Atnaujintas sąrašas „Skaitmeninės mokymo priemonės nuotoliniam mokymui(si)“

Grįžti

Atnaujintas sąrašas „Skaitmeninės mokymo priemonės nuotoliniam mokymui(si)“
event 2020-04-08 domain Nacionalinė švietimo agentūra label_outline Aktualijos

Atnaujintas sąrašas „Skaitmeninės mokymo priemonės nuotoliniam mokymui(si)“

Nacionalinės švietimo agentūros specialistai rengia ir nuolat atnaujina rekomenduojamų  „Skaitmeninių mokymo priemonių nuotoliniam mokymui(si)“ sąrašą, kuriame pateikiamos įvairios mokymosi priemonės ir šaltiniai, suskirstyti pagal ugdymo sritis ir mokymo priemonių paskirtį. Sąrašas atnaujinamas du kartus per savaitę: trečiadienį ir penktadienį. Naudotojų patogumui sąrašas yra pateikiamas ir leidinio formatu.

Kviečiame naudotis naujausia, 2020 balandžio mėn. 7 d., sąrašo versija, kuri skelbiama Nacionalinės švietimo agentūros informaciniame nuotolinio mokymo(si) puslapyje. Priemonių sąrašas pasiekiamas skiltyje „Skaitmeninės priemonės“.

Jei pastebite, kad sąraše nėra įtrauktos priemonės, kuri Jūsų manymu, būtų tinkama nuotoliniam mokymui, kviečiame priemones siūlyti pasirenkant skiltį „Dalinuosi“ ir joje užpildžius tinkamą pasirinkimo lauką: skaitmeninė mokymo priemonėmokymo aplinkametodinė medžiaga.

Atkreipiame dėmesį, kad Nacionalinės švietimo agentūros specialistai taip pat yra parengę rekomendacinio pobūdžio skaitmeninių priemonių sąrašą, skirtą dirbti nuotoliniu būdu su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais. Sąraše įvairūs šaltiniai pateikti lietuvių, o taip pat Lietuvos tautinių mažumų mokykloms lenkų ir rusų kalbomis (sąrašas atsisiuntimui pdf formatu).

Taip pat svarbu paminėti, kad 2020 balandžio mėn. 3-4 d. LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija atliko apklausą „Kokias skaitmenines priemones naudoja bendrojo ugdymo mokyklos?“. Apklausa parodė, kad jau pirmąją nuotolinio mokymo savaitę 90 proc. mokyklų yra įgyvendinusios visas suplanuotas veiklas ir visiškai įsidiegusios nuotolinį mokymą. Per 75 proc. mokyklų akcentavo savivaldybės ar kito savininko paramą ir palaikymą. Daugiau informacijos apie apklausos rezultatus.

Dėkojame visiems, prisidedantiems prie skaitmeninių priemonių nuotoliniam mokymui(si) sąrašo pildymo. Kartu mes galime daugiau!