdymo turinys nuotoliniame mokyme: kokie trikdžiai kyla ir kaip juos sprendžiame?“

Organizatorius: LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kartu su Nacionaline švietimo agentūros atstovais.

Data: 2020-04-29

Renginio rūšis: vaizdo konferencija.

 

Susitikimas buvo skirtas mokyklos direktorių pavaduotojams.

Vaizdo konferencijoje aptarti klausimai: ugdymo organizavimo trikdžiai organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu ir kaip jie sprendžiami mokykloje; kokios mokyklos rekomendacijos mokytojams peržiūrint ir atsirenkant ugdymo turinį; kokie mokyklos pasiūlymai mokytojui diferencijuojant ir personalizuojant ugdymo turinį; kokie sprendimai reikalingi savivaldybės ir nacionaliniu lygmeniu.

Vaizdo konferencijoje dalyvavo 278 dalyviai.

https://www.youtube.com/watch?v=cBANpVa1bok

Rodyti daugiau

„Kaip užtikrinti kokybišką grįžtamąjį ryšį mokant nuotoliniu būdu?”

Organizatorius: LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kartu su Nacionaline švietimo agentūros atstovais.

Data: 2020-04-22

Renginio rūšis: vaizdo konferencija.

Vaizdo konferencija, kurioje dalyvavo bendrojo ugdymo mokyklų direktorių pavaduotojai. 

Organizuotos konferencijos tikslas – pasidalinti nuotolinio ugdymo organizavimo patirtimis, sprendžiant iššūkius, susijusius su grįžtamojo ryšio užtikrinimu.

https://www.youtube.com/watch?v=-kUtofRXKhk

 

Rodyti daugiau

„Kaip suvaldyti mokymosi krūvius“

Organizatorius: LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kartu su Nacionalinės švietimo agentūros Mokyklų veiklos įsivertinimo ir tobulinimo skyriumi.

Data: 2020-04-15

Renginio rūšis: vaizdo konferencija.

 

Vaizdo konferencijos tikslas – pasidalinti nuotolinio ugdymo organizavimo patirtimis sprendžiant iššūkius, susijusius su mokinių mokymosi krūviais.

Savo konkrečia praktine patirtimi dalijosi keturių mokyklų direktoriai ir direktorių pavaduotojai, mokinių tėvai.

Vaizdo konferencijoje dalyvavo 460 dalyviai - mokyklų direktorių pavaduotojai, atsakingi už ugdymo organizavimą.

 https://www.youtube.com/watch?v=ETI69Wh2DvM

Rodyti daugiau

„PPT darbas nuotoliniu būdu: vertingos patirtys, galimybės, iššūkiai”

Organizatorius: NŠA Specialiosios pedagogikos skyrius.

Data: 2020-04-10

Renginio rūšis: vaizdo konferencija.

Virtuali konferencija buvo skirta Pedagoginių psichologinių tarnybų ir Švietimo pagalbos tarnybų vadovams, specialistams.

Įžvalgomis dalinosi: Roman Juchnevič, Vilniaus rajono PPT direktorius „Šiuolaikinių technologijų, padedančių valdyti stresą ir nuotolinio ugdymo platformos, skirtos didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymui pristatymas“; Jolita Narkevič, Klaipėdos rajono PPT direktorė „Pagalba SUP turinčių vaikų pedagogams ir gebėjimų vertinimas po karantino“; Silvija Peštenienė, l.e. Alytaus miesto PPT direktoriaus pareigas „Radijo stoties FM99 ir Alytaus miesto PPT iniciatyvos-bendro projekto - radijo laidos "Vaiko pasaulis suaugusiųjų pasaulyje" pristatymas“; Dalius Balčiūnas, Kauno rajono švietimo centro PPT direktorės pavaduotojas ,,Kauno rajono švietimo centro pedagoginės psichologinės tarnybos darbas nuotoliniu būdu“; Neringa Grybienė, Anykščių švietimo pagalbos tarnybos psichologė ,,Psichologo konsultacijos nuotoliniu būdu”.

https://www.youtube.com/watch?v=OU079eXcF8M

PPT darbas nuotoliniu būdu: vertingos patirtys, galimybės, iššūkiai

Susitikime naudotą pateiktį - parengė Asta Lauciuvienė, NŠA Specialiosios pedagogikos skyriaus specialioji pedagogė (pdf formatu).

Rodyti daugiau

Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo nuotoliniu būdu galimybės ir iššūkiai“

Organizatorius: Nacionalinė švietimo agentūra.

Data: 2020-04-03

Renginio rūšis: vaizdo konferencija.

 

Susitikimas vyko su specialiųjų mokyklų, daugiafunkcių ir ugdymo centrų administracijų atstovais, švietimo pagalbos specialistais. Vilniaus „Vilties“ specialiosios mokyklos-daugiafunkcio centro ir Kauno Prano Daunio ugdymo centro atstovai.

https://www.youtube.com/watch?v=ATMA3avl7CI&feature=youtu.be

Rodyti daugiau

„Švietimo centrų ir Švietimo pagalbos tarnybų vaizdo konferencija“

Organizatorius: Nacionalinė švietimo agentūra.

Data: 2020-04-03

Renginio rūšis: vaizdo konferencija.

Švietimo centrų ir Švietimo pagalbos tarnybų atstovai vaizdo susitikime dalijasi patirtimi, kaip centrai atranda naujas galimybes teikti pagalbą mokykloms, mokytojams, švietimo pagalbos specialistams ir mokinių. LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Švietimo centrų ir Švietimo pagalbos tarnybų atstovai.

https://www.youtube.com/watch?v=4XD436tIgZk&feature=youtu.be

Rodyti daugiau