Andy Hargreaves, Michael Fullan „Profesinis kapitalas. Ugdymo pertvarka kiekvienoje mokykloje“

Grįžti

Andy Hargreaves, Michael Fullan „Profesinis kapitalas. Ugdymo pertvarka kiekvienoje mokykloje“
event 2019-11-20 domain Lyderių laikas label_outline Projektai ir konkursai

Andy Hargreaves, Michael Fullan „Profesinis kapitalas. Ugdymo pertvarka kiekvienoje mokykloje“

Viena iš projekto „Lyderių laikas 3“ veiklų – aktualių švietimo vadybos bei lyderystės knygų vertimas iš užsienio kalbų bei jų pristatymas švietimo bendruomenei.

Andy Hargreaves, Michael Fullan „Profesinis kapitalas. Ugdymo pertvarka kiekvienoje mokykloje“ (angl. Professional Capital: Transforming Teaching in Every School) – trečioji iš keturių numatytų įgyvendinant 2017–2021 m. projektą „Lyderių laikas 3“ išversti, išleisti ir pristatyti švietimo bendruomenei knygų.

Knyga pasirinkta versti iš ilgo užsienio autorių edukacinių knygų sąrašo atsižvelgus į jos aktualumą švietimo bendruomenei, projekto švietimo konsultantų ir partnerių rekomendacijas, projekto Valdymo grupės narių nuomonę.

Ši knyga yra išversta į lietuvių kalbą ir išleista įgyvendinant projektą „Lyderių laikas 3“ (2017–2021). Projektą inicijavo Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, vykdo Nacionalinė švietimo agentūra kartu su partneriais – VšĮ Mokyklų tobulinimo centru bei ISM Vadybos ir ekonomikos universitetu.

Projektas „Lyderių laikas 3“ yra nacionalinė iniciatyva, siekianti tobulinti ugdymo įstaigų vadybos praktiką ir besimokančiųjų mokymosi kokybę, kad įvairių tipų ir pavaldumo švietimo įstaigų lyderiai būtų labiau pasirengę inicijuoti ir vykdyti kokybinius pokyčius (inovacijas) savo organizacijose.

Projekto siekis – auginti Lietuvos švietimo profesinį kapitalą, kurį sudaro:

• sprendimų priėmimo kapitalas: pasitikėjimas žmonėmis ir jų įgalinimas savarankiškai priimti sprendimus;
• žmogiškasis kapitalas: kiekvienas žmogus, jo kompetencijos, išsilavinimas, kultūra;
• socialinis kapitalas: pasitikėjimu grindžiami žmonių tarpusavio ryšiai, priklausymas bendruomenėms ir tinklams, savitarpio pagalba.

Projektas skirtas švietimo bendruomenės nariams (švietimo institucijų darbuotojams, savivaldybių administracijų darbuotojams, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir jai pavaldžių institucijų darbuotojams, mokinių tėvams ir kitiems asmenims, atstovaujantiems švietimo bendruomenėms).

Tikimasi, kad knygoje pateikiama informacija ir idėjos bus naudingos gerinant švietimo kokybę, skatins lyderių augimą. Pasiūlymus, pastabas, komentarus prašome teikti Nacionalinei švietimo agentūrai (www.lyderiulaikas.smm.lt).

Išverstos ir išleistos knygos egzemplioriai paskirstyti tikslinėms grupėms – ŠMSM pavadžioms intitucijoms, savivaldybių švietimų skyriams, švietimo centrams, tarnyboms, įvairių tipų ir pavaldumo švietimo įstaigų bibliotekoms.

Tikslinė grupė knygas gali atsiimti adresu Suvalkų g. 1, 107 kabinetas Danguolė Juknienė tel. 2356 151.

Planuojami knygų pristatymai, kurių metu savivaldybių švietimo bendruomenė bus supažindinta su knygos turiniu, pagrindinėmis idėjomis, bus aptariama, kaip jas taikyti ir diegti siekiant auginti profesinį kapitalą Lietuvos švietimo institucijose.

Per pirmąjį projekto įgyvendinimo etapą (2009–2011 m.) buvo išverstos iš užsienio kalbų ir po 2000 egzempliorių išleistos šešios knygos lyderystės tema. Antrajame projekto įgyvendinimo etape (2011–2015 m.) – trys. Visos knygos buvo pristatytos švietimo bendruomenei.

„Lyderių laikas 3“