2019 metų užsienio kalbos (prancūzų) ir užsienio kalbos (vokiečių) valstybiniai brandos egzaminai vyks birželio 6 dieną

Grįžti

2019 metų užsienio kalbos (prancūzų) ir užsienio kalbos (vokiečių) valstybiniai brandos egzaminai vyks birželio 6 dieną
event 2019-06-04 domain Nacionalinis egzaminų centras label_outline Aktualijos

2019 metų užsienio kalbos (prancūzų) ir užsienio kalbos (vokiečių) valstybiniai brandos egzaminai vyks birželio 6 dieną

Birželio 6 dieną vyks užsienio kalbos (prancūzų) ir užsienio kalbos (vokiečių) valstybinių  brandos egzaminų klausymo, skaitymo, rašymo dalys. Abu egzaminai vyks tą pačią dieną, nes 2019 metais registruotų kandidatų, pasirinkusių laikyti ir užsienio kalbos (prancūzų), ir užsienio kalbos (vokiečių) brandos egzaminus, nėra.

Užsienio kalbos (prancūzų) valstybinį brandos egzaminą užsiregistravo laikyti 46 kandidatai. Užsienio kalbos (vokiečių) valstybinį brandos egzaminą pasirinko laikyti 164 kandidatai.

Abiejų egzaminų užduotys parengtos pagal 2014 metais patvirtintą Egzamino programą.

2019 metų užsienio kalbos (prancūzų) ir užsienio kalbos (vokiečių) valstybinių brandos egzaminų užduotys parengtos pagal vienodą užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) valstybinių brandos egzaminų užduočių techninę specifikaciją, kurioje apibrėžta, kiek kiekvienoje egzamino užduoties dalyje bus atvirojo ir uždarojo tipo užduočių, kiek už kiekvieną užduotį galima bus gauti taškų, kokius mokinių gebėjimus tikrina konkrečios užduotys. Užduočių techninė specifikacija viešai paskelbta 2019 metų sausio mėnesį Nacionalinio egzaminų centro svetainėje.

Siūlome su užsienio kalbos (prancūzų) ir užsienio kalbos (vokiečių) valstybinių brandos egzaminų  klausymo, skaitymo, rašymo dalių vykdymo reikalavimais, parengtais pagal 2019 metų brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą, susipažinti iš anksto. Juos dalyko brandos egzamino vykdymo dieną egzaminui prasidedant kandidatams primins ir egzamino vykdytojai.