2020 metų geografijos olimpiada 6–12 klasėms „Mano gaublys” (VYKSTA REGISTRACIJA)

Grįžti

2020 metų geografijos olimpiada 6–12 klasėms „Mano gaublys” (VYKSTA REGISTRACIJA)
event 2020-02-05 domain Lietuvos geografijos mokytojų asociacija label_outline Projektai ir konkursai

2020 metų geografijos olimpiada 6–12 klasėms „Mano gaublys” (VYKSTA REGISTRACIJA)

 

LGMA informuoja, kad pradedama registracija į IX geografijos olimpiadą MANO GAUBLYS. 2020 metų olimpiadoje kviečiami dalyvauti 6–8 bei 9–12 klasių geografijos mokomuoju dalyku besidomintys moksleiviai. Olimpiada 6-8 klasėms įvyks kovo 4 d., o 9-12 klasėms – kovo 5 d.

Olimpiados „Mano gaublys” 6–12 klasėms taisyklės

Renginio tikslas

 1. Skatinti mokinių domėjimąsi geografija ir jos populiarinimą Pagrindinėje ir Vidurinėje bendrojo lavinimo mokyklose.
 2. Sudaryti galimybes visiems 6–12 klasių mokiniams varžytis konkrečios mokyklos, kelių mokyklų, rajono, miesto, regiono mastu.
 3. Sudaryti galimybes atsirinkti stipriausius mokinius, galinčius dalyvauti kituose geografijos konkursuose ir olimpiadose.
 4. Padėti mokytojams greitai ir efektyviai surengti geografijos olimpiadą 6–12 klasių mokiniams. Tuo tikslu LGMA parengia užduotis, žemėlapius, kartoschemas, kitas iliustracijas, galutinį užduočių maketą, vertinimo lentelę.

Renginio dalyviai

 1. Olimpiadoje dalyvauja visi norintys 6, 7, 8, 9, 10, 11 ir 12 klasių mokiniai. Dalyviai rungiasi savo klasės kategorijose. Mokinių atranką į olimpiadą organizuoja geografijos mokytojai.
 2. Geografijos mokytojui arba bendruomenei nutarus, gali būti nustatomas dalyvių skaičius.
 3. Renginys gali būti organizuojamas vienoje mokykloje, rungtis gali kelios mokyklos, konkretaus miesto/rajono mokyklos ar tam tikros savivaldybės visų mokyklų atstovai.

Registracija

Registruojantis prašome užpildyti šią nuorodą:

https://forms.gle/AUqsVaTgT5sSf1pM9

Paraiškoje nurodoma, kur vyks renginys, kas už jį atsakingas, kontaktiniai duomenys ir tikslus elektroninio pašto adresas, kuriuo olimpiados dieną 8.00–9.00 bus persiųstos pilnai paruoštos užduotys Power point formatu.

Visi besiregistruojantys kelių dienų bėgyje po registracijos turi gauti patvirtinimą apie sėkmingą registraciją ir mokinių rezultatų suvedimo šabloną.

Vykdymas

Visi užsiregistravusieji užduotis gaus tik Multimedia power point formatu.

 1. Organizatorių ir mokytojų patogumui šiais metais 6-8 ir 9-12 klasių užduotys bus pateiktos Multimedia demonstravimui skirtu formatu. Todėl olimpiados organizatoriai gali užduotis rodyti mokiniams ekrane, o mokiniai atsakymus žymi specialiai parengtuose atsakymų lapuose (jie bus išsiųsti kartu su užduotimis). Labai svarbu: net tuo atveju, jeigu bus pasirenkamas šis – popierių ir dažus taupantis – variantas, kai užduotys rodomos ekrane, būtina kiekvienam dalyviui atspausdinti paskutinį – žemėlapio užduočių lapą, kuriame reikės atlikti praktines užduotis.
 2. Užduotis mokiniams galima pateikti tradiciškai – atspausdinus. Prašome į tai atkreipti dėmesį ir tam iš anksto pasiruošti.
 3. Rekomenduojama olimpiados vykdymo trukmė – 1 valanda.
 4. Visi dalyviai privalo turėti skaičiuotuvus, matlankius.

Vertinimas

Užduotys sudaromos ir atsakymų lapas parengiamas taip, kad vieno mokinio darbui patikrinti pakaktų 2 min.

Apdovanojimas ir rezultatai

LGMA prašo pasibaigus renginiui atsiųsti rezultatų protokolą, kuriame turėtų būti nurodytos visų dalyvių pavardės, vardai, mokykla, mokytojo vardas ir pavardė, surinkti mokinio taškai. Rezultatų protokolas turi būti suvestas į excel formato lentelę, kurios šablonas organizatoriams bus išsiųstas kartu su registracijos patvirtinimu.

 1. Jeigu LGMA negauna rezultatų protokolo, tačiau pagal registraciją žinoma, kad tam tikroje vietoje toks renginys vyko ar turėjo vykti, kitais metais užduotys nesiunčiamos.
 2. Gavus visų dalyvių protokolus, LGMA parengia Padėkos rašto šabloną ir patalpina jį nurodytu adresu. Mokytojai šį standartinės formos šiam renginiui paruoštą šabloną naudoja nugalėtojams apdovanoti.
 3. Prizinių ir apdovanojamų vietų skaičių nustato kiekvieno konkretaus renginio organizatoriai.

Organizacinis olimpiados „Mano gaublys 2020″ komitetas