Bausmės už mokyklos nelankymą – nuo įspėjimo iki kelių šimtų eurų baudų

Grįžti

Bausmės už mokyklos nelankymą – nuo įspėjimo iki kelių šimtų eurų baudų
event 2019-09-03 domain tv3.lt label_outline Spaudos apžvalga

Bausmės už mokyklos nelankymą – nuo įspėjimo iki kelių šimtų eurų baudų

Piktybiškas pamokų nelankymas – problema su kuria švelniau ar griežčiau kovoja dauguma Europos šalių. Kol vienur mokyklos bėgančius iš pamokų baudžia palikdamos juos po pamokų, kitur – bausdamos tėvus milžiniškomis sumomis.

Portalas tv3.lt pasidomėjo, kaip bėgimo iš pamokų problemą sprendžia Lietuva ir kitos Europos šalys.

Lietuva

Pamokų lankomumo apskaitos tvarką Lietuvoje tvirtina mokyklos. Čia pat numatomi būdai, kaip padėti pamokų nelankantiems moksleiviams.

„Klasių vadovai koordinuoja pagalbos teikimo būdus pamokų nelankantiems mokiniams, bendradarbiauja su dalykų mokytojais, švietimo pagalbos specialistais, Mokyklos vaiko gerovės komisija. Švietimo pagalbos specialistai, dirbantys mokyklose, nustatę mokinių nelankymo priežastis, teikia švietimo pagalbą mokiniams ir jų tėvams, konsultuoja klasių vadovus, mokytojus, planuoja priemones gerinti lankomumą ir pan.“, – atsakyme tv3.lt rašė Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Daugiau skaitykite čia.