Aktuali informacija dėl NVŠ programų tikslinio finansavimo

Grįžti

Aktuali informacija dėl NVŠ programų tikslinio finansavimo
event 2020-04-10 domain Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

Aktuali informacija dėl NVŠ programų tikslinio finansavimo

NAUJIENOS

Lietuvoje paskelbto karantino metu Neformaliojo vaikų švietimo krepšelis toliau bus skiriamas nuotoliniu būdu vykdomoms programoms.

Viena iš formalių sąlygų yra tėvų sutikimas dėl vaiko dalyvavimo veiklose. Sutikimai gali būti duoti įvairiomis formomis.

Galimi tėvų sutikimo(-ų) rinkimo būdai ir rekomendacijos:
Kviečiame susipažinti su vykdytos apklausos rezultatais, kuriuose galima rasti dažniausiai naudojamas nuotolines bendravimo platformas, nuotolinių NVŠ programų vedimo būdus ir kt.
 
Kviečiame NVŠ teikėjus padėti vieni kitiems dalinantis savo patirtimi, patarimais ar idėjomis, kaip organizuoti nuotolines programas: https://www.lmnsc.lt/nvs_teikeju_nuotoliniu_programu_vykdymo_patirtys/
 
 

TEISĖS AKTAI IR REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos dokumentai

Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 ,,Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“. Teisės aktas paskelbtas Teisės aktų registre
Išaiškinimas dėl veiklos rūšių, kurioms būtinas leidimas-higienos pasas


REKOMENDACIJOS IR NAUDINGI DOKUMENTAI

Rekomendacijos

Naudingi dokumentai