Baigtas Sporto rėmimo fondui pateiktų paraiškų vertinimo antrasis etapas

Grįžti

Baigtas Sporto rėmimo fondui pateiktų paraiškų vertinimo antrasis etapas
event 2019-07-19 domain Švietimo, mokslo ir sporto ministerija label_outline Aktualijos

Baigtas Sporto rėmimo fondui pateiktų paraiškų vertinimo antrasis etapas

Baigtas vienas iš Sporto rėmimo fondui pateiktų paraiškų vertinimo etapų.  Iš 1237 paraiškų keturioms atskiroms sritims – fizinio aktyvumo plėtrą skatinančioms veikloms, įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui ir kvalifikacijos tobulinimui – tinkamomis pripažintos 1053 paraiškos. Pirmą kartą paraiškų tinkamumą bei kokybę vertino ne keletas žmonių, o kelios dešimtys išorės ekspertų.

Visi tinkamų finansuoti projektų sąrašai perduoti Sporto projektų komisijai, kuri per 20 darbo dienų turi pritarti arba nepritarti ekspertų vertinimui ir pateikti savo siūlymus švietimo, mokslo ir sporto ministrui dėl projektų finansavimo. Sporto komisiją sudaro devyni įvairių sporto organizacijų ir valstybės bei savivaldybės institucijų deleguoti atstovai.

Dar dėl vienos, penktosios, Sporto fondui pateiktos srities projektų – esamų sporto bazių plėtros, priežiūros ir remonto – išvadas Sporto projektų komisijai pateikė Centrinė projektų valdymo agentūra ir artimiausiu metu bus paskelbtas finansavimą gausiančių  projektų sąrašas.

„Sporto rėmimo fondą perėmus Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, lėšos sporto veikloms skirstomos nebe uždarai, o atsakingai įvertinus projektus keliais etapais ir pasitelkus ekspertus iš įvairių sporto sričių. Taip siekiama užtikrinti maksimalų projektų finansavimo skaidrumą, efektyvesnį gautų lėšų panaudojimą“, - sako švietimo, mokslo ir sporto viceministrė Kornelija Tiesnesytė.

Pernai priėmus naują Sporto įstatymą, nuo 2019 m.  valstybės biudžeto lėšos skirstomos per Sporto rėmimo fondą, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Centrinė projektų valdymo agentūra. Projektams finansuoti skiriama 13,2 mln. Eur. Iš jų dešimtadalis  (1,3 mln. Eur) lėšų skiriama neįgaliųjų sporto plėtrą skatinantiems projektams įgyvendinti.

Šiemet paraiškų teikimo konkurse nauja buvo tai, kad dėl sporto projektų finansavimo iš biudžeto galėjo kreiptis ne tiktai nevyriausybinės, bet ir kitos organizacijos, kiti juridiniai asmenys.

Paraiškos teiktos fizinio aktyvumo skatinimo projektams, sporto inventoriui ir įrangai įsigyti, sporto renginiams organizuoti, kvalifikacijai tobulinti – sulaukta 1237 paraiškų. Daugiausia paraiškų sulaukta sporto inventoriui ir įrangai įsigyti – 465. Nemažai teikta ir fizinio aktyvumo skatinimo projektams – 448.  Sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui sulaukta dar 157 paraiškų iš 49 savivaldybių.

Vasario ir kovo mėn. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Švietimo mainų paramos fondo ir Centrinės projektų valdymo agentūros darbuotojai Lietuvos miestuose organizavo 6 informacinius seminarus, pristatančius Sporto rėmimo fondo administravimo naujoves. Renginiuose dalyvavo daugiau nei 550 dalyvių iš įvairių sporto, švietimo, verslo ir privataus sektoriaus organizacijų.

Vertinimo rezultatai bus skelbiami Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Švietimo mainų paramos fondo, Centrinės projektų valdymo agentūros interneto svetainėse (www.smm.lt, www.smpf.lt, www.cpva.lt).