Artėja 2019 m. aplinkosaugos olimpiada

Grįžti

Artėja 2019 m. aplinkosaugos olimpiada
event 2019-10-14 domain Lietuvos geografijos mokytojų asociacija label_outline Projektai ir konkursai

Artėja 2019 m. aplinkosaugos olimpiada

Dalyvaukite 7-8 kl. aplinkosaugos olimpiadoje, kuri įvyks 2019 m. lapkričio 20 d. nuo 8 val. iki 15 val., skirtingu metu užsiregistravusiose
šalies mokyklose.

Nuostatai

I. Bendroji dalis
1. Nacionalinė aplinkosaugos olimpiada – tai olimpiada skirta gilinti moksleivių žinias aplinkosaugos srityje.
2. Olimpiada vyks 2019 m. lapkričio 20 d. nuo 8 val. iki 15 val., skirtingu metu užsiregistravusiose šalies mokyklose.
3. Olimpiados organizatorius – ne pelno siekianti Elektronikos platintojų asociacija (EPA), kurios vienas iš veiklos tikslų – visuomenės švietimas apie elektroninių prietaisų, tapusių atliekomis, saugų ir tinkamą rūšiavimą.
4. Nacionalinės aplinkosaugos partneriai: Kauno technologijos universitetas ir Lietuvos geografijos mokytojų asociacija.
5. Olimpiadoje gali dalyvauti 7–8 klasių bendrąjį lavinimą teikiančių mokyklų moksleiviai.

II. Pasiruošimas olimpiadai
Pasiruošimas dalyvavimui

1. Olimpiados užduočių sprendimas bus vykdomas elektroninėje platformoje, Kauno technologijos universiteto virtualioje aplinkoje aplinkosauga.vma.lm.lt/, kurse „Olimpiada – Testas“
2. Vieną mokyklą gali atstovauti ne daugiau nei 30 moksleivių iš 7–8 klasių.
3. Olimpiados testą rekomenduojama atlikti kompiuterių klasėse.

Registracija

4. Norint dalyvauti olimpiadoje, mokyklos deleguotas atsakingas asmuo turi užpildyti oficialią olimpiados formą, kurią rasite: https://forms.gle/6ZZrtDnY6Hm2KpK17, įrašydamas savo vardą, pavardę, tel. numerį, el. paštą, mokyklą, esamų 7–8 klasių moksleivių skaičių mokykloje ir dalyvausiančių olimpiadoje 7-8 klasių moksleivių skaičių.
5. Registracija vykdoma nuo spalio 24 d. iki lapkričio 08 d. 17 val.
6. Olimpiados dalyvių skaičius ribotas – joje iš viso galės dalyvauti 4000 moksleivių. Užsiregistravus 4000 moksleivių, registracija bus stabdoma. Tačiau bus galima palikti savo kontaktinius duomenis, kad būtų atsiunčiama metodinė medžiaga ir testo klausimynas.

Metodinė medžiaga

7. 2019 m. lapkričio 11 d. svetainėje aplinkosauga.vma.lm.lt/, kurse „Metodinė medžiaga" patalpinama mokomoji medžiaga, skirta pasiruošti olimpiadai. Apie medžiagos patalpinimą informuojami mokyklų deleguoti atsakingi asmenys, užpildę registracijos formą.
8. Metodinės medžiagos išdėstymui rekomenduojama skirti 2–3 akademines valandas.

Techninė informacija

9. 2019 m. lapkričio 15 d. mokyklų deleguotiems atsakingiems asmenims bus išsiunčiama informacija su tiksliu olimpiados laiku ir mokyklai priskirtu kodu, kuris bus naudojamas savarankiškam įsiregistravimui į olimpiadai sukurtą testą.
10. Nuo 2019 m. lapkričio 15 d. iki 19 d. kiekvienam dalyvausiančiam moksleiviui svetainėje aplinkosauga.vma.lm.lt/ privaloma susikurti paskyrą naudojant asmeninį el. paštą ir įsiregistruoti į olimpiados testą su mokyklai priskirtu kodu (dalyviams įsiregistruoti galima tik su specialiu kodu, kuris atsiunčiamas mokytojams lapkričio 15 d.). Jei pastebimi techniniai nesklandumai (pavyzdžiui, nepavyksta prisijungti prie sistemos ir kt.), galima kontaktuoti elektroniniu paštu moodle@ktu.lt arba susisiekti, paskambinus numeriu 862471480. Išankstinė registracija suteiks galimybę išvengti techninių nesklandumų olimpiados dieną.
11. Olimpiada vyks 2019 m. lapkričio 20 dieną. Konkrečios mokyklos moksleiviai olimpiados testą gali atlikti tik jiems iš anksto paskirtu laiku. Olimpiados dieną prie aplinkosauga.vma.lm.lt/ sistemos rekomenduojame jungtis NE ANKSČIAU kaip likus 10 minučių iki paskirtos olimpiados pradžios.

Olimpiados klausimyno turinys

12. Klausimyną sudaro 30 klausimų. Klausimai kiekvienam moksleiviui pateikiami atsitiktiniu eiliškumu iš klausimų banko. Vienu metu rodomas vienas klausimas. Atsakius į vieną klausimą, pereinama prie kito klausimo. Sugrįžti prie jau atsakyto klausimo negalima.
13. Klausimynas sudaromas pagal šias temas: atliekų rūšiavimas, energijos taupymas, globalinės problemos, žiedinė ekonomika, „0 atliekų“ filosofija.
14. Visi testo klausimai uždari ir turi tik vieną teisingą atsakymą.
15. Kiekvienas testo klausimas gali būti vertinamas skirtingu balų skaičiumi. Kiekvieno klausimyno balų suma yra vienoda – maksimaliai galima surinkti 100 balų.
16. Testui atlikti skiriamos 35 minutės. Jeigu, pasibaigus olimpiados laikui, liko neatsakytų klausimų, jie vertinami, kaip neteisingai atsakyti.

III. Rezultatai

1. Po testo atlikimo moksleivis iš karto mato savo rezultatą – teisingai atsakytų klausimų balų sumą.
2. Galutinis mokyklos rezultatas skaičiuojamas išvedus moksleivių gautų balų vidurkį.
3. Visų olimpiadoje dalyvavusių mokyklų rezultatai 2019 m. gruodžio 16 d. bus skelbiami
aplinkosauga.vma.lm.lt
4. 80 ir daugiau balų surinkusios mokyklos ir moksleiviai bus apdovanojami diplomais už pasiekimus olimpiadoje.