23-osios Lietuvos mokinių filosofijos olimpiados I turo užduotys 2020 m.

Grįžti

23-osios Lietuvos mokinių filosofijos olimpiados I turo užduotys 2020 m.
event 2019-10-16 domain Lietuvos Filosofijos Mokytojų Asociacija label_outline Projektai ir konkursai

23-osios Lietuvos mokinių filosofijos olimpiados I turo užduotys 2020 m.

I olimpiados turą sudaro 3 užduotys:

 1. Parašyti filosofinę esė
 2. Atlikti užduotį
 3. Atsakyti į klausimus

 

 1. Pasirinkę vieną iš pateiktų temų, parašykite filosofinę esė

Pirma tema

Išstudijuokite ir apmąstykite I skyrių  „Kas yra žmogus” iš vadovėlio Sodeika T. Baranova J. Filosofija XI-XII kl. V.:Tyto alba, 2002, p. 33-133

Tada parašykite esė tema:

„Štai šitaip einu per pampą ir jaučiu, kad šioje gamtoje esu svetimšalis, aš savo žmogišku pavidalu …svetimas. Kitoks, o tai kelia man nerimą. Kitos rūšies padaras”.

Vitoldas Gombrovičius (Gombrowicz) Dienoraščiai

Žr.:Sodeika T. Baranova J. Filosofija XI-XII kl. V.:Tyto alba, 2004, p. 71.

Antra tema

Išstudijuokite ir apmąstykite skyrius: „Pavydas ir neapykanta”, „Išmintis”, „Atlaidumas”, „Pareiga” iš vadovėlio Baranova J. Filosofinė etika: aš ir tu. Vadovėlis X-XI kl.– V.:Alma littera, 2004.

Tada parašykite esė tema:

“ Kaip tik Sokratas apie išmintį nenorėjo nė girdėti”

Hermanas Hėse (Hesse). Paslaptys 

 Esė vertinimo kriterijai:

1)   Problemos supratimas – vertinama kaip moksleivis suprato filosofinę problemą, ar jis jos nepakeitė sau įdomia problema,

2) Kompetencija – kaip rašinyje atsispindi originalių filosofijos tekstų skaitymo patirtis. Tikrinama moksleivio filosofinė erudicija.         

3) Loginis nuoseklumas – tikrinama, ar moksleivis, išsikėlęs sau problemą, sugeba nuosekliai logiškai ją išnagrinėti.

4) Originalumas – tikrinamas mąstymo savarankiškumas – ar darbas nėra vien kitų autorių minčių konspektas ar banalių, nusistovėjusių mąstymo štampų pakartojimas 

 1. Atlikite vadovėlyje esančią užduotį

Atlikite užduotį suradę ją Ritos Šerpytytės vadovėlyje Religija ir filosofija. Vadovėlis XI klasei – V.:Tyto alba, 2003.

Puslapyje 220 rasite klausimus IV.I.8. Michailas Bulgakovas. Septintas Dievo buvimo įrodymas. O puslapiuose 275-281 rasite ištrauką. Perskaitykitye ištrauką ir atsakykite į p.220 nurodytus klausimus.

 

III.           Atsakykite į klausimus:

Knygoje Baranova J. Etika: filosofija kaip praktika. – V.:Tyto alba, 2002 perskaitykite skyrius „Egzistencinė etika“ bei „Savikūros etika: Friedrichas Nietzsche“ p. 244-262.

Tada atsakykite į šiuos klausimus:

 1. Kuo S. Kierkegaardo filosofija skiriasi nuo Nietszche’s ?
 2. Kaip paaiškinti daikto ir laisvės santykį panaudojant “šleikštulio” metaforą Sartre’o romaneŠleikštulys.
 3. Kuo skiriasi E. Levino ir M. Heideggerio santykio su esiniu traktuotės? Kuo E. Levino etika skiriasi nuo M. Heideggerio fumdamentaliosios ontologijos?
 4. Koks E. Levino etikos santykis su hedonistine orientacija? Kodėl?
 5. Kaip suderinti egocentrinį asmenybės mėgavimąsi malonumais ir visišką atsakomybękitam? Kaip įmanoma būtis-kitam? Kodėl?
 6. Kuo skiriasi etinio santykio kaip dialogo traktuotės E. Levino ir M. Buberio interpretacijose? Kodėl?
 7. Kodėlkitosvetimumas, E. Levino manymu, tai jo laisvė? Kodėl ši laisvė sykiu yra ir vargas? 

Dalis užduotyse nurodytų vadovėlių yra patalpinti internete Lietuvos filosofijos mokytojų asociacijos puslapyje  - http://filosofijamokykloje.mozello.lt/vadoveliai/

UŽDUOČIŲ PATEIKIMAS

Užduotis siųskite iki 2020 metų vasario 5 d. imtinai, elektroniniu paštu – filosofijosolimpiada@gmail.com. Laišką užvardinkite – Užduotys jūsų vardas ir pavardė. Pvz. Užduotys Jonas Petraitis. Užduotis prašome pateikti PDF formatu.

Darbe (atliktų užduočių pradžioje) turi būti nurodytas jas atlikusio mokinio vardas, pavardė, mokykla, klasė bei olimpiadai ruošęs mokytojas. Jei olimpiadai pasiruošėte savarankiškai – tai ir nurodykite.

Siųsdami olimpiados užduotis Jūs sutinkate, kad I turo olimpiados rezultatai – Jūsų vertinimas, Jūsų vardas, pavardė, mokykla, klasė bei paruošęs mokytojas, būtų skelbiami viešai. Olimpiados organizatoriai įsipareigoja viešai skelbti tik į II turą patekusių olimpiados dalyvių duomenis.

Į visus kilusius klausimus mielai atsakysime el. paštu – filosofijosolimpiada@gmail.com