Auklėtojams, mokytojams ir tėvams – pozityvioji tėvystė

Grįžti

Auklėtojams, mokytojams ir tėvams – pozityvioji tėvystė
event 2020-04-08 domain Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras label_outline Aktualijos

Auklėtojams, mokytojams ir tėvams – pozityvioji tėvystė

Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams esame parengę 40 ak. val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Specialiųjų ugdymosi poreikių pažinimas ir pagalba ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio mokyklinio amžiaus vaikams ugdymo procese“, kurią sudaro keturi moduliai (seminarai):
- „Sunkūs“ ir „nevaldomi“ vaikai – mūsų didieji mokytojai. Įtraukiojo ugdymo galimybės
- Lytiškumo ugdymas(is) ikimokykliniame ir pradiniame mokykliniame amžiuje
- Smurto prieš vaikus raiška: prevencija ir pagalba
- Probleminiai tėvai. Kaip dirbti?

Programoje dalyvauti pedagogams pasiūlysime kai baigsis karantinas, o dabar seminaro „Smurto prieš vaikus raiška: prevencija ir pagalba“ lektorė Asta Šidlauskienė rekomenduoja pagilinti žinias studijuojant šiuose leidiniuose pateiktą medžiagą:

Pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo metodinės rekomendacijos
https://drive.google.com/open?id=1lesbYyhh-mlMd2SLNgym3uITvJrPS7gh

Pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo pratybos
https://drive.google.com/open?id=1tSAERvqe1rXl0n7pyNdWuQxCjDlkR4yk

Asta Šidlauskienė yra šių leidinių sudarytoja. Ji yra smurto prieš vaikus prevencijos klausimų ekspertė, turinti praktinės patirties švietimo, vaiko teisių apsaugos sektoriuose, dirbusi su įvairias krizes išgyvenančiomis šeimomis; dirbo teisėkūros srityje, kuravimo sritis – smurto prieš vaikus prevencija ir pagalba; yra dalyvavusi Europos Tarybos prieš vaikų seksualinį išnaudojimą ir seksualinę prievartą ir Europos Sąjungos „Daphne III“ komitetų veiklose; dalyvavo tarptautinės organizacijos ChildOne Europe veikloje. Lektorė yra sertifikuota Šeimos konferencijos metodo koordinatorė, VšĮ „Socialinės partnerystės centro“ partnerė, nacionalinių ir tarptautinių projektų vadovė, konsultantė; skaito paskaitas ir veda seminarus Lietuvoje bei užsienyje, verslo, akademinėms bei valstybinėms institucijoms; veda smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams, pozityvios tėvystės ir kitus inovatyvius mokymus.